Monthly Archives: September 2015

Uitnodiging aan alle omwonenden van de Kortenaerkade nr. 1 om nu ook op 7 oktober klachten/schade in kaart te brengen

Er zijn inmiddels diverse overlast klachten en schademeldingen bekend van bewoners in de buurt van de Kortenaer 1. Er is bij de ontwikkelaar en bouwer begrip hiervoor en in principe is men bereid schade door overlast en aan panden te gaan vergoeden. RondomAnna wil deze graag bundelen.

UItnodiging woensdag 7 oktober door Provast om klachten en schade te melden
Naast de mogelijkheid op 5 oktober bij de algemene bewondersbijeenkomst nodigt Provast alle omwonenden uit (bewoners en ondernemers/zzp’ers) op 7 oktober. Zij die klachten hebben over de overlast of schade willen melden kunnen dat op de speciaal door Provast georganiseerde bijeenkomst doen. Zie de brief hieronder.

Mocht u echter niet kunnen op woensdag 7 oktober dan kunt u op de (meer algemenere) bewonersbijeenkomst op maandag 5 oktober a.s. uw klachten en schade indienen. RondomAnna bundelt en stuurt deze dan door. Hierdoor kunnen wij ook een beter inzicht krijgen in de algehele situatie en meedenken in oplossingen. U kunt uw beschrijving ook mailen aan rondomanna@gmail.com

Achtergrond
RondoamAnna heeft immers met Provast (de verantwoordelijk ontwikkelaar in opdracht van Syntrus Achmea) en (met een van de directieleden van) De Vries Verburg (de bouwer) gesproken over deze klachten.

In dit constructieve gesprek is naar voren gekomen dat men het betreurt dat er overlast is (geweest) en dat er schade is ontstaan en dat men wil meewerken om te komen tot oplossingen.

Vergoeding van de schade
Een mogelijke oplossing is om een collectieve schadeafhandeling voor te stellen aan de verzekeraar.

Hiervoor is het van belang dat de bewoners en ondernemers naar voren komen (of op 5 oktober of op 7 oktober) met een beschrijving van de schade (scheuren in muren, plafonds, barsten in ruiten, etc.) en type overlastklachten (geluid tijdens de sloop/erna, stofoverlast, ) en welk type schade men ervaart als bewoner (derving woongenot, verhuiskosten, etc.) en / of ondernemers/zzp’ers (niet kunnen werken, met klanten afspreken, extern vergaderen etc.).

Graag zien wij u dan ook 5 oktober (klik hier voor de uitnodiging) of 7 oktober; zie hieronder de brief van Provast (19.30 uur Wijk- en dienstencentrum De Heldenhoek):

Uitnodiging Provast

UITNODIGING: bewonersbijeenkomst 5 oktober

UITNODIGING: bewonersbijeenkomst 5 oktober a.s. om 20.00 uur met veel nieuws over de Kortenaer (schade vergoeding), Fijnstof, Verkeer, Horeca overlast, Parkeren, Handhaving etc.

KOMT ALLEN, zeker als je overlast of schade hebt ondervonden van de werkzaamheden aan de Kortenaer en je meer kans wil maken deze schade vergoed te krijgen of als je het terecht vindt om een compensatie voor bijvoorbeeld geluidsoverlast of stofoverlast te ontvangen.

 • Koffie en thee is gratis.
 • Neem je zelf een biertje/ wijnte/ chipje/ nootje mee?

Wel even reserveren!!
Geef even door i.v.m. het aantal stoelen wat we moeten huren of je komt en met hoeveel, via rondomanna@gmail.com , s.v.p. met je naam en ev telefoonnummer (i.v.m. wijzigingen) en je ev. vragen (vraag s.v.p. ook even je buren links en rechts, mocht deze circulaire nog niet bekend zijn).

 • We hebben beperkt plek dus alleen aanmeldingen via rondomanna@gmail.com krijgen een plek. Na aanmelding ontvang je een bevestiging mail met details. Wees dus snel!

Programma
Per onderdeel volgt een korte inleiding, brainstorm en een discussie met vragen en antwoorden

 1. Opening (20.00 uur)
  • Korte toelichting doel RondomAnna, bestuur, relatie gemeente, organisatie etc.
 2. Kortenaer
  • We hebben aan de bouwer gevraagd om een schade te gaan uitkeren aan iedereen die last heeft gehad van stof, geluid (bijv: niet kunnen werken), parkeerschade van vrachtwagens en scheuren in huis. Wat is nu de laatste situatie? Wat is onze aanpak en wat kunnen we verwachten? Wat is de rol van de gemeente hierin?
 3. Horeca overlast
  • Wat is er sinds de laatste bijeenkomst gebeurd t.a.v. de horeca overlast? Wat heeft de gemeente precies gedaan? Wat doet de nieuwe wijkagent? Wie heeft nu last? Is er iets verbeterd? Wat doen de horeca ondernemers zelf?
 4. Parkeren en doorstroom
  • Wat is nu de situatie? Wat is er uit de metingen gekomen? Hoe staat de gemeente er nu in? Wat zijn er nog voor verbetermogelijkheden?
 5. Fijnstof
  • Wat zegt milieudefensie over onze situatie? En de gemeente? Wat kunnen we nog doen?
 6. (Gemeente)Raad
  • Met welke onderwerpen zijn we in de raad gekomen, wat is het effect en wat staat er nog in de planning. Hoe gaan de gemeentecontacten nu Marja Bolier is gestopt?
 7. Rondvraag en volgende bijeenkomst
 8. Borrel (21.30 uur)

borrel