Help je buren in de buurt van de Kortenaer (ze worden er gek van…)!

meer dan 80 dba

Verslag van overlast verbouwing van de Kortenaer.

Opgetekent op basis van diverse emails en (telefonische) verhalen van ervaringen van bewoners en ondernemers in een straal van ca. 200 meter richting rondomanna.nl (Anna Paulownastraat/Kortenaerkade/de Ruyterstraat/ Bazarstraat en Anna Paulownaplein).

Hoe het was…

Voor velen was het tot voor kort een gewaardeerd ‘stiltegebied’, waar het aan de achterzijde van de huizen (tuinen, balkons, veranda’s) goed toeven was. De ramen van het gebouw Kortenaer konden niet worden geopend, er was geen geluidshinder van de anti-kraak gebruikers. De auto’s, geparkeerd op maaiveldhoogte, waren alleen aanwezig op werkdagen en dan nog tussen 8-19 uur. In de weekeinden was het helemaal stil.

Pieken van meer dan 80 Dba op 200 meter afstand!

Een behoorlijk scherp contrast met de situatie beschreven in de voorgaande alinea. Wie heeft het niet gehoord? Pneumatische sloophamers, zagen, slijpers en ander grof sloopgereedschap. Zelfs achterin de Anna Paulownastraat is het nog duidelijk hoorbaar. Een geluidshinder van ongekende omvang! Zie bijlagen onderaan deze post. Plus aan de voorzijde, vooral in de Anna Paulownastraat: veel en zwaar vrachtverkeer, stilstaande vrachtauto’s en busjes met draaiende motoren en koelinstallaties. De aanwezigheid van groen aan de achterzijde is de enige compensatie voor de uitlaatgassen aan de voorzijde. Nu is het ondoenlijk voor alle omliggende buren om de ramen en deuren open te houden i.v.m. uitlaatgassen, stof en geluid.

Niemand thuis?

Om meer informatie over de verbouwing te krijgen is bij Gemeente en uitvoerders nadrukkelijk en bij herhaling door de bewonersorganisatie gevraagd vooraf een informatie avond voor belanghebbenden te beleggen. Hier is geen gevolg aangegeven, enige dagen voor de start van de werkzaamheden ontving een beperkt aantal betrokkenen een brief. Andere belanghebbenden bleven/blijven in het ongewisse. In correspondentie wordt gesproken over “enige hinder”, in plaats van “ernstige overlast”. Dit heeft veel verbazing veroorzaakt en zelfs kwaad bloed gezet. De werkzaamheden beginnen gewoonlijk ‘s ochtends om 7:00 uur en duren soms voort tot 19:00 uur ‘s avonds, ook op zaterdagen wordt gewerkt. Na zeer lang aandringen wordt sinds kort met het meeste geluid producerende werkzaamheden om 8.00 uur ‘s ochtends begonnen. Ook al zijn er inmiddels wat afdekdoeken gespannen. Ondanks dat dringen er zich regelmatig grote stofwolken op tot ver door in de binnenruimte. De geluidshinder bereikten in de afgelopen maanden – vaak onophoudelijk -de grenzen van het toelaatbare en gingen er regelmatig fors overheen.

Gevolgen gezondheid…

Op den duur schaadt dit de geestelijke en lichamelijke gezondheid van omwonenden. Zij konden en kunnen de ramen en deuren aan de achterzijde niet meer open hebben. Op warme dagen is dit onhoudbaar, echter zij konden/kunnen ook niet meer in de buitenlucht zitten. Met als gevolg een langzaamaan gek wordende situatie; geestelijk en lichamelijk zeer ongezond. De mensen vluchtten letterlijk hun huizen uit waarbij zij op kosten werden gejaagd. Tuinen kunnen niet meer worden bijgehouden. Stof drong/dringt overal in door. Gesprekken aan de achterzijde in het binnengebied waren niet meer mogelijk; het geluid van de bekende helicopters zijn zelfs lager dan de verbouwing. Binnenshuis werd/wordt alles overstemd door het oorverdovende lawaai.

Gevolgen schade…

Bovendien is inmiddels is geconstateerd dat er in de omliggende panden schade is ontstaan door de werkzaamheden. Trillingen waren voelbaar op ver van de bouw. Tot ver in de Zeestraat werd over geluidshinder en trillingen geklaagd. Hierdoor zijn in omliggende panden scheuren ontstaan.

Gevaarlijke situatie!

Het zebrapad Anna Paulownastraat/Piet Heinplein is aan de oneven zijde van de Anna Paulownastraat, niet bereikbaar en levert gevaarlijke situaties op voor mindervaliden.

Hoe nu verder?

RondomAnna is gevraagd om ondersteuning. Wij hebben een gesprek aangevraagd en we gaan proberen een aantal netelige vragen beantwoord te krijgen van gemeente en/of project ontwikkelaar. Graag willen we o.a. weten hoe de overlast maximaal beperkt kan worden en hoe lang deze nog duurt. Hoe gedupeerden recht kunnen doen gelden op vergoeding wegens gederfd woongenot. Hoe de bedrijven die te maken met interne communicatie problemen, concentratieverlies, het niet kunnen afspreken met klanten, niet kunnen geven van trainingen etc. gecompenseerd kunnen worden. De kosten van huisvesting gaan immers door, terwijl slechts een deel van de panden op normale wijze kan worden gebruikt gedurende de dag. Ook een vergoeding voor kosten gemaakt om op een andere plek overdag rust te vinden, of voor het niet kunnen verrichten van werkzaamheden is hierbij aan de orde.

>> Er is inmiddels een afspraak gemaakt om dit te bespreken. Hierover zullen wij binnenkort rapporteren.

Oproep aan allen!!

>> Het is van groot belang dat we als verenigde bewoners onze stem laten horen. Ook als we wat verderop wonen! Meld daarom zoveel mogelijk overlast en andere onregelmatigheden bij de gemeente (zie deze post over wie je wat moet melden) én op RondomAnna.nl. Geef dit bericht/deze post door aan andere buren om je heen en geef s.v.p. ook verslag van individuele acties als commentaar onderaan deze post zodat iedereen een totaalbeeld krijgt van de situatie en acties.

Bijlagen; Geluidsoverlast op 200 meter van de Kortenaer in dBa:

donderdag 25-06-15 06h00m00 13h23m33

maandag 26-06-15 06h00m00 15h50m55

donderdag 02-07-15 06h00m00 11h16m15

woensdag 08-07-15 06h00m00 12h43m25

 

6 thoughts on “Help je buren in de buurt van de Kortenaer (ze worden er gek van…)!

 1. jacqueline bakker

  Tsjonge, ik ben niet alleen! Wat een herkenning! Het lawaai is rampzalig geweest afgelopen maanden, ik heb meermalen de politie gebeld, en op bevrijdingsdag (6.30 uur in de ochtend) stond ik werkelijk op het punt door het lint te gaan. Ik heb alles en iedereen aangeschreven en gebeld maar in de buurt kreeg ik toch weinig respons. Die is er nu dus wel! Mijn huis (nummer 19) heeft ontelbare scheuren opgelopen, veel kleine haarscheuren maar helaas ook een stel grotere, constructieve scheuren (tussenmuur, gevel). Mijn fantastisch uitgebreid bewerkte, originele en gerestaureerde plafonds moeten nu gestut gaan worden want het dreigt omlaag te vallen (aldus specialist in antieke plafonds Zardoni) en….. naast de geluidsoverlast vind ik dit echt een ramp. Heb wel (beperkt) contact met Provast en mijn eigen architect (mijn huis is opgeknapt onder architectuur) wil gelukkig verklaren dat mijn huis in fantastische staat was, maar ik zit niet te wachten op nog een keer de hele boel opknappen (waar haal ik dat behang weer vandaan, en die kleur krijtverf….) en die stof en ellende……Maar belangrijker lijkt toch de vraag; kunnen grote bedrijven gewoon zomaar hun gang gaan, heel veel overlast veroorzaken, dat een beetje afdoen met ‘ach mevrouwtje’ en wat te doen als je op ‘alle bellen hebt gedrukt’, zoals ik heb gedaan? Tot en met de politiek, wethouders, politie, gemeente, Provast, de eigenaar, de uitvoerders, ik heb mijn verhaal bij iedereen gedaan en iedereen heeft keurig en welwillend mijn verhaal aangehoord, me weer eens verwezen, maar niemand heeft zich dit echt werkelijk aangetrokken…tot ik dus nu mijn plafonds moet gaan stutten. Zal ik gewoon RTL Nieuws bellen?

