Uitnodiging aan alle omwonenden van de Kortenaerkade nr. 1 om nu ook op 7 oktober klachten/schade in kaart te brengen

Er zijn inmiddels diverse overlast klachten en schademeldingen bekend van bewoners in de buurt van de Kortenaer 1. Er is bij de ontwikkelaar en bouwer begrip hiervoor en in principe is men bereid schade door overlast en aan panden te gaan vergoeden. RondomAnna wil deze graag bundelen.

UItnodiging woensdag 7 oktober door Provast om klachten en schade te melden
Naast de mogelijkheid op 5 oktober bij de algemene bewondersbijeenkomst nodigt Provast alle omwonenden uit (bewoners en ondernemers/zzp’ers) op 7 oktober. Zij die klachten hebben over de overlast of schade willen melden kunnen dat op de speciaal door Provast georganiseerde bijeenkomst doen. Zie de brief hieronder.

Mocht u echter niet kunnen op woensdag 7 oktober dan kunt u op de (meer algemenere) bewonersbijeenkomst op maandag 5 oktober a.s. uw klachten en schade indienen. RondomAnna bundelt en stuurt deze dan door. Hierdoor kunnen wij ook een beter inzicht krijgen in de algehele situatie en meedenken in oplossingen. U kunt uw beschrijving ook mailen aan rondomanna@gmail.com

Achtergrond
RondoamAnna heeft immers met Provast (de verantwoordelijk ontwikkelaar in opdracht van Syntrus Achmea) en (met een van de directieleden van) De Vries Verburg (de bouwer) gesproken over deze klachten.

In dit constructieve gesprek is naar voren gekomen dat men het betreurt dat er overlast is (geweest) en dat er schade is ontstaan en dat men wil meewerken om te komen tot oplossingen.

Vergoeding van de schade
Een mogelijke oplossing is om een collectieve schadeafhandeling voor te stellen aan de verzekeraar.

Hiervoor is het van belang dat de bewoners en ondernemers naar voren komen (of op 5 oktober of op 7 oktober) met een beschrijving van de schade (scheuren in muren, plafonds, barsten in ruiten, etc.) en type overlastklachten (geluid tijdens de sloop/erna, stofoverlast, ) en welk type schade men ervaart als bewoner (derving woongenot, verhuiskosten, etc.) en / of ondernemers/zzp’ers (niet kunnen werken, met klanten afspreken, extern vergaderen etc.).

Graag zien wij u dan ook 5 oktober (klik hier voor de uitnodiging) of 7 oktober; zie hieronder de brief van Provast (19.30 uur Wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek):

Uitnodiging Provast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *