Author Archives: Ronald

Hoe kunt u helpen de buurt leefbaar en veilig te houden?

  • Een groeiende groep buren (meer dan 150) is inmiddels betrokken bij dit bewonerscollectief.
  • Samen staan we sterker. Vandaag voor een andere buur morgen voor u.
  • Neem daarom s.v.p. contact via rondomanna@gmail.com op als…
  1. een van de onderstaande onderwerpen (veiligheid, horecaoverlast, fijnstof, snelweg Anna Paulownastraat, etc.) u aan het hart gaat of
  2. u alleen geïnformeerd wilt worden of
  3. u een leuk evenement weet in de buurt of
  4. u zelf iets gehoord hebt of gelezen hebt op ‘gemeenteberichten’ wat van belang is voor onze buurt of
  5. u een nieuw onderwerp (artikeltje) of goed idee heeft of
  6. het u leuk lijkt om zo nu en dan bij elkaar te komen of
  7. u een actieve rol kunt spelen bij een oplossing of in het bestuur,

willen wij u vragen om u aan te sluiten bij het bewonerscollectief en dit te laten weten via rondomanna@gmail.com (ook voor het inzenden van uw artikel/post) of de contact pagina.

U wordt dan bij (nieuwe) ontwikkelingen als eerste via de mail op de hoogte gehouden en u krijgt bovendien binnen enkele weken een vrijblijvende uitnodiging en agenda voor een bijeenkomst. Wij hopen op uw spoedige reactie.

Ongedierte

Sinds enkele weken zijn er op straat, in de kruipruimten en in onze tuinen muizen en ratten gesignaleerd. Er zijn rattenvallen door de gemeente in en rondom het plein geplaatst. Echter deze aanpak lijkt niet te werken en neemt niet de oorzaak weg. Wij willen de oorzaak laten achterhalen en dit probleem bij de bron laten aanpakken.

Wie heeft meer informatie of een goed idee?

Ik wil ons plein weer terug!

Ingezonden artikel

Prima initiatief deze website (volgens mij moeten we ook een facebook pagina starten) omdat ik nu eindelijk eens wat meer mensen kan vragen wat ze denken over hetvolgende.

Ik zie met lede ogen hoe het beleid van de gemeente leidt tot een nieuw uitgaanscentrum middin in onze buurt. Vergunningen worden ieder apart beoordeeld maar niet in samenhang. Gevolg? Op elk denkbare plek op het plein is er inmiddels een horeca gelegenheid. Het is niet meer in balans. We kunnen tijdens de zomer niet meer op het plein zitten zonder ergens iets te moeten bestellen. Binnenkort wordt het hele plein in beslag genomen. Ik wil met een mooie zonnige dag ook gewoon een boek kunnen lezen op ons plein zonder gelijk een drankje te hoeven bestellen!

De kinderen kunnen niet meer onder de bomen spelen, stoepkrijten of touwtje springen. Inmiddels ook bijna niet meer op de stoep door alle (nieuwe) terrasuitstallingen. Zelfs voor Anna op het bankje staan er tafels en stoelen. Daarnaast zal de overlast gaan toenemen (verommeling, kapot glas, vuil, stoelen en tafels blokkeren de doorgang, parkeren, overal fietsen, peuken, ). De leefbaarheid van onze woonwijk is wat mij betreft in het geding. Ik begin me steeds meer zorgen te maken. Wie nog meer? En vooral kunnen we hier wat aan doen? A. Bakker. Anna Paulownastraat zijde Vredespaleis.

Fietsenrekken en doorgangen

Vanwege het ruim uitgeven van terrasvergunningen zijn er plekken om de fiets (aan een rek) neer te zetten sterk verminderd. Gevolg is dat we de fiets en bakfiets niet makkelijk kwijt kunnen en er al ruiten zijn gesneuveld van woningen op de BG waar de fietsen nu tegenaan worden gezet. Bovendien moeten minder mobiele mensen (gehandicapten, oude van dagen en andere minder validen) steeds vaker via de straat tussen geparkeerde auto’s hun weg proberen te vervolgen. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen om de rekken die bij de terrasuitbreidingen zijn weggehaald , weer terug te plaatsen. Hierin zijn we succesvol geweest en is dat 3 weken geleden voor een deel gerealiseerd door Dienst Stadsbeheer (DSB). Echter er zijn nu minder nietjes geplaatst dan de gemeente heeft weggehaald en bovendien is de drukte door nieuwe horeca toegenomen en gaat dit waarschijnlijk nog verder toenemen.

Is er nu voldoende aan gedaan of moeten we hier nog actie opnemen? Wie heeft een idee?

Schade aan woningen door bodemsanering

De bodemsaneringswerkzaamheden van de gemeente hebben zeer waarschijnlijk het draagvlak van de fundering van een groot aantal panden doen afnemen. Hierdoor is schade bij bewoners ontstaan. De gemeente heeft aangegeven dat er een causaal verband is en heeft een aantal eigenaren al schadeloos gesteld voor cosmetische schade. Echter de gemeente heeft niet erkend aansprakelijk te zijn voor eventuele toekomstige schade of herstel van draagkracht van de bodem. Bovendien wil de gemeente de komende 2-4 jaar doorgaan met de bodem saneringswerkzaamheden. Wij willen dat alle bewoners (huurders en eigenaren) die schade hebben dat melden via de contactpagina en als groep met de gemeente en haar verzekeraar overleggen. Voordat er verder gegaan wordt met nieuwe werkzaamheden willen we dat er duidelijkheid is ten aanzien van oorzaak en aansprakelijkheid.  Daarnaast willen we erop aandringen dat er een goed en veilig plan komt voor de verdere werkzaamheden. Zie ook deze post over het ontsnappen van carcinogene stoffen.

Mocht u schade hebben maar dat nog niet kenbaar hebben gemaakt, laat dan hieronder een bericht achter. Wij informeren u dan over de laatste stand van zaken zodat u kunt beslissen om zich wel of niet aan te sluiten bij de groep.

Ontsnappen van carcinogene stoffen?

Een adviseur van de gemeente heeft tijdens een vergadering op het stadhuis toegegeven dat door de bodemsanering er carcinogene  (kankerverwekkende) stoffen zijn vrijgekomen tijdens en na de bodeminjecties. Er werd er wel direct bij gezegd dat dit geen gevaar oplevert (of heeft geleverd) voor de volksgezondheid. Hier willen wij uiteraard meer van weten. Wat is er precies gebeurd en hoe schadelijk was dat dan? Gebeurd dit nog steeds? En wat gaat de gemeente doen bij de vervolg saneringswerkzaamheden om verdere ‘ontsnappingen’ te voorkomen? Wij willen dat achterhalen door eventueel een onafhankelijk gespecialiseerd bureau in te schakelen.

Is dat voor u van belang of heeft u een beter idee of meer informatie? Reageer dan even.

Forse toename fijnstof

In onze buurt is de concentratie fijnstof inmiddels tot ver boven de Europese norm gestegen. De gemeente is niet geneigd hier wat aan te doen en heeft zelfs uitstel gekregen van de E.U. De bewoners willen dat er in de Anna Paulownastraat en omliggende punten fijnstof meters worden opgehangen op kosten van de gemeente. Met de resultaten willen we de gemeente dwingen tot maatregelen. Bijvoorbeeld om beter te handhaven. Het aantal zware vrachtwagens en bussen met toeristen die door onze straten rijden neemt toe terwijl de Anna Paulownastraat een officiële milieuzone is waar dat dus niet is toegestaan.

Heeft u meer informatie of een goed iedee? Reageer dan even hieronder.