  Reply
 2. Isabel Gen

  Ook wij worden langzamerhand behoorlijk gek van het lawaai. Wij wonen weliswaar aan de overkant van de Anna Paulownastraat ( de even kant ), maar omdat het geluid weerkaatst wordt door het kantoorgebouw aan de Trompstraat, klinkt het of de werkzaamheden in onze achtertuin plaatsvinden. Gevolg: op een mooie dag als vandaag zitten wij binnen met de ramen dicht.
  Wij hebben intussen een brief ontvangen van Bouwbedrijf de Vries en Verburg, gedateerd 2 juli, waarin zij beweren dat ze alle maatregelen hebben genomen om het geluidsniveau te reduceren. Ik zou zeggen, het moest er nog bij komen dat ze dat niet hadden gedaan. Het resultaat is in elk geval niet indrukwekkend. Verder zeggen ze dat de sloopwerkzaamheden nog ongeveer 3 weken zullen duren- vanaf 2 juli zou dat dus nu nog een week zijn. Wat er daarna komt, moeten we maar afwachten.
  Ik heb een mail teruggestuurd waarin ik vraag of ze eigenlijk wel beseffen dat ze op deze manier, door de meest lawaaiige fase midden in de zomer te laten vallen, de zomer van een groot deel van de omwonenden verpesten. Het gebouw stond al jaren leeg, een paar maanden hadden er ook nog wel bij gekund. Ze vragen ons om begrip, maar dat moet wel erg van één kant komen.
  Uiteraard heb ik hierop geen antwoord gehad. Dat had ik ook niet verwacht, het was meer om even stoom af te blazen.

  Reply
 3. Pingback: Gek worden we van horeca geluidsoverlast!! | Rondom Anna

 4. John Vloemans

  De geluidsoverlast is ernstig, net als de (fijn)stof. Ook ik woon aan de overkant van de APstraat aan de even kant, schuin tegenover de verbouwing. Door de weerkaatsing klinkt het alsof de Trompstraat gesloopt wordt!
  Weinig aan te doen vrees ik, de sloopvergunning is afgegeven, dus…..
  Misschien dat we na de gereedkoming van de bouw over een tegemoetkoming kunnen spreken (voorrang bij de verhuur van de appartementen voor belangstellenden is misschien een idee?)

  Reply
 5. Robert

  In de toekomst zal het slechter worden!!
  Bij ingebruikname van het appartementencomplex en de bedrijven ontstaat een geheel andere situatie. Er komen balkons aan de achterzijde, die gebruikt gaan worden door de nieuwe bewoners, dit geldt ook voor de ruimte om de penthouses. Op dit moment is het al zo, dat als er 2 personen op het dak van de Kortenaer met elkaar praten zij woordelijk te verstaan zijn tot ver in de Anna Paulownastraat. De achterzijde -mede door de hoogte en de U-vorm- werkt als een echoput en versterkt het geluid dat ook weerkaatst.
  Het aan- en afrijden van auto’s op maaiveldhoogte is dan zeven dagen per week mogelijk, dag en nacht.

  De geluidshinder zal maximaal toenemen.

  Welke invloeden zullen de beoogde horeca en eventueel een Albert Heijn vestiging op de begane grond voor de Anna Paulownastraat hebben? Denk aan laden en lossen goederen, parkeren auto’s, fietsen tegen gevels, winkelwagentjes. De westenwind blaast hopelijk de rook bij barbecueën op de balkons en penthouses richting Paleis. De Gemeente heeft daar mogelijk meer aandacht voor dan klachten van lokale bewoners.

  Reply
 6. Andre en Lia

  Beste initiatief nemers,

  Graag steunen wij de aktes van het collectief gericht op het verminderen van de overlast van de bouw activiteiten bij de Kortenaer.
  Wij hebben de afgelopen weken overlast ervaren in de vorm van :
  – geluids overlast ( vooral ’s ochtends vroeg en zelfs op zaterdagochtend )
  – stof overlast
  -zwaar verkeer overlast door de straat (beschadiging van onze auto aan de ‘straat’ kant – wit met lichtblauwe verf afdrukken en daarmee dus duidelijk veroorzaakt door vracht verkeer)
  -overlast door afzetting van de straat met kraan ( 2x op zaterdagochtend – zonder aankondiging)

  Ik heb de project leider een mail gestuurd met het verzoek om m.n. de overlast op zaterdagochtend te beperken. Hierop wordt gewoon niet gereageerd.

  Wij ondersteunen de aktes dus van harte.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *