Rapportage 1e positieve buurtbijeenkomst

Bijgaand de officiële rapportage in vervolg op de impressie van een paar weken geleden:
Beste mensen,
Met de zomer voor de deur wisselden we op initiatief van Robert Fontein op maandagavond 1 juni met elkaar van gedachten over hoe we samen kunnen genieten van een mooie zomer op het Anna Paulownaplein.
Dank voor jullie bijdrage aan deze avond, in de bijlage tref je een korte impressie aan met de uitkomsten.
Dank ook voor de gastvrijheid van Anton en Eva om iedereen te ontvangen in de Kamer Hiernaast!
Het aantal aanwezigen was flink groter dan verwacht, maar dat toont de betrokkenheid van eenieder bij dit onderwerp.
Fijn om met elkaar te constateren dat in overleg met Gemeente Den Haag al verbeteracties zijn ingezet om problemen rondom verkeersveiligheid en stallen/parkeren van fietsen en auto’s aan te pakken. De focus van deze avond lag voornamelijk op de aandachtsgebieden waar bewoners en ondernemers samen kunnen bijdragen om de leefbaarheid op en rondom het plein op een positieve manier te beïnvloeden.
Als relatieve ‘buitenstaander’ vond ik het mooi om te zien dat in korte tijd eenzelfde beeld ontstond over verwachtingen voor aankomende zomer, dat de belangrijkste aandachtsgebieden (voor verbetering) duidelijk werden en dat er ruimte was om hier op een respectvolle wijze met elkaar over te discussiëren.
Jullie gaven aan elkaar in de aankomende periode actief aan te gaan spreken als de situatie daarom vraagtom zo samen de leefbaarheid stukje-bij-beetje naar een hoger plan te tillen. Het belangrijkste is dat jullie over-en-weer (bewoners én ondernemers) het commitment uitspraken om samen te zoeken naar passende oplossingen zodat iedereen zo optimaal mogelijk kan genieten van een mooie zomer aan het prachtige Anna Paulownaplein…
Als jullie hierin dezelfde energie en betrokkenheid tonen als tijdens deze sessie heb ik daar het volste vertrouwen in!
Zoals aan het einde van deze avond werd afgesproken zullen we in het najaar (september/oktober) een vervolg geven aan deze bijeenkomst en met elkaar terugkijken op de zomer aan de hand van de benoemde aandachtsgebieden.
Als ik jullie daar nog bij kan helpen of als er naar aanleiding van deze mail en samenvatting nog vragen zijn hoor ik het graag.
Mede namens Robert wens ik jullie een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet,Michiel Hooyenga
Verdonck, Klooster & Associates
Bijlage: Verslag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *