Reactie Milieudefensie over fijnstof

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: Gezondelucht <gezondelucht@milieudefensie.nl>
Datum: 26 mei 2015 16:09
Onderwerp: Re: Luchtkwaliteit Anna Paulownaplein/straat Den Haag
Aan: Buurtcollectief Rondomanna <rondomanna@gmail.com>

Best buurtcollectief,

Dankjewel voor jullie berichtje. Ik begrijp dat jullie je zorgen maken nu het verkeer zo is toegenomen.

Helaas is het niet meer mogelijk om via Milieudefensie nog een meetpunt te starten. De nieuwe meetcampagne is in januari op 58 lokaties van start gegaan en we blijven daar een jaar lang meten.

Met de campagne Samen voor gezonde lucht hebben we in 2012-2013 een jaar lang de luchtkwaliteit gemeten. Mensen konder in principe overal meten waar vieze lucht een probleem is. Bij henzelf in de straat, op het schoolplein van hun kinderen etc. De resultaten kan je lezen in het rapport https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/eindrapport-hoe-gezond-is-onze-lucht/view

De nieuwe meetcampagne is van start gegaan op 58 lokaties in Nederland, waar we verwachten dat de norm voor stikstofdioxide in 2015 wellicht niet gehaald wordt. We meten dit keer dus niet op alle punten waar de lucht vies is, maar puur op die punten waar we een overschrijding van de europese norm verwachten en waar we contact hadden met burgers die wilden meten. We hebben hiervoor gekozen omdat in 2015 overal in Nederland aan die norm voldaan moet worden. Wij haken aan bij deze actualiteit en blijven uitdragen dat het halen van de norm niet voldoende is. Het is geen gezondheidsnorm maar een europees compromis. Daarnaast blijven we campagne voeren richting gemeenten en het rijk. Zo zijn we bijvoorbeeld een petitie gestart richting de tweede kamer. We vragen hen maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit te nemen, die ervoor zorgen dat overal  verbetering optreedt. Meer informatie over de petitie richting de Tweede Kamer vind je hier: https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie/luchtverontreiniging. Het is fijn als je deze wilt tekenen en verspreiden in je netwerk. Wellicht kunnen jullie een link op jullie site plaatsen?

Mocht je benieuwd zijn naar de berekeningen van de luchtkwaliteit bij jou in de buurt, dan kan vindt je meer informatie op onze site. https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat. Daar staat uitgelegd op welke sites je informatie kunt vinden, bijv. bij de atlas leefomgeving.

Ook al kan je dus geen meetpunt meer starten, het is wel mogelijk om aan te haken bij de campagne. In Den Haag proberen we geregeld een stem te laten horen van bewoners die zich zorgen maken over luchtvervuiling bij hen in de buurt. Daarover hou ik je graag op de hoogte dmv onze email nieuwsbrief. Mochten jullie dit niet willen, laat het dan ajb weten, dan haal ik jullie weer van de lijst af.
De nieuwsbrief houdt je van van alles op de hoogte, denk aan trainingen op het gebied van lobby, maar ook handtekeningen acties etc. Er is ook een toolkit voor groepen die zelf aan de slag willen, deze vind je op onze website:
Deze handleiding biedt aan de hand van een stappenplan de handvatten om zelf aan de slag te gaan voor een betere leefomgeving.
https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/handleiding-lokale-acties-voor-een-gezonde-leefomgeving/view en de bijlagen:
https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/bijlagen-bij-handleiding-lokale-acties-voor-gezonde-leefomgeving/view

We hebben evt. ook een standaard powerpoint en een handleiding waarmee je zelf een presentatie over luchtvervuiling kunt geven op een buurtbijeenkomst.
Ik hoop dat ik je berichtje naar tevredenheid beantwoord heb, het is per ongeluk wat lang geworden. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

vriendelijke groet Anne Reijnders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *