Category Archives: Uncategorized

Verslag virtuele buurtbijeenkomst met de gemeente

Bijgaand de mail die vandaag is verstuurd en via de buurtapp is verspreid.

Beste buren,

Onderstaande mail is naar alle bekende email adressen gestuurd met het verslag van de virtuele meeting. Wil je het verslag ook ontvangen? Mail dan even naar rondomanna@gmail.com met vermelding; ‘graag verslag’ en we mailen het naar je toe.

Beste allen,

Bijgaand het definitieve verslag van onze Zoom vergadering met de gemeente.Alle feedback van ruim een maand is verwerkt en het verslag zal komende week ook op de website worden gezet.
Inmiddels zijn er wat acties door de gemeente genomen en is er op andere gebieden helaas nog geen voortgang te melden.


Samengevat (zie verslag)Vragen/ zorgen/ suggesties voor oplossingen:

 1. Anna P. Plein 10-11, rijksmonumenten, door de bodemsanering in opdracht v.d. gemeente verzakt, sinds de omleiding extreme scheurvorming door trillingen verkeer. GEEN VOORTGANG. BEWONERS ZITTEN NOG STEEDS MET ENORME SCHEUREN IN HUN WONINGEN / RIJKSMONUMENTEN (SINDS BIJNA 7 JAAR)
 2. Ik woon de rijrichting volgend net na het AP plein. De weg ligt lager dan het plein en iedere bus ‘valt’ omlaag. Bij iedere bus staat mijn hele huis te trillen. Heb al scheuren in stuc en muur en maak me zorgen over de continue tikken op de fundering (zo voelt het). VOORTGANG: WEGDEK WAT GEËGALISEERD. BEWONERS VOELEN NOG STEEDS TRILLINGEN> BUSSEN RIJDEN MET NAME ‘S AVONDS NOG VEEL TE HARD.
 3. Grenswaarden of niet: ik heb scheuren in mijn eetkamer plus in mijn gevel. Laat ik straks graag even zien. Heb gelukkig ook nulmeting dus het wordt dan straks weer een juridisch verhaal. OOK BEWONERS RONDOM HET PLEIN (NIET RIJKSMONUMENTEN) HEBBEN SCHADE EN ANGST DAT DEZE VERDER VERGROOT DOOR HET ZWARE VERKEER. GEEN TOEZEGGING VAN DE GEMEENTE OM SCHADELOOS TE STELLEN.
 4. Er wordt hier niet gemeten; hoe kan je dan zeggen dat hier de normen niet worden overschreden? Hier stond het 10 uur per dag van kop tot staart stationair te draaien… GEEN VOORTGANG. LUCHTKWALITEIT IN DE ANNA PAULOWNASTRAAT WORDT ALS ZEER SLECHT ERVAREN.
 5. Er kan veel meer gebeuren om de snelheid naar beneden te brengen. VOORTGANG: 30KM BORDEN (echter pas bij het plein). TIJDELIJK DIGITAAL BORD EN INCIDENTEEL EEN VERKEERSREGELAAR. 
 6. Is er bij gemeente geen expertise in huis dat in een kritisch bodemgebied, bekend vanaf 2011 vooraf trillingsoverlast wordt ingeschat en daarmee kan worden voorkomen? GEEN VOORTGANG.
 7. Ik mis, gezien de gebeurtenissen van afgelopen jaar, een integrale kijk op leefbaarheid in deze wijk. GEEN VOORTGANG. NIET QUA INTEGRAAL UITGEVEN VAN BOUWVERGUNNINGEN EN OOK NIET QUA HORECA (EEN NIEUWE AANVRAAG VOOR HET PLEIN IS IN BEHANDELING GENOMEN/ INMIDDELS AFGEGEVEN).
 8. Ik zou graag willen dat er op hoogte van mijn woning trilling gemeten wordt, voordat de egalisering plaatsvindt. Anders rekent de schade expert later met metingen (bij AP straat 54) die waarschijnlijk lager liggen. GEEN VOORTGANG.
 9. Voor het onderwerp groen (en andere zorgen) was in deze vergadering onvoldoende tijd meer beschikbaar.

We zijn hoopvol dat nu de gemeente heeft aangegeven deze input op prijs te stellen en vaker de buurt wil gaan ‘horen’ (OOK t.a.v. de onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen) dat bovengenoemde punten (en inmiddels nieuwe punten) snel zullen worden opgepakt. 


Met name de langer lopende punten zoals de schade aan panden c.q. rijksmonumenten, verkeersoverlast, luchtkwaliteit en het niet-integraal afgeven van bouw- en horecavergunningen (m.n. zorgelijk vindt men de recente aankondiging in de gemeenteberichten van de komst van een bar/ restaurant op het laatste NIET-horecapunt op ons plein).


Met dank aan Paul Groen voor het werk op de avond (Livemappen) en afmaken van het verslag.

Met vriendelijke groeten,

p.s. Wil je even reageren ook als je geen tijd hebt: graag horen (met een reply op deze mail) we nl. wiewil helpen (al is het maar 1 uurtje p/mnd.) met bijv. het organiseren van de volgende bijeenkomst en/of andere werkzaamheden zoals flyeren, vacature bestuur invullen, helpen in een werkgroep (horeca, groen, luchtkwaliteit, etc.), buurtborrel als het weer kan etc.

Vast veel dank voor je reactie!


Bestuur Stichting RondomAnna

Past een succesvolle coffeeshop nog wel in onze buurt?

Veel buurtgenoten hebben het onderwerp de laatste jaren keer op keer aangebracht; de overlast van coffeeshop de Dizzy Duck.

Inmiddels is er een aardige klachtenlijst die verder gaat dan alleen de overlast in de directe omgeving / straat. Als de terrassen nog niet open zijn gaan klanten op het plein of lopend door de straten al een sterk ruikend sigaretje opsteken en rijden de klanten vanuit de Trompstraat met een bloedgang de bocht om bij makelaar Anna of trekken op met bloedspoed vanuit een parkeerplek in de Anna Paulownastraat of Bazarstraat.

Inmiddels heeft de directie van de Dizzy Duck al een reeks aan maatregelen getroffen maar die (b)lijken helaas niet voldoende doeltreffend. De vraag is of een (succesvolle) Coffeeshop wel past in onze buurt.

Graag horen we je mening, klacht of oplossing via: rbr@casema.nl

Doe mee en bepaal! Vul de enquête in!

Helpt u mee? Door uw mening en ideeën te geven, kunnen we de buurt verder helpen ontwikkelen. De enquête staat hier –> Enquête behoefteonderzoek RondomAnna <–

Goed nieuws! De buurt heeft budget om verbeteringen door te voeren.

Een idee is om een buurtontmoetingsplek op het plein in te richten. Dit komt ter sprake in het eerste deel van de enquête.
Het tweede gedeelte zal gaan over de leefbaarheid in de buurt. Graag willen wij meer wensen en ideeën ophalen hierover.

De vragenlijst zal ongeveer 10 – 15 minuten in beslag nemen.
De verkregen resultaten zullen anoniem en vertrouwelijk behandeld worden.

Alvast bedankt voor uw tijd!

Fleur Bos en Justin van Santen
Studenten Haagse Hogeschool

Anna heeft haar handen terug!

Beste buurtbewoners

De gemeente Den Haag is op de diverse verzoeken van buurtbewoners en andere belanghebbenden ingegaan. Anna heeft haar handen weer terug!

Fijn dat dit nu is geregeld!! Het was niet makkelijk omdat het niet duidelijk was wie nu verantwoordelijk is voor onderhoud c.q. schade aan het beeld van Anna.

Mr. Henk Boenders, bestuurslid van Rondom Anna, is hier achter aan gegaan met als gevolg dat de PvdA fractie vragen heeft gesteld over het eigenaarschap van het beeld. De grond blijkt van verzekeringsmaatschappij Onderlinge ‘s-Gravenhage te zijn. De gemeente is erfpachter en heeft met het toestaan van het (nagelvast) plaatsen van het beeld in 1999 daarmee ook de zorg voor het beeld van Anna op zich genomen (hoewel dit formeel nooit zo is vastgelegd).

De gemeente is in overleg gegaan met de eigenaar en samen hebben ze besloten de kosten te delen. Niet alleen worden nu de handen van Anna terug geplaatst maar ook het bankje wordt verfraaid. Dit is het (tussentijdse) resultaat:

Geef hieronder s.v.p. even aan wat je ervan denkt.

OVER FESTIVAL DESIGNKWARTIER DEN HAAG

Het laatste weekend van mei staat Den Haag in het teken van vernieuwend Nederlands design. Van vrijdag 27 t/m 29 mei strijkt festival Designkwartier Den Haag voor de derde keer neer in het levendige Zeeheldenkwartier.

popup pet heuijnFestival Designkwartier mixt presentaties, winkels, activiteiten en exposities op designgebied tot een inspirerende happening. Drie dagen lang is het Zeeheldenkwartier het domein van toonaangevende ontwerpers en nieuw talent met prikkelende projecten. Je vindt er bijzonder design voor dagelijks gebruik, naast inventieve en geestige objecten om over na te denken. Tijdens het festival zijn de ontwerpers zelf aanwezig om hun werk toe te lichten. De bezoeker wordt zo uitgedaagd om vanzelfsprekende zaken nu eens op een andere manier te bekijken.
De route is al even inspirerend en loopt langs zo’n 50 gevarieerde locaties zoals pop up stores, winkels, galeries, museum Panorama Mesdag, rijksmonument de Tempel, kunstcentrum Stroom Den Haag en verrassende plekken als binnentuinen, woonhuizen en loodsen.

