Monthly Archives: July 2015

Doorgestoken kaart bij het terrassenbeleid? Geef je mening voor 31-07!

terrassen

We kregen deze post van iemand via denhaagdirect.nl over de (opzettelijk?) slechte en suggestieve enquete over het terrassen beleid van de gemeente Den Haag.

In het collegeakkoord 2014-2018 staat onder andere dat de terrassen meer ruimte krijgen en een versoepeling van de regels. Daarom ‘vraagt’ de gemeente via deze link nu aan de bewoners van Den Haag wat hun mening is over het terrassenbeleid.

Volgens de instuurder heeft;

  • òf een ambtenaar hobbymatig een vragenlijstje snel in surveymonkey ingetikt
  • òf is er opzettelijk een enquete on line gezet die niet meet wat hij zou moeten meten.

Zie deze link: http://www.denhaagdirect.nl/gemeente-wil-je-mening-over-het-terrassenbeleid-in-den-haag/

met o.a. dit commentaar van een lezer:

“Deze enquete is onprofessioneel opgezet en is suggestief en sturend. We missen antwoorden als:

  • Bij vraag 2 Het antwoord ‘Nee, er moeten minder terrassen komen’ mist.
  • Bij vraag 3 Het antwoord ‘Alleen horeca in een gezonde balans met de leefomgeving’ mist.
  • Bij Vraag 4 Het antwoord ‘Mee eens, het terras is een onderdeel van de openbare ruimte en moet dus duidelijk afgebakend worden inclusief voetpaden dwars door het terras zodat er gehandhaaft kan worden op illegaal uitbreiden van het terras’……” en “…”Daarnaast missen een aantal belangrijke vragen m.b.t. wonen/horeca balans.”etc. Lees hier verder.

Vul daarom zelf ZSM de enquete in en zet het commentaar van hierboven in het vrije tekstveld aan het einde!

Er zijn veel oplossingen om de overlast van terrassen te beperken volgens de instuurder zoals bijvoorbeeld Amsterdam of de gemeente Voorschoten dat heel voortvarend doet!

voorschoten

“De pinnen komen bij de terrassen op de Voorstraat en de Schoolstraat. Zo weten ondernemers en bezoekers precies hoe groot de terrassen mogen worden.

Door de pinnen moet het centrum ook voor gehandicapten goed toegankelijk blijven…

Nu de Gemeente Den Haag nog!

Gek worden we van horeca geluidsoverlast!!

Ingezonden stuk

Knipsel

Dat artikeltje van de Kortenaer zet me aan het denken. Ik begrijp dat de mensen aan die kant van de straat gek worden maar wij worden dat rondom het plein van die horeca glasbakken.Nog even los van de toegenomen herrie op straat.

Er zit nu zoveel horeca dat regelmatig een krankzinnige herrie van het storten van glas klinkt. Ook op de tijden dat je rust mag verwachten!!

In elke nette gemeente wordt het keurig gereguleerd! GEMEENTE DEN HAAG help ons hier a.u.b. mee.

Zet een ondergrondse glasbak ergens in de buurt neer (tegenover Anna). Scheelt de horeca ook een ophaal abonnement dus kosten. Kost een paar stoeltjesomzet maar ik denk dat de horeca het prima vind.

Zie ook http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2791294/2002/12/28/Een-stille-glasbak.dhtml

Help je buren in de buurt van de Kortenaer (ze worden er gek van…)!

meer dan 80 dba

Verslag van overlast verbouwing van de Kortenaer.

Opgetekent op basis van diverse emails en (telefonische) verhalen van ervaringen van bewoners en ondernemers in een straal van ca. 200 meter richting rondomanna.nl (Anna Paulownastraat/Kortenaerkade/de Ruyterstraat/ Bazarstraat en Anna Paulownaplein).

Hoe het was…

Voor velen was het tot voor kort een gewaardeerd ‘stiltegebied’, waar het aan de achterzijde van de huizen (tuinen, balkons, veranda’s) goed toeven was. De ramen van het gebouw Kortenaer konden niet worden geopend, er was geen geluidshinder van de anti-kraak gebruikers. De auto’s, geparkeerd op maaiveldhoogte, waren alleen aanwezig op werkdagen en dan nog tussen 8-19 uur. In de weekeinden was het helemaal stil.

Pieken van meer dan 80 Dba op 200 meter afstand!

Een behoorlijk scherp contrast met de situatie beschreven in de voorgaande alinea. Wie heeft het niet gehoord? Pneumatische sloophamers, zagen, slijpers en ander grof sloopgereedschap. Zelfs achterin de Anna Paulownastraat is het nog duidelijk hoorbaar. Een geluidshinder van ongekende omvang! Zie bijlagen onderaan deze post. Plus aan de voorzijde, vooral in de Anna Paulownastraat: veel en zwaar vrachtverkeer, stilstaande vrachtauto’s en busjes met draaiende motoren en koelinstallaties. De aanwezigheid van groen aan de achterzijde is de enige compensatie voor de uitlaatgassen aan de voorzijde. Nu is het ondoenlijk voor alle omliggende buren om de ramen en deuren open te houden i.v.m. uitlaatgassen, stof en geluid.

Niemand thuis?

Om meer informatie over de verbouwing te krijgen is bij Gemeente en uitvoerders nadrukkelijk en bij herhaling door de bewonersorganisatie gevraagd vooraf een informatie avond voor belanghebbenden te beleggen. Hier is geen gevolg aangegeven, enige dagen voor de start van de werkzaamheden ontving een beperkt aantal betrokkenen een brief. Andere belanghebbenden bleven/blijven in het ongewisse. In correspondentie wordt gesproken over “enige hinder”, in plaats van “ernstige overlast”. Dit heeft veel verbazing veroorzaakt en zelfs kwaad bloed gezet. De werkzaamheden beginnen gewoonlijk ‘s ochtends om 7:00 uur en duren soms voort tot 19:00 uur ‘s avonds, ook op zaterdagen wordt gewerkt. Na zeer lang aandringen wordt sinds kort met het meeste geluid producerende werkzaamheden om 8.00 uur ‘s ochtends begonnen. Ook al zijn er inmiddels wat afdekdoeken gespannen. Ondanks dat dringen er zich regelmatig grote stofwolken op tot ver door in de binnenruimte. De geluidshinder bereikten in de afgelopen maanden – vaak onophoudelijk -de grenzen van het toelaatbare en gingen er regelmatig fors overheen.

Gevolgen gezondheid…

Op den duur schaadt dit de geestelijke en lichamelijke gezondheid van omwonenden. Zij konden en kunnen de ramen en deuren aan de achterzijde niet meer open hebben. Op warme dagen is dit onhoudbaar, echter zij konden/kunnen ook niet meer in de buitenlucht zitten. Met als gevolg een langzaamaan gek wordende situatie; geestelijk en lichamelijk zeer ongezond. De mensen vluchtten letterlijk hun huizen uit waarbij zij op kosten werden gejaagd. Tuinen kunnen niet meer worden bijgehouden. Stof drong/dringt overal in door. Gesprekken aan de achterzijde in het binnengebied waren niet meer mogelijk; het geluid van de bekende helicopters zijn zelfs lager dan de verbouwing. Binnenshuis werd/wordt alles overstemd door het oorverdovende lawaai.

Gevolgen schade…

Bovendien is inmiddels is geconstateerd dat er in de omliggende panden schade is ontstaan door de werkzaamheden. Trillingen waren voelbaar op ver van de bouw. Tot ver in de Zeestraat werd over geluidshinder en trillingen geklaagd. Hierdoor zijn in omliggende panden scheuren ontstaan.

Gevaarlijke situatie!

