Monthly Archives: June 2015

De stadsdeelplannen lopen af. Geef je input voor de nieuwe!

De stadsdeelplannen 2012-2015 lopen dit jaar af!

De gebiedsprogramma’s zijn de opvolgers van de stadsdeelplannen. Marc Prins, directeur van het stadsdeel ‘Centrum’ wil graag met ons de nieuwe plannen gaan opstellen. Deze worden dan in het 4de kwartaal in de gemeenteraad definitief vastgesteld. Samen wil de gemeente daarna aan slag om met ons de buurt te gaan verbeteren.

Dit is van belang voor ons allemaal m.b.t. de leefