Grote opkomst bij eerste positieve buurtbijeenkomst!

Op maandag 3 juni kwamen meer dan 50 buurtbewoners, vertegenwoordigers van de gemeente en ondernemers bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de zorgen van de buurt. Vooruitlopend op het verslag hierbij vast een eerste impressie.

Dankzij de gastvrijheid van ‘De Kamer Hiernaast’ , de goede voorbereiding van Robert Fontein en Michiel Hooyenga kon in korte tijd veel input worden geïnventariseerd en worden besproken. Michiel is een ervaren moderator die in drie rondes het gesprek faciliteerde. De insteek van Robert en Michiel was om “iets te doen aan de tweedeling die lijkt te onstaan tussen bewoners en horeca ondernemers” door partijen met elkaar in gesprek te brengen en de dialoog te faciliteren. Gezien de grote opkomst een uitstekend initiatief!

Robert introduceerde Michiel en gaf aan dat er op dit moment zoveel zaken spelen in de buurt dat er door hen gekozen was om de scope af te bakenen tot de problemen c.q uitdagingen met het (inmiddels fors toegenomen) aantal horecazaken rondom het plein. Andere zaken met betrekking tot leefbaarheid als fijnstof, schade door bouw/sanering, toename inbraken, etc. werden buiten deze scope gelaten. Tijdens de introductie bleek echter dat er ook behoefte was om over de andere onderwerpen in gesprek te gaan.

Michiel vroeg in de eerste stap onze associaties op te schrijven bij het denken aan ‘een gezellige zomer en leefbare situatie op en rondom het plein’. Er kwam na 8 minuten een flinke stapel post-its binnen die Michiel al pratend ging groeperen op de muur. Het bleken er echter zoveel te zijn dat Michiel de aanwezigen vroeg of de post-its die na ongeveer 15 minuten behandeld waren, ‘de lading’ dekte. Er viel een stilte na deze vraag waarop Michiel, na overleg met Robert, besloot om ons opnieuw te vragen input te geven echter nu gelimiteerd tot maximaal drie post-its. Een post-it met een positief punt en twee met punten ter verbetering.

Terwijl iedereen inmiddels van een drankje was voorzien, werden deze vervolgens door Michiel opgelezen, gegroepeerd en op de muur gehangen op de twee flipover vellen (een met een + en een met een – ), zodat er clusters ontstonden met ‘gelijkwaardige’ postivieve punten zoals gezelligheid, nette zaken, prettige ondernemers, ) en idem punten die moeten worden verbeterd als (geluids)overlast, te veel fietsen en in de weg/voor de deur/ramen, viezigheid en rommel en verkeersveiligheid/slechte doorgang,).

In een goede sfeer werd er vervolgens over gesproken. Michiel vatte de verbetergebieden samen, te weten; regelgeving/handhaving, schoonhouden, overlast en communicatie. Verschillende punten kwamen er voorbij. Zo was niet iedereen het ermee eens dat er al een goede dialoog was met de ondernemers, was er aardig wat kritiek op de gemeente (geen link tussen het horeca beleidsplan en het bestemmingsplan, een dialoog met sowieso veel te veel ondernemers is de put dempen als het kalf verdronken is; de gemeente kan immers niets meer doen, geen/te weinig handhaving,) en werden er verschillende verbanden besproken (met verkeer, veiligheid, rommel,). Vanuit emoties werd zo nu en dan het gesprek wat verhit maar over het algemeen voltrok het proces zich in een prima sfeer. Er kwamen wel wat oplossingen voorbij (zoals het blijven voeren van de dialoog , het inschakelen van een buurtconciërge/team om gasten en ondernemers te wijzen op ongewenste situaties, een fietsen ‘valet service’ en actiehouders aanwijzen) maar er was niet veel tijd meer om verder over oplossingen te praten. Diverse mensen wilden dan ook graag nog een keer bij elkaar komen ook om andere onderwerpen te gaan bespreken.

Veel mensen bleven dan ook napraten over wat we samen nog kunnen doen om de buurt rondom Anna leefbaarder te maken.

Deze ‘bredere’ onderwerpen die ook de bewoners ‘voorbij’ het plein aangaan in bijvoorbeeld de Bazarstraat, de Trompstraat en de Ruijterstraat, staan voor een deel al op de site rondomanna.nl. We kunnen tot de volgende bijeenkomst (Michiel heeft weer zijn hulp aangeboden en het Zeehelden Theater heeft hun lokatie aaangeboden!) ook via de zogenaamde ‘comments’ onder de verschillende ‘posts’ met elkaar in gesprek gaan en eventuele nieuwe uitdagingen toevoegen. Uiteraard gaan we het verslag van Michiel inclusief de lijsten met uitkomsten ook op de site zetten (een flink aantal mensen wilde graag komen maar konden niet gezien de korte tijd tussen uitnodiging en bijeenkomst) zodat je ziet dat je input is verwerkt en ook daar je opmerking/comments en ideeën voor oplossingen binnenkort kwijt kan. Op die manier kunnen we de input bundelen, ook via de site helpen de dialoog te blijven faciliteren en onze belangrijkste zorgen prioriteren en met de gemeente bespreken. Je kunt je input ook mailen aan rondomanna@gmail.com

Nogmaals dank aan Robert, Michiel, De Kamer Hiernaast en uiteraard alle deelnemers voor deze positieve, eerste bijeenkomst. Speciale dank ook aan de vertegenwoordigers van de gemeente die nota bene in de avonduren tijd voor ons hebben vrijgemaakt.

PS Hier tref je de officiële rapportage aan

1 thought on “Grote opkomst bij eerste positieve buurtbijeenkomst!

  1. Pingback: Rapportage 1e positieve buurtbijeenkomst | Rondom Anna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *