Category Archives: Leegstand

Verkoeling en frissere lucht door meer groen! Wie wil dat?

In veel steden (met Arnhem als meest vooruitstrevend hierin) wordt de groenvoorziening compleet opnieuw ontworpen. De belangrijkste reden? Verkoeling en frisse lucht. Deze steden spelen in op de wetenschap dat onze steden steeds heter gaan worden en vervangen zwart asfalt en stenen door meer en meer groenplekken. Vaak worden planten en bomen gekozen die bekend staan om hun sterk ‘luchtverschonende’ eigenschappen (uitfilteren van fijnstof en andere giftige stoffen) en vermogen om CO2 af te breken en meer zuurstof in omloop te brengen.

Wat wil de buurt?
Tijdens de laatste wijkraadpleging ( Synthetron ) was het verder vergroenen van de wijk een van de meest genoemde onderwerpen door de deelnemende buren.

Bewoners in het wijkgebied van RondomAnna vrezen de bijl; er wordt steeds meer groen gekapt- en maar beperkt groen teruggeplaatst. Zo is een heel aantal woningen in de Anna Paulownastraat verordonneerd bomen in het achtertuin rigoureus te snoeien of te kappen omdat op het voormalig Lifoka- terrein nu woningen in het duurste segment worden gebouwd.

De toekomstige bewoners zullen immer last gaan hebben van schaduw en blaadjes. Althans, dat is het argument. Daarnaast gaat er op een groot terrein achter de Onderlinge gebouwd worden (tussen de Bazarlaan en de Zeestraat) en moet de prachtige binnentuin aldaar wijken.

DENK JE VERDER MEE?
We zijn naarstig op zoek naar oplossingen hiervoor. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer groen in de wijk krijgen zonder dat het (al te veel) parkeerplaatsen gaat kosten? Wil je meedenken; dan heel graag! We hebben inmiddels een concept plan gemaakt en sturen dat op zodat je wijzigingen en aanvullingen kan voorstellen.

Mail dan naar jbrv@casema.nl.

Het plaatje hierboven
Hierboven zie je de hittekaart van onze wijk- en hoe belangrijk de bomen hierbij zijn. We willen ons plan aan o.a. de politiek aanbieden. Hoe kunnen we helpen om mooie politieke statements over natuurinclusief bouwen realiseren!

Let op de brievenbus S.V.P!

In de brievenbus ligt vandaag of morgen een uitnodiging (om te gaan helpen) een feestje te organiseren en een presentatie te geven van de twee onderzoeken die in de buurt zijn uitgevoerd.

We hebben eindelijk wat versterking en kunnen een feestje gaan organiseren!! We zijn van plan om dat te doen op het plein op de plek waar de speelgoedwinkel heeft gezeten (nr. 11). We gaan dan elkaar gezellig ontmoeten en ideeën uitwisselen over welke zaken we met elkaar het eerst willen gaan aanpakken. Hiervoor gebruiken we de onderzoeken die vorig jaar zijn uitgevoerd door twee studenten van de Haagse Hogeschool (Justin en Fleur).

Help je buren in de buurt van de Kortenaer (ze worden er gek van…)!

meer dan 80 dba

Verslag van overlast verbouwing van de Kortenaer.

Opgetekent op basis van diverse emails en (telefonische) verhalen van ervaringen van bewoners en ondernemers in een straal van ca. 200 meter richting rondomanna.nl (Anna Paulownastraat/Kortenaerkade/de Ruyterstraat/ Bazarstraat en Anna Paulownaplein).

Hoe het was…

Voor velen was het tot voor kort een gewaardeerd ‘stiltegebied’, waar het aan de achterzijde van de huizen (tuinen, balkons, veranda’s) goed toeven was. De ramen van het gebouw Kortenaer konden niet worden geopend, er was geen geluidshinder van de anti-kraak gebruikers. De auto’s, geparkeerd op maaiveldhoogte, waren alleen aanwezig op werkdagen en dan nog tussen 8-19 uur. In de weekeinden was het helemaal stil.

Pieken van meer dan 80 Dba op 200 meter afstand!

Een behoorlijk scherp contrast met de situatie beschreven in de voorgaande alinea. Wie heeft het niet gehoord? Pneumatische sloophamers, zagen, slijpers en ander grof sloopgereedschap. Zelfs achterin de Anna Paulownastraat is het nog duidelijk hoorbaar. Een geluidshinder van ongekende omvang! Zie bijlagen onderaan deze post. Plus aan de voorzijde, vooral in de Anna Paulownastraat: veel en zwaar vrachtverkeer, stilstaande vrachtauto’s en busjes met draaiende motoren en koelinstallaties. De aanwezigheid van groen aan de achterzijde is de enige compensatie voor de uitlaatgassen aan de voorzijde. Nu is het ondoenlijk voor alle omliggende buren om de ramen en deuren open te houden i.v.m. uitlaatgassen, stof en geluid.

Niemand thuis?

Om meer informatie over de verbouwing te krijgen is bij Gemeente en uitvoerders nadrukkelijk en bij herhaling door de bewonersorganisatie gevraagd vooraf een informatie avond voor belanghebbenden te beleggen. Hier is geen gevolg aangegeven, enige dagen voor de start van de werkzaamheden ontving een beperkt aantal betrokkenen een brief. Andere belanghebbenden bleven/blijven in het ongewisse. In correspondentie wordt gesproken over “enige hinder”, in plaats van “ernstige overlast”. Dit heeft veel verbazing veroorzaakt en zelfs kwaad bloed gezet. De werkzaamheden beginnen gewoonlijk ‘s ochtends om 7:00 uur en duren soms voort tot 19:00 uur ‘s avonds, ook op zaterdagen wordt gewerkt. Na zeer lang aandringen wordt sinds kort met het meeste geluid producerende werkzaamheden om 8.00 uur ‘s ochtends begonnen. Ook al zijn er inmiddels wat afdekdoeken gespannen. Ondanks dat dringen er zich regelmatig grote stofwolken op tot ver door in de binnenruimte. De geluidshinder bereikten in de afgelopen maanden – vaak onophoudelijk -de grenzen van het toelaatbare en gingen er regelmatig fors overheen.

Gevolgen gezondheid…

Op den duur schaadt dit de geestelijke en lichamelijke gezondheid van omwonenden. Zij konden en kunnen de ramen en deuren aan de achterzijde niet meer open hebben. Op warme dagen is dit onhoudbaar, echter zij konden/kunnen ook niet meer in de buitenlucht zitten. Met als gevolg een langzaamaan gek wordende situatie; geestelijk en lichamelijk zeer ongezond. De mensen vluchtten letterlijk hun huizen uit waarbij zij op kosten werden gejaagd. Tuinen kunnen niet meer worden bijgehouden. Stof drong/dringt overal in door. Gesprekken aan de achterzijde in het binnengebied waren niet meer mogelijk; het geluid van de bekende helicopters zijn zelfs lager dan de verbouwing. Binnenshuis werd/wordt alles overstemd door het oorverdovende lawaai.

Gevolgen schade…

Bovendien is inmiddels is geconstateerd dat er in de omliggende panden schade is ontstaan door de werkzaamheden. Trillingen waren voelbaar op ver van de bouw. Tot ver in de Zeestraat werd over geluidshinder en trillingen geklaagd. Hierdoor zijn in omliggende panden scheuren ontstaan.

Gevaarlijke situatie!

Het zebrapad Anna Paulownastraat/Piet Heinplein is aan de oneven zijde van de Anna Paulownastraat, niet bereikbaar en levert gevaarlijke situaties op voor mindervaliden.

Hoe nu verder?

RondomAnna is gevraagd om ondersteuning. Wij hebben een gesprek aangevraagd en we gaan proberen een aantal netelige vragen beantwoord te krijgen van gemeente en/of project ontwikkelaar. Graag willen we o.a. weten hoe de overlast maximaal beperkt kan worden en hoe lang deze nog duurt. Hoe gedupeerden recht kunnen doen gelden op vergoeding wegens gederfd woongenot. Hoe de bedrijven die te maken met interne communicatie problemen, concentratieverlies, het niet kunnen afspreken met klanten, niet kunnen geven van trainingen etc. gecompenseerd kunnen worden. De kosten van huisvesting gaan immers door, terwijl slechts een deel van de panden op normale wijze kan worden gebruikt gedurende de dag. Ook een vergoeding voor kosten gemaakt om op een andere plek overdag rust te vinden, of voor het niet kunnen verrichten van werkzaamheden is hierbij aan de orde.

>> Er is inmiddels een afspraak gemaakt om dit te bespreken. Hierover zullen wij binnenkort rapporteren.

Oproep aan allen!!

>> Het is van groot belang dat we als verenigde bewoners onze stem laten horen. Ook als we wat verderop wonen! Meld daarom zoveel mogelijk overlast en andere onregelmatigheden bij de gemeente (zie deze post over wie je wat moet melden) én op RondomAnna.nl. Geef dit bericht/deze post door aan andere buren om je heen en geef s.v.p. ook verslag van individuele acties als commentaar onderaan deze post zodat iedereen een totaalbeeld krijgt van de situatie en acties.

Bijlagen; Geluidsoverlast op 200 meter van de Kortenaer in dBa:

donderdag 25-06-15 06h00m00 13h23m33

maandag 26-06-15 06h00m00 15h50m55

donderdag 02-07-15 06h00m00 11h16m15

woensdag 08-07-15 06h00m00 12h43m25

 

De stadsdeelplannen lopen af. Geef je input voor de nieuwe!

De stadsdeelplannen 2012-2015 lopen dit jaar af!

De gebiedsprogramma’s zijn de opvolgers van de stadsdeelplannen. Marc Prins, directeur van het stadsdeel ‘Centrum’ wil graag met ons de nieuwe plannen gaan opstellen. Deze worden dan in het 4de kwartaal in de gemeenteraad definitief vastgesteld. Samen wil de gemeente daarna aan slag om met ons de buurt te gaan verbeteren.

Dit is van belang voor ons allemaal m.b.t. de leefbaarheid, veiligheid, woongenot, waarde huizen  en nog veel meer. Zie de bijlagen en de officiële uitnodiging op de site van zeeheldennieuws.nl

Als je de bijlage bekijkt zal je ontdekken dat de problemen die RondomAnna spelen nauwelijks worden genoemd. Graag willen we je daarom vragen om te komen!!

  • We worden gevraagd input te geven tijdens de Haagse Krachtbijeenkomst op:
  • Dinsdag 7 juli
  • Lokatie: De Heldenhoek, Elandstraat 88
  • De zaal is open om 19.00 uur en de bijeenkomst begint om 19.30 uur

Mail s.v.p. of je wel/niet komt en wat jouw belangrijkste onderwerpen zijn naar rondomanna@gmail.com

We sturen je dan vooraf de onderwerpenlijst en hoe vaak iets genoemd is.

Hierna gaan we zelf weer een bijeenkomst organiseren.

 

Leegstand

Sommige panden staan al jaren leeg. Sinds de anti-kraak wet is aangepast in 2010 is er geen noodzaak om leegstaande panden te laten bewonen.

Met verloedering en onveiligheid tot gevolg. Wat kunnen we hiervoor bedenken?