Het zebrapad Anna Paulownastraat/Piet Heinplein is aan de oneven zijde van de Anna Paulownastraat, niet bereikbaar en levert gevaarlijke situaties op voor mindervaliden.

Hoe nu verder?

RondomAnna is gevraagd om ondersteuning. Wij hebben een gesprek aangevraagd en we gaan proberen een aantal netelige vragen beantwoord te krijgen van gemeente en/of project ontwikkelaar. Graag willen we o.a. weten hoe de overlast maximaal beperkt kan worden en hoe lang deze nog duurt. Hoe gedupeerden recht kunnen doen gelden op vergoeding wegens gederfd woongenot. Hoe de bedrijven die te maken met interne communicatie problemen, concentratieverlies, het niet kunnen afspreken met klanten, niet kunnen geven van trainingen etc. gecompenseerd kunnen worden. De kosten van huisvesting gaan immers door, terwijl slechts een deel van de panden op normale wijze kan worden gebruikt gedurende de dag. Ook een vergoeding voor kosten gemaakt om op een andere plek overdag rust te vinden, of voor het niet kunnen verrichten van werkzaamheden is hierbij aan de orde.

>> Er is inmiddels een afspraak gemaakt om dit te bespreken. Hierover zullen wij binnenkort rapporteren.

Oproep aan allen!!

>> Het is van groot belang dat we als verenigde bewoners onze stem laten horen. Ook als we wat verderop wonen! Meld daarom zoveel mogelijk overlast en andere onregelmatigheden bij de gemeente (zie deze post over wie je wat moet melden) én op RondomAnna.nl. Geef dit bericht/deze post door aan andere buren om je heen en geef s.v.p. ook verslag van individuele acties als commentaar onderaan deze post zodat iedereen een totaalbeeld krijgt van de situatie en acties.

Bijlagen; Geluidsoverlast op 200 meter van de Kortenaer in dBa:

donderdag 25-06-15 06h00m00 13h23m33

maandag 26-06-15 06h00m00 15h50m55

donderdag 02-07-15 06h00m00 11h16m15

woensdag 08-07-15 06h00m00 12h43m25

 

Wil je ook gezonde lucht in je buurt?

Ingekomen stuk van Milieudefensie

Beste bewoners van Den Haag,

Zondag 12 juli 2015 is Milieudefensie met een kraam van 09.00 uur tot 16.00 uur aanwezig op de Dag van de Roos in het Westbroekpark in Den Haag om het verhaal over luchtvervuiling te delen met bezoekers en hen te vragen om de petitite voor gezonde lucht te ondertekenen.
Zowel commerciële bedrijven als ideële organisaties, allen min of meer gericht op de natuur, maken daar voor het zoveelste jaar hun opwachting.

De kraam wordt gecoordineerd door Fred Vorstman, die vrijwillig de campagne Samen voor Gezonde lucht in Den Haag coordineert.

Het zou heel fijn zijn als jij dan ook een dagdeel/een aantal uur aanwezig kan zijn en aan zoveel mogelijk bezoekers vraagt om de petitie aan de leden van de Tweede Kamer te ondertekenen. Daarin roepen Milieudefensie en ondertekenaars de Tweede Kamer op om de luchtvervuiling krachtiger aan te pakken en te zorgen voor gezonde lucht in heel Nederland. Om die petitie op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig; op dit moment hebben ca 37.000 bezorgde Nederlanders de petitie getekend!

Doe je mee?  Geef je dan op bij Fred Vorsteman. Wil je Fred in je reactie ook laten weten welke tijd jou het best uitkomt? Vooral in de ochtend kunnen we nog wat helpende handen gebruiken.

Wat: Gezonde lucht kraam
Waar: Westbroekpark Den Haag
Wanneer: zondag 12 juli, van 9-16 uur
Meer informatie/ opgeven:  fred.vorstman@milieudefensie.nl

Met hartelijke groet,

Anne Reijnders en
Fred Vorstman ( tel. 070 – 3453992)