Monthly Archives: November 2020

Verslag virtuele buurtbijeenkomst met de gemeente

Bijgaand de mail die vandaag is verstuurd en via de buurtapp is verspreid.

Beste buren,

Onderstaande mail is naar alle bekende email adressen gestuurd met het verslag van de virtuele meeting. Wil je het verslag ook ontvangen? Mail dan even naar rondomanna@gmail.com met vermelding; ‘graag verslag’ en we mailen het naar je toe.

Beste allen,

Bijgaand het definitieve verslag van onze Zoom vergadering met de gemeente.Alle feedback van ruim een maand is verwerkt en het verslag zal komende week ook op de website worden gezet.
Inmiddels zijn er wat acties door de gemeente genomen en is er op andere gebieden helaas nog geen voortgang te melden.


Samengevat (zie verslag)Vragen/ zorgen/ suggesties voor oplossingen:

  1. Anna P. Plein 10-11, rijksmonumenten, door de bodemsanering in opdracht v.d. gemeente verzakt, sinds de omleiding extreme scheurvorming door trillingen verkeer. GEEN VOORTGANG. BEWONERS ZITTEN NOG STEEDS MET ENORME SCHEUREN IN HUN WONINGEN / RIJKSMONUMENTEN (SINDS BIJNA 7 JAAR)
  2. Ik woon de rijrichting volgend net na het AP plein. De weg ligt lager dan het plein en iedere bus ‘valt’ omlaag. Bij iedere bus staat mijn hele huis te trillen. Heb al scheuren in stuc en muur en maak me zorgen over de continue tikken op de fundering (zo voelt het). VOORTGANG: WEGDEK WAT GEËGALISEERD. BEWONERS VOELEN NOG STEEDS TRILLINGEN> BUSSEN RIJDEN MET NAME ‘S AVONDS NOG VEEL TE HARD.
  3. Grenswaarden of niet: ik heb scheuren in mijn eetkamer plus in mijn gevel. Laat ik straks graag even zien. Heb gelukkig ook nulmeting dus het wordt dan straks weer een juridisch verhaal. OOK BEWONERS RONDOM HET PLEIN (NIET RIJKSMONUMENTEN) HEBBEN SCHADE EN ANGST DAT DEZE VERDER VERGROOT DOOR HET ZWARE VERKEER. GEEN TOEZEGGING VAN DE GEMEENTE OM SCHADELOOS TE STELLEN.
  4. Er wordt hier niet gemeten; hoe kan je dan zeggen dat hier de normen niet worden overschreden? Hier stond het 10 uur per dag van kop tot staart stationair te draaien… GEEN VOORTGANG. LUCHTKWALITEIT IN DE ANNA PAULOWNASTRAAT WORDT ALS ZEER SLECHT ERVAREN.
  5. Er kan veel meer gebeuren om de snelheid naar beneden te brengen. VOORTGANG: 30KM BORDEN (echter pas bij het plein). TIJDELIJK DIGITAAL BORD EN INCIDENTEEL EEN VERKEERSREGELAAR. 
  6. Is er bij gemeente geen expertise in huis dat in een kritisch bodemgebied, bekend vanaf 2011 vooraf trillingsoverlast wordt ingeschat en daarmee kan worden voorkomen? GEEN VOORTGANG.
  7. Ik mis, gezien de gebeurtenissen van afgelopen jaar, een integrale kijk op leefbaarheid in deze wijk. GEEN VOORTGANG. NIET QUA INTEGRAAL UITGEVEN VAN BOUWVERGUNNINGEN EN OOK NIET QUA HORECA (EEN NIEUWE AANVRAAG VOOR HET PLEIN IS IN BEHANDELING GENOMEN/ INMIDDELS AFGEGEVEN).
  8. Ik zou graag willen dat er op hoogte van mijn woning trilling gemeten wordt, voordat de egalisering plaatsvindt. Anders rekent de schade expert later met metingen (bij AP straat 54) die waarschijnlijk lager liggen. GEEN VOORTGANG.
  9. Voor het onderwerp groen (en andere zorgen) was in deze vergadering onvoldoende tijd meer beschikbaar.

We zijn hoopvol dat nu de gemeente heeft aangegeven deze input op prijs te stellen en vaker de buurt wil gaan ‘horen’ (OOK t.a.v. de onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen) dat bovengenoemde punten (en inmiddels nieuwe punten) snel zullen worden opgepakt. 


Met name de langer lopende punten zoals de schade aan panden c.q. rijksmonumenten, verkeersoverlast, luchtkwaliteit en het niet-integraal afgeven van bouw- en horecavergunningen (m.n. zorgelijk vindt men de recente aankondiging in de gemeenteberichten van de komst van een bar/ restaurant op het laatste NIET-horecapunt op ons plein).


Met dank aan Paul Groen voor het werk op de avond (Livemappen) en afmaken van het verslag.

Met vriendelijke groeten,

p.s. Wil je even reageren ook als je geen tijd hebt: graag horen (met een reply op deze mail) we nl. wiewil helpen (al is het maar 1 uurtje p/mnd.) met bijv. het organiseren van de volgende bijeenkomst en/of andere werkzaamheden zoals flyeren, vacature bestuur invullen, helpen in een werkgroep (horeca, groen, luchtkwaliteit, etc.), buurtborrel als het weer kan etc.

Vast veel dank voor je reactie!


Bestuur Stichting RondomAnna