Category Archives: Gemeenteberichten

Verkoeling en frissere lucht door meer groen! Wie wil dat?

In veel steden (met Arnhem als meest vooruitstrevend hierin) wordt de groenvoorziening compleet opnieuw ontworpen. De belangrijkste reden? Verkoeling en frisse lucht. Deze steden spelen in op de wetenschap dat onze steden steeds heter gaan worden en vervangen zwart asfalt en stenen door meer en meer groenplekken. Vaak worden planten en bomen gekozen die bekend staan om hun sterk ‘luchtverschonende’ eigenschappen (uitfilteren van fijnstof en andere giftige stoffen) en vermogen om CO2 af te breken en meer zuurstof in omloop te brengen.

Wat wil de buurt?
Tijdens de laatste wijkraadpleging ( Synthetron ) was het verder vergroenen van de wijk een van de meest genoemde onderwerpen door de deelnemende buren.

Bewoners in het wijkgebied van RondomAnna vrezen de bijl; er wordt steeds meer groen gekapt- en maar beperkt groen teruggeplaatst. Zo is een heel aantal woningen in de Anna Paulownastraat verordonneerd bomen in het achtertuin rigoureus te snoeien of te kappen omdat op het voormalig Lifoka- terrein nu woningen in het duurste segment worden gebouwd.

De toekomstige bewoners zullen immer last gaan hebben van schaduw en blaadjes. Althans, dat is het argument. Daarnaast gaat er op een groot terrein achter de Onderlinge gebouwd worden (tussen de Bazarlaan en de Zeestraat) en moet de prachtige binnentuin aldaar wijken.

DENK JE VERDER MEE?
We zijn naarstig op zoek naar oplossingen hiervoor. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer groen in de wijk krijgen zonder dat het (al te veel) parkeerplaatsen gaat kosten? Wil je meedenken; dan heel graag! We hebben inmiddels een concept plan gemaakt en sturen dat op zodat je wijzigingen en aanvullingen kan voorstellen.

Mail dan naar jbrv@casema.nl.

Het plaatje hierboven
Hierboven zie je de hittekaart van onze wijk- en hoe belangrijk de bomen hierbij zijn. We willen ons plan aan o.a. de politiek aanbieden. Hoe kunnen we helpen om mooie politieke statements over natuurinclusief bouwen realiseren!

De gemeente wil (NIET) graag met u praten….

uitd-gem-dhHeeft u het kaartje hierboven gezien?

Het viel gisteren in de bus en de bijeenkomst is morgen al. Van 13.00 tot 16.00 uur.

Bewoners van de andere pleinen hebben al helemaal geen kans.

Waar? Dat wordt niet gezegd.

Het zoveelste voorbeeld van een gemeente die zegt zaken belangrijk te vinden maar dat niet laat zien. Sterker nog het lijkt erop alsof er een bewuste strategie is van heers en verdeel.

Binnenkort meer hierover.

Gratis planten voor je gevel of in je tuin; operatie steenbreek!

groener voor de deur

UITNODIGING

Beste buurtbewoner,

Operatie Steenbreek is begonnen met de actie: Vergroen je tuin en je straat! Buurtbewoners kunnen zich opgeven om gezamenlijk aan deze actie deel te nemen om de buurt te vergroenen. Duurzaam Den Haag zorgt voor de gratis planten en wij halen de tegels op.

De buurt wordt groener en gezelliger! Beter kan toch niet? Opgeven kan via deze link: http://duurzaamdenhaag.nl/groene-straat (Let op, er moeten minimaal 3 buurtbewoners meedoen.)

Operatie Steenbreek

‘Een tegel eruit, een plant erin!’, is het motto van Operatie Steenbreek (OS). En veel Hagenaars geven gevolg aan deze oproep. Er zijn tot 1 juni 2016 in Den Haag 42.749 stenen uit tuinen en straat gehaald, dit zijn in gewicht 125 olifanten!

Operatie Steenbreek is bedoeld om de verstening van particuliere tuinen tegen te gaan. Die verstening heeft veel nadelige gevolgen: regenwater kan niet in de grond zinken, waardoor de riolen alleen nog maar zwaarder belast worden. Dieren (denk aan vogels, egels, bijen, vlinders) hebben in versteende tuinen weinig tot niets te zoeken. Een groene tuin is veel gezonder (verkoeling, vangt stof, je komt beter tot rust).

Een groene tuin hoeft zeker geen meer werk te zijn. Vraag hierover advies bij onze tuinambassadeurs.

Hartelijke groet,
Geert van Poelgeest Projectleider Natuur en Water

Riviervismarkt 5 2513 AM DEN HAAG

t 070 364 30 70

geert@duurzaamdenhaag.nl www.duurzaamdenhaag.nl

(woensdag afwezig)
(070) 820 92 06 of 06 – 33 00 1742

De stadsdeelplannen lopen af. Geef je input voor de nieuwe!

De stadsdeelplannen 2012-2015 lopen dit jaar af!

De gebiedsprogramma’s zijn de opvolgers van de stadsdeelplannen. Marc Prins, directeur van het stadsdeel ‘Centrum’ wil graag met ons de nieuwe plannen gaan opstellen. Deze worden dan in het 4de kwartaal in de gemeenteraad definitief vastgesteld. Samen wil de gemeente daarna aan slag om met ons de buurt te gaan verbeteren.

Dit is van belang voor ons allemaal m.b.t. de leefbaarheid, veiligheid, woongenot, waarde huizen  en nog veel meer. Zie de bijlagen en de officiële uitnodiging op de site van zeeheldennieuws.nl

Als je de bijlage bekijkt zal je ontdekken dat de problemen die RondomAnna spelen nauwelijks worden genoemd. Graag willen we je daarom vragen om te komen!!

  • We worden gevraagd input te geven tijdens de Haagse Krachtbijeenkomst op:
  • Dinsdag 7 juli
  • Lokatie: De Heldenhoek, Elandstraat 88
  • De zaal is open om 19.00 uur en de bijeenkomst begint om 19.30 uur

Mail s.v.p. of je wel/niet komt en wat jouw belangrijkste onderwerpen zijn naar rondomanna@gmail.com

We sturen je dan vooraf de onderwerpenlijst en hoe vaak iets genoemd is.

Hierna gaan we zelf weer een bijeenkomst organiseren.

 

Tentoonstelling; Mesdag & Pulchri, ‘uit ijver voor het schone’

Het Haags Gemeentearchief presenteerde origineel materiaal uit de eigen collecties met materiaal uit het archief van Pulchri in de tentoonstelling Mesdag & Pulchri, ‘uit ijver voor het schone’. Deze tentoonstelling was van 30 mei tot 19 juli 2015 te zien in de Mesdagzaal van Pulchri Studio aan het Lange Voorhout en is zeer goed bezocht. Lees verder…

Nu is er de kans je mening te geven over het terrassenbeleid

Dankzij een aantal oplettende bewoners hieronder de link en inleiding van de gemeente.

De gemeente wil graag weten hoe bewoners over het terrassenbeleid denken.

Ook het stadspanel en de horecaondernemers worden gevraagd hun mening te geven.

GEEF dus je mening. Zeker na de bijeenkomst in De Kamer Hiernaast.

Link naar enquete:

https://nl.surveymonkey.com/r/YR336VL

Link naar pagina gemeente:

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Geef-uw-mening-over-het-terrassenbeleid.htm

Geef uw mening over het terrassenbeleid

Gepubliceerd: 
15 juni 2015
Laatste wijziging: 
15 juni 2015

De gemeente evalueert dit jaar de huidige regels voor terrassen in Den Haag. U kunt tot 31 juli 2015 uw mening geven.

In het collegeakkoord 2014-2018 staat dat terrassen meer ruimte krijgen en dat de regels soepeler worden. Daarbij houdt de gemeente rekening met alle belangen. U kunt in de enquête vragen beantwoorden als:

  • Vindt u dat er voldoende terrassen zijn in Den Haag?
  • Heeft u wel eens overlast van een terras?
  • Wat vindt u van de verlengde openingstijden in het centrum en in Scheveningen?

Nieuwe Horecanota

De gemeente wil met de enquête een goed beeld krijgen van opvattingen die leven in de stad. Ook het Stadspanel en de (horeca)ondernemers krijgen een vragenlijst voorgelegd. De gemeente gebruikt alle uitkomsten bij de evaluatie van de huidige regels voor terrassen. De reacties op de sluitingstijden neemt de gemeente ook mee bij het opstellen van de nieuwe Horecanota.

Vul de enquête in

Meld overlast altijd

Met het toenemen van het aantal horeca gelegenheden en de verschillende typen overlast komt steeds vaker de vraag voorbij:
–> “Bij wie moet ik nu wat melden?”

De wijkmanager (van Scheveningen, vanwege afwezigheid van onze wijkmanager ) adviseert zo vaak mogelijk vanuit verschillende bewoners de overlast te melden bij het juiste loket.

–> Hoe vaker hoe minder overlast en bovendien wordt het totale dossier gelicht als er over het bestemmingsplan wordt herzien. Het is dus van groot belang voor de leefbaarheid.

Hij is zo vriendelijk geweest onderstaand schema op te sturen:

Overlast Voorbeeld Toezicht en Handhaving Contactgegevens Opmerkingen
Geluidsoverlast Harde muziek Omgevingsdienst Haaglanden 0888 333 555 en / of Afhankelijk van
      meldingsformulier via duur en hardheid
      omgevingsdiensthaaglanden.nl  
Geluidsoverlast Ondernemers overschrijden sluitingstijd Politie ‘s-nachts Politie via 0900-8844  
  Bijvoorbeeld categorie 2, sluitingstijd 1 uur ‘s-nachts Cluster horeca, OOV, gemeente Klant Contact Centrum tel. 14070  
  Geschreeuw op straat    bestuursr. optreden nav rapp. Politie
Geluidsoverlast Afzuiginstallaties, gepraat van personeel, Omgevingsdienst Haaglanden 0888 333 555 en /of Afhankelijk van
  het dumpen ‘s nachts od ‘s ochtends vroeg van flessen   meldingsformulier via duur en hardheid
omgevingsdiensthaaglanden.nl
Illegale bouw Bijvoorbeeld afzuiginstallatie horeca of air conditioning Dienst Stedelijke Ontwikkeling Klant Contact Centrum tel. 14070  
afd. Haagse Pandbrigade meld en steunpunt woonoverlast Beste is via webformulier
 
Stankoverlast Keuken/afval horeca Omgevingsdienst Haaglanden 0888 333 555 en / of Afhankelijk van
      meldingsformulier via duur en niveau
      omgevingsdiensthaaglanden.nl  
Doorgang trottoir Terrasgrenzen worden overschreden Handhavingsteam Klant Contact Centrum tel. 14070  
Geparkeerde fietsen Doorgang trottoir, verwijderen wrakken Handhavingsteam Klant Contact Centrum tel. 14070  
  schade aan auto’s en woningen door geparkeerde fietsen Privaatrechtelijk    
Parkeeroverlast Foutief parkeren Politie Politie via 0900-8844  
    Handhavingsteam Klant Contact Centrum tel. 14070  
    Parkeerhandhaving Klant Contact Centrum tel. 14070  
Vervuiling straat zwerfvuil op straat Milieubeheer, stadsdeel centrum Klant Contact Centrum tel. 14070  
  afvalopslag horeca te beperkt, controle afvalcontracten Handhavingsteam Klant Contact Centrum tel. 14070  
  ongedierte op straat Milieubeheer, stadsdeel centrum