Category Archives: Bodemsanering

Hoe kunt u helpen de buurt leefbaar en veilig te houden?

  • Een groeiende groep buren (meer dan 150) is inmiddels betrokken bij dit bewonerscollectief.
  • Samen staan we sterker. Vandaag voor een andere buur morgen voor u.
  • Neem daarom s.v.p. contact via rondomanna@gmail.com op als…
  1. een van de onderstaande onderwerpen (veiligheid, horecaoverlast, fijnstof, snelweg Anna Paulownastraat, etc.) u aan het hart gaat of
  2. u alleen geïnformeerd wilt worden of
  3. u een leuk evenement weet in de buurt of
  4. u zelf iets gehoord hebt of gelezen hebt op ‘gemeenteberichten’ wat van belang is voor onze buurt of
  5. u een nieuw onderwerp (artikeltje) of goed idee heeft of
  6. het u leuk lijkt om zo nu en dan bij elkaar te komen of
  7. u een actieve rol kunt spelen bij een oplossing of in het bestuur,

willen wij u vragen om u aan te sluiten bij het bewonerscollectief en dit te laten weten via rondomanna@gmail.com (ook voor het inzenden van uw artikel/post) of de contact pagina.

U wordt dan bij (nieuwe) ontwikkelingen als eerste via de mail op de hoogte gehouden en u krijgt bovendien binnen enkele weken een vrijblijvende uitnodiging en agenda voor een bijeenkomst. Wij hopen op uw spoedige reactie.

Schade aan woningen door bodemsanering

De bodemsaneringswerkzaamheden van de gemeente hebben zeer waarschijnlijk het draagvlak van de fundering van een groot aantal panden doen afnemen. Hierdoor is schade bij bewoners ontstaan. De gemeente heeft aangegeven dat er een causaal verband is en heeft een aantal eigenaren al schadeloos gesteld voor cosmetische schade. Echter de gemeente heeft niet erkend aansprakelijk te zijn voor eventuele toekomstige schade of herstel van draagkracht van de bodem. Bovendien wil de gemeente de komende 2-4 jaar doorgaan met de bodem saneringswerkzaamheden. Wij willen dat alle bewoners (huurders en eigenaren) die schade hebben dat melden via de contactpagina en als groep met de gemeente en haar verzekeraar overleggen. Voordat er verder gegaan wordt met nieuwe werkzaamheden willen we dat er duidelijkheid is ten aanzien van oorzaak en aansprakelijkheid.  Daarnaast willen we erop aandringen dat er een goed en veilig plan komt voor de verdere werkzaamheden. Zie ook deze post over het ontsnappen van carcinogene stoffen.

Mocht u schade hebben maar dat nog niet kenbaar hebben gemaakt, laat dan hieronder een bericht achter. Wij informeren u dan over de laatste stand van zaken zodat u kunt beslissen om zich wel of niet aan te sluiten bij de groep.

Ontsnappen van carcinogene stoffen?

Een adviseur van de gemeente heeft tijdens een vergadering op het stadhuis toegegeven dat door de bodemsanering er carcinogene  (kankerverwekkende) stoffen zijn vrijgekomen tijdens en na de bodeminjecties. Er werd er wel direct bij gezegd dat dit geen gevaar oplevert (of heeft geleverd) voor de volksgezondheid. Hier willen wij uiteraard meer van weten. Wat is er precies gebeurd en hoe schadelijk was dat dan? Gebeurd dit nog steeds? En wat gaat de gemeente doen bij de vervolg saneringswerkzaamheden om verdere ‘ontsnappingen’ te voorkomen? Wij willen dat achterhalen door eventueel een onafhankelijk gespecialiseerd bureau in te schakelen.

Is dat voor u van belang of heeft u een beter idee of meer informatie? Reageer dan even.

Forse toename fijnstof

In onze buurt is de concentratie fijnstof inmiddels tot ver boven de Europese norm gestegen. De gemeente is niet geneigd hier wat aan te doen en heeft zelfs uitstel gekregen van de E.U. De bewoners willen dat er in de Anna Paulownastraat en omliggende punten fijnstof meters worden opgehangen op kosten van de gemeente. Met de resultaten willen we de gemeente dwingen tot maatregelen. Bijvoorbeeld om beter te handhaven. Het aantal zware vrachtwagens en bussen met toeristen die door onze straten rijden neemt toe terwijl de Anna Paulownastraat een officiële milieuzone is waar dat dus niet is toegestaan.

Heeft u meer informatie of een goed iedee? Reageer dan even hieronder.