Tag Archives: leefbaarheid

Verslag virtuele buurtbijeenkomst met de gemeente

Bijgaand de mail die vandaag is verstuurd en via de buurtapp is verspreid.

Beste buren,

Onderstaande mail is naar alle bekende email adressen gestuurd met het verslag van de virtuele meeting. Wil je het verslag ook ontvangen? Mail dan even naar rondomanna@gmail.com met vermelding; ‘graag verslag’ en we mailen het naar je toe.

Beste allen,

Bijgaand het definitieve verslag van onze Zoom vergadering met de gemeente.Alle feedback van ruim een maand is verwerkt en het verslag zal komende week ook op de website worden gezet.
Inmiddels zijn er wat acties door de gemeente genomen en is er op andere gebieden helaas nog geen voortgang te melden.


Samengevat (zie verslag)Vragen/ zorgen/ suggesties voor oplossingen:

 1. Anna P. Plein 10-11, rijksmonumenten, door de bodemsanering in opdracht v.d. gemeente verzakt, sinds de omleiding extreme scheurvorming door trillingen verkeer. GEEN VOORTGANG. BEWONERS ZITTEN NOG STEEDS MET ENORME SCHEUREN IN HUN WONINGEN / RIJKSMONUMENTEN (SINDS BIJNA 7 JAAR)
 2. Ik woon de rijrichting volgend net na het AP plein. De weg ligt lager dan het plein en iedere bus ‘valt’ omlaag. Bij iedere bus staat mijn hele huis te trillen. Heb al scheuren in stuc en muur en maak me zorgen over de continue tikken op de fundering (zo voelt het). VOORTGANG: WEGDEK WAT GEËGALISEERD. BEWONERS VOELEN NOG STEEDS TRILLINGEN> BUSSEN RIJDEN MET NAME ‘S AVONDS NOG VEEL TE HARD.
 3. Grenswaarden of niet: ik heb scheuren in mijn eetkamer plus in mijn gevel. Laat ik straks graag even zien. Heb gelukkig ook nulmeting dus het wordt dan straks weer een juridisch verhaal. OOK BEWONERS RONDOM HET PLEIN (NIET RIJKSMONUMENTEN) HEBBEN SCHADE EN ANGST DAT DEZE VERDER VERGROOT DOOR HET ZWARE VERKEER. GEEN TOEZEGGING VAN DE GEMEENTE OM SCHADELOOS TE STELLEN.
 4. Er wordt hier niet gemeten; hoe kan je dan zeggen dat hier de normen niet worden overschreden? Hier stond het 10 uur per dag van kop tot staart stationair te draaien… GEEN VOORTGANG. LUCHTKWALITEIT IN DE ANNA PAULOWNASTRAAT WORDT ALS ZEER SLECHT ERVAREN.
 5. Er kan veel meer gebeuren om de snelheid naar beneden te brengen. VOORTGANG: 30KM BORDEN (echter pas bij het plein). TIJDELIJK DIGITAAL BORD EN INCIDENTEEL EEN VERKEERSREGELAAR. 
 6. Is er bij gemeente geen expertise in huis dat in een kritisch bodemgebied, bekend vanaf 2011 vooraf trillingsoverlast wordt ingeschat en daarmee kan worden voorkomen? GEEN VOORTGANG.
 7. Ik mis, gezien de gebeurtenissen van afgelopen jaar, een integrale kijk op leefbaarheid in deze wijk. GEEN VOORTGANG. NIET QUA INTEGRAAL UITGEVEN VAN BOUWVERGUNNINGEN EN OOK NIET QUA HORECA (EEN NIEUWE AANVRAAG VOOR HET PLEIN IS IN BEHANDELING GENOMEN/ INMIDDELS AFGEGEVEN).
 8. Ik zou graag willen dat er op hoogte van mijn woning trilling gemeten wordt, voordat de egalisering plaatsvindt. Anders rekent de schade expert later met metingen (bij AP straat 54) die waarschijnlijk lager liggen. GEEN VOORTGANG.
 9. Voor het onderwerp groen (en andere zorgen) was in deze vergadering onvoldoende tijd meer beschikbaar.

We zijn hoopvol dat nu de gemeente heeft aangegeven deze input op prijs te stellen en vaker de buurt wil gaan ‘horen’ (OOK t.a.v. de onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen) dat bovengenoemde punten (en inmiddels nieuwe punten) snel zullen worden opgepakt. 


Met name de langer lopende punten zoals de schade aan panden c.q. rijksmonumenten, verkeersoverlast, luchtkwaliteit en het niet-integraal afgeven van bouw- en horecavergunningen (m.n. zorgelijk vindt men de recente aankondiging in de gemeenteberichten van de komst van een bar/ restaurant op het laatste NIET-horecapunt op ons plein).


Met dank aan Paul Groen voor het werk op de avond (Livemappen) en afmaken van het verslag.

Met vriendelijke groeten,

p.s. Wil je even reageren ook als je geen tijd hebt: graag horen (met een reply op deze mail) we nl. wiewil helpen (al is het maar 1 uurtje p/mnd.) met bijv. het organiseren van de volgende bijeenkomst en/of andere werkzaamheden zoals flyeren, vacature bestuur invullen, helpen in een werkgroep (horeca, groen, luchtkwaliteit, etc.), buurtborrel als het weer kan etc.

Vast veel dank voor je reactie!


Bestuur Stichting RondomAnna

Buurtbijeenkomst

AP Plein 2005
Anna Paulownaplein medio 2005

Uitslag onderzoeken en meer

Vorig jaar is er door studenten (Justin en Fleur) onderzoek gedaan naar allerlei onderwerpen m.b.t. leefbaarheid in de buurt. Van meeuwenoverlast tot (verkeers)veiligheid en fijnstof. Er is daarnaast, via een enquête waar meer dan 100 buren aan hebben meegedaan, gevraagd naar de ideeën en behoeften m.b.t. een buurt ontmoetingsplek.

Tijdens komende buurtbijeenkomst gaan we de belangrijkste resultaten van beide onderzoeken presenteren en met elkaar brainstormen over welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen en hoe we dit samen kunnen gaan aanpakken.

Fig. 1. Centrale vraag onderzoek

Er is doorgevraagd naar soorten overlast maar ook naar ideëen hoe we leefbaarheid kunnen vergroten. Kortom over welke onderwerpen de deelnemers aan het onderzoek graag verder zouden willen gaan bespreken.

Fig. 2. Populariteit onderwerpen om verder te gaan bespreken.

Doorgevraagd is naar de vormen van overlast om in staat te zijn met de buurt te gaan bepalen welke overlast we als eerste zouden moeten gaan aanpakken. Zo krijgen we een beeld welke onderwerpen met elkaar verband houden zodat we oplossingen kunnen gaan bedenken die elkaar kunnen versterken en meerdere onderwerpen adresseren.

Fig. 3 Soorten overlast.

Programma bijeenkomst 23 november

De bijeenkomst start met een inloop om 16.30 uur in de voormalige speelgoedwinkel op het plein nummer 11. Er staat dan een drankje en hapje klaar zodat we tot 17.00 uur de tijd kunnen nemen om elkaar te leren kennen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding (17.00 uur).
 • Samenvatting rapporten (17.15 uur).
 • Samen, in sub groepjes, bepalen van de prioriteiten (17.30 uur).
 • Bedenken van mogelijk eerste stappen (17.50 uur).
 • Rondvraag en afsluitende borrel (18.30 uur).

We leggen een intekenlijst neer zodat de mensen die willen helpen zich kunnen opgeven.

Graag willen we, in verband met het aantal stoelen en hapjes en drankjes, vragen of u via deze link (dus niet de reply hieronder 😉 , zich wilt opgeven met hoeveel u komt of een mail te sturen naar: rondomanna@gmail.com

Tot de 23ste!

De gemeente wil (NIET) graag met u praten….

uitd-gem-dhHeeft u het kaartje hierboven gezien?

Het viel gisteren in de bus en de bijeenkomst is morgen al. Van 13.00 tot 16.00 uur.

Bewoners van de andere pleinen hebben al helemaal geen kans.

Waar? Dat wordt niet gezegd.

Het zoveelste voorbeeld van een gemeente die zegt zaken belangrijk te vinden maar dat niet laat zien. Sterker nog het lijkt erop alsof er een bewuste strategie is van heers en verdeel.

Binnenkort meer hierover.

Gratis planten voor je gevel of in je tuin; operatie steenbreek!

groener voor de deur

UITNODIGING

Beste buurtbewoner,

Operatie Steenbreek is begonnen met de actie: Vergroen je tuin en je straat! Buurtbewoners kunnen zich opgeven om gezamenlijk aan deze actie deel te nemen om de buurt te vergroenen. Duurzaam Den Haag zorgt voor de gratis planten en wij halen de tegels op.

De buurt wordt groener en gezelliger! Beter kan toch niet? Opgeven kan via deze link: http://duurzaamdenhaag.nl/groene-straat (Let op, er moeten minimaal 3 buurtbewoners meedoen.)

Operatie Steenbreek

‘Een tegel eruit, een plant erin!’, is het motto van Operatie Steenbreek (OS). En veel Hagenaars geven gevolg aan deze oproep. Er zijn tot 1 juni 2016 in Den Haag 42.749 stenen uit tuinen en straat gehaald, dit zijn in gewicht 125 olifanten!

Operatie Steenbreek is bedoeld om de verstening van particuliere tuinen tegen te gaan. Die verstening heeft veel nadelige gevolgen: regenwater kan niet in de grond zinken, waardoor de riolen alleen nog maar zwaarder belast worden. Dieren (denk aan vogels, egels, bijen, vlinders) hebben in versteende tuinen weinig tot niets te zoeken. Een groene tuin is veel gezonder (verkoeling, vangt stof, je komt beter tot rust).

Een groene tuin hoeft zeker geen meer werk te zijn. Vraag hierover advies bij onze tuinambassadeurs.

Hartelijke groet,
Geert van Poelgeest Projectleider Natuur en Water

Riviervismarkt 5 2513 AM DEN HAAG

t 070 364 30 70

geert@duurzaamdenhaag.nl www.duurzaamdenhaag.nl

(woensdag afwezig)
(070) 820 92 06 of 06 – 33 00 1742