 

Voor meer info en plattegrond: http://www.festivaldesignkwartier.nl/festival

Doorgestoken kaart bij het terrassenbeleid? Geef je mening voor 31-07!

terrassen

We kregen deze post van iemand via denhaagdirect.nl over de (opzettelijk?) slechte en suggestieve enquete over het terrassen beleid van de gemeente Den Haag.

In het collegeakkoord 2014-2018 staat onder andere dat de terrassen meer ruimte krijgen en een versoepeling van de regels. Daarom ‘vraagt’ de gemeente via deze link nu aan de bewoners van Den Haag wat hun mening is over het terrassenbeleid.

Volgens de instuurder heeft;

 • òf een ambtenaar hobbymatig een vragenlijstje snel in surveymonkey ingetikt
 • òf is er opzettelijk een enquete on line gezet die niet meet wat hij zou moeten meten.

Zie deze link: http://www.denhaagdirect.nl/gemeente-wil-je-mening-over-het-terrassenbeleid-in-den-haag/

met o.a. dit commentaar van een lezer:

“Deze enquete is onprofessioneel opgezet en is suggestief en sturend. We missen antwoorden als:

 • Bij vraag 2 Het antwoord ‘Nee, er moeten minder terrassen komen’ mist.
 • Bij vraag 3 Het antwoord ‘Alleen horeca in een gezonde balans met de leefomgeving’ mist.
 • Bij Vraag 4 Het antwoord ‘Mee eens, het terras is een onderdeel van de openbare ruimte en moet dus duidelijk afgebakend worden inclusief voetpaden dwars door het terras zodat er gehandhaaft kan worden op illegaal uitbreiden van het terras’……” en “…”Daarnaast missen een aantal belangrijke vragen m.b.t. wonen/horeca balans.”etc. Lees hier verder.

Vul daarom zelf ZSM de enquete in en zet het commentaar van hierboven in het vrije tekstveld aan het einde!

Er zijn veel oplossingen om de overlast van terrassen te beperken volgens de instuurder zoals bijvoorbeeld Amsterdam of de gemeente Voorschoten dat heel voortvarend doet!

voorschoten

“De pinnen komen bij de terrassen op de Voorstraat en de Schoolstraat. Zo weten ondernemers en bezoekers precies hoe groot de terrassen mogen worden.

Door de pinnen moet het centrum ook voor gehandicapten goed toegankelijk blijven…

Nu de Gemeente Den Haag nog!

Effecten verbouwing appartementengebouw Kortenaerkade op de onze buurt

Buurtbewonder Marc Ek heeft detailinformatie opgevraagd bij Provast (Marc dank daarvoor) en gevraagd deze te publiceren.

kortenaerEr waren al vragen over o.a. asbestverwijdering, verdwijnende parkeerplaatsen en schade aan panden door bemaling. Hier is een stukje uit de brief die je kan downloaden hieronder:

Geachte heer, mevrouw,

Middels deze brief willen wij u informeren dat wij maandag 16 februari 2015 starten met de sloopwerkzaamheden voor de transformatie van het kantoor naar appartementen aan de Kortenaerkade 1 inclusief de naastgelegen bijbehorende paviljoens. In grote lijnen kennen we de volgende slooponderdelen:

 • verwijderen bestaande binnenwanden en plafonds en delen van bestaande betonwanden;
 • verwijderen bestaande dakopbouw met installatie van het hoogbouw gedeelte;
 • verwijderen van bestaande gevelkozijnen;
 • verwijderen van delen van bestaande betonnen hekwerken en borstweringen.
 • De sloopwerkzaamheden zullen enkele maanden in beslag nemen. Als richtlijn tot aan de bouwvak.

De werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast veroorzaken, wij vragen uw begrip hiervoor. Aansluitend aan de sloopwerkzaamheden gaan we starten met de gevel en de afbouw. De verwachte oplevering van het project is medio 2016.

Er zal binnenkort een schouw plaatsvinden van een aantal bestaande panden in de omgeving van de bouwplaats, om de bestaande situatie in kaart te brengen. De betreffende panden welke binnen het risicogebied vallen, zullen worden benaderd door Expertisebureau Hoogeveen voor het maken van een afspraak.

Omdat gedurende de sloop- en bouwperiode op de bouwplaats ook ruimte nodig is naast het gebouw is….etc.

Dus let even op of je in de schouw wordt meegenomen als je denkt dat schade kan oplopen door bemaling (verlaging grondwaterpeil en dus verzwakking draagvlak funderingen) etc.

Download hier de brief.

Download hier de veranderingen m.b.t. de verkeerssituatie.