Ernstige verkeersonveiligheid Anna P. straat en plein: bewuste keuze gemeente?

Op 19 mei heeft de gemeente bij de werkgroep Leefbaarheid van De Groene Eland een plan gepresenteerd om rond het Anna Paulownaplein verkeersmaatregelen te treffen. De leden van RondomAnna waren hier zeer verrast door. De gemeente heeft bewonersorganisatie RondomAnna hiervoor niet uitgenodigd. Juist RondomAnna had immers het probleem van de verkeersonveiligheid officieel onder de aandacht gebracht middels een schrijven aan verkeerswethouder de Bruijn. Hiervoor is wel een officiële ontvangst­bevestiging ontvangen, maar geen antwoord en ook geen uitnodiging.

Probleem

In de Anna Paulownastraat is een ernstige verslechtering van de verkeersveiligheid ont­staan door het toegenomen aantal oversteekbewegingen en geme­ten snelheden van zelfs meer dan 70 km per uur.

Maar ook bij het Anna Paulownaplein heerst een ern­stige verkeersonveiligheid van­wege het fors toegeno­men aantal horecabezoekers, de honderden kinderen die daar iedere doordeweekse dag op de fiets passeren om naar school te gaan en later langs dezelfde route ook weer huiswaarts keren.

Bewonersorganisatie Stichting RondomAnna is met een ruime vertegenwoordiging bij de pre­sen­tatie van het plan aanwezig geweest en doet hierbij verslag.

plan plein

Analyse

Er is geen grondige probleemanalyse gedaan; slechts één meting in de huidige situatie binnen de context van recent toegenomen oversteek bewegingen. Dit was nog niet eerder gebeurd. Zeker niet in de zomerperiode bij mooi weer. Hierbij was geconcludeerd op basis van de meting (van slechts 2 weken) dat er relatief weinig vrachtverkeer door de straat gaat (bewoners tijdens de vergadering gaven aan dat dit er veel meer dan 2 per uur), de gemeente enorm geschrokken was het aantal fietsers tegen de richting in (verboden en oorzaak voor onveilige situaties) en er maar liefst iedere week gemiddeld meer dan tien voertuigen met een snelheid van ruim boven de 70 km p/uur door de Anna Paulownastraat racen. Buurtbewoners zijn zelf na de vergadering gaan meten en komen op een zomerse dag inmiddels ver boven de 20 hardijders die door de straat racen. Sommigen lijken wel 90 te rijden. Het aantal vrachtwagens ligt nu (inclusief toeristische bussen) ruim boven de 10 per dag en in het weekeinde vaak hoger.

Fietsveiligheid

De aanleiding vormde de vele klachten uit de buurt die al vorig jaar gemeld waren via het buurtoverleg aan de burgemeester en wijkteammanager door mevrouw Marja Bolier van de gemeente. Ondanks dat, heeft de gemeente toch besloten dat de Anna Paulownastraat en het ‑plein niet mogen meedoen met het meer­jarenplan fietsveiligheid 2015-2018. Er is dus geen budget beschikbaar om dit nu goed en degelijk aan te pakken.

Stadsdeel Centrum

De wijkteammanager Luc Brocken heeft helaas geen enkel initiatief genomen op dit gebied of om de andere problemen in onze buurt aan te pakken, ondanks toe­zeggingen van bijna een jaar geleden.

Overstekende kinderen

fietsDe gemeente vindt kennelijk 10 voertuigen boven de 70 km p/uur per week, ofwel meer dan 500 kansen per jaar op een ernstig of dodelijk ongeval, acceptabel! Ondanks het feit dat hier iedere dag stromen kinderen oversteken in de ochtend en in de middag terwijl de gemeente het gebied ondertussen heeft aangemerkt als verblijfsgebied (waarvoor officieel een bestemmingsplan wijziging nodig is) en het aantal oversteek ­bewegingen door de toege­nomen horeca activiteiten volgens bewoners meer dan vertienvoudigd zijn. De meting van bewoners zelf liggen veel hoger. Is het wachten op een ernstig ongeval?

De rol van de brandweer!?

Onder druk van de leiding van het brand­weerkorps wil de gemeente de Anna Paulow­na­straat niet tot een 30km straat maken omdat volgens medewerkers van de gemeente; “de brandweer zich te kort voelt gedaan door de gemeente vanwege de druk op aanrijtijden in andere gebieden van Den Haag.” De Anna Paulownastraat en het plein moeten hier dus kennelijk voor ‘boeten’.

Dit, terwijl de brandweer heeft gezegd dat in de feitelijke situaties van het Anna Paulowna­plein en de ‑straat de 30 km zone nog geen 0,5 seconde scheelt in de aanrijtijd!

Nog harder rijden door trechterwerking?

trechterDe gemeente wil wel drempels leggen in de aan­sluitingen van de Bazarstraat op het plein waar­door er een trechter ontstaat die volgens sommige aanwezigen (dit blijkt in andere gebieden te zijn gebeurd) juist deze maatregel snelheid ver­hogend werkt.

Waarom niet gewoon nu al doen?

Dit snelheid verhogende effect is bij de brandweer bekend. Deze reageerde volgens de gemeente ambtenaren met het ‘aanbod’ dat als na het aanleggen van de drempels ( in de zijstraten; zie plaatje) blijkt dat mensen inderdaad harder gaan rijden (en ook pas na een nieuwe meting blijkt dat dit effect snelheidsverhogend werkt) wil de brandweer wel instemmen met een 50 km (!) drempel in de Anna Paulownastraat. Waarom dit nu al niet kan werd niet duidelijk tijdens de bijeenkomst.

Vieze lucht

Er niet is gekeken naar de verslechtering van de luchtkwaliteit in de straat (Den Haag is de 2e smerigste stad van Nederland). Hoe harder men rijdt hoe meer uitstoot, hoe viezer de straat.

Voetgangers

rollator stoep vrijEr is niet gekeken naar het feit dat bij volle terrassen veel oude mensen, minder validen en kinderen de straat op moeten. Men was niet bekend met de plaatstelijke situatie (was niet gaan kijken) dat door achteruit geschoven stoelen en verplaatste tafeltjes en fietsen, bakfietsen en scooters op de stoep de doorgang versperd wordt. Dus niet alleen meer oversteekbewegingen maar ook veel meer mensen die tussen de auto’s de straat op moeten.

Handen af

De verkeerskundigen van de gemeente gingen een aantal oplossingen ‘in de marge’ presenteren (de trechter en een laad en los plaats) omdat ze vertelde dat hun ruimte om oplossingen te bedenken ernstig bekort was vanwege de verplichte conditie vooraf (van ‘boven’); “aan de straat mogen jullie niets doen”. Zie ook ‘oplossingen’ hieronder en de tekening hierboven.

Politie

De wijkagent maakt zich terecht al lange tijd zorgen over de verslechtering van de verkeersveiligheid en heeft aangegeven dat “het wachten is op een ernstig ongeval”. Ondanks dat de politie moet worden geraadpleegd omdat zij hier het vaakst aanwezig is, blijkt dat aan de inschatting van de lokale politie (en die van de bewo­ners zelf) weinig waarde wordt gehecht. De wijkagent heeft werkelijk overal aangeklopt en geprobeerd te pleiten voor een 30 km zone. De deuren gingen dicht (aan de straat mag niets gedaan worden).

Oplossingen

De belangrijkste elementen van ‘de oplossing’ waren volgende de gemeente een laad en losplaats maken op de Anna Paulownastraat ter hoogte van Anna’s Makelaardij tot Oranje Makelaars. Dit gaat ca. 3 parkeerplaatsten kosten (is dat wel zo handig?). Precies daar waar veel wordt overgestoken en juist de bocht waar verkeer van de Trompstraat (volgens sommigen de bezoekers van de Coffee shop) vaak hard de bocht omscheuren. Een laad- en losplaats kan goed werken maar dan natuurlijk voordat de vrachtwagens het plein over moeten! In plaatst van achteruit moeten insteken, voorbij het plein, terug naar het plein en een fietser of voetganger scheppen. Vrachtwagenchaffeurs hebben één hele grote angst en dat is dat ze net dat ene fietsertje niet zien in de dode hoek. Kortom dit leek de aanwezigen een plan van onervaren verkeerskundigen die achter hun bureau zijn blijven zitten.

te hardVeel bewoners wezen de heren van de gemeente erop dat uberhaupt 50 km al veel te hard is. Diverse oplossingen werden door de groep voorgesteld zoals alleen een bord met 30 km of een paal met een snelheidsmeting en een matrix met smiley als er onder de 30 wordt gereden, speciale 50 km drempels, etc. Alle oplossingen werden niet mogelijk of onvoldoende geacht. “Aan de straat mogen wij niet komen”. Wel mag de buurt zelf poppen neerzetten. Die zal de gemeente dan waarschijnlijk niet weghalen.

Het blijkt inderdaad een bewuste keuze te zijn.

Hoe lang nog voordat we de put gaan dempen als het kalf al verdronken (overreden) is?

Reageren?

Heeft u een oplossing of wilt u ook uw zorgen kenbaar maken. Gebruik dan de commentaar functie hieronder of mail uw reactie naar: rondomanna@gmail.com

2 thoughts on “Ernstige verkeersonveiligheid Anna P. straat en plein: bewuste keuze gemeente?

 1. Een oplettende Haagse Burger

  Hierbij een suggestie om fietsers en voetgangers van elkaar te scheiden op het trottoir in de Anna Paulownastraat.
  In de Zoutmanstraat is er een gele streep getrokken over de gehele lengte op het trottoir.

  Reply
 2. renate de visser

  Het trottoir is voor voetgangers en NIET voor fietsers!

  Wanneer worden deze gele misleidende strepen verwijderd en wie is op dit onzinnige idee gekomen?

  Suggesties betreffende verkeersveiligheid zijn er voldoende gemaakt, het is aan de tijd en aan de Gemeente om deze uit te voeren!!

  Leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Anna Paulownastraat gaat duidelijk achteruit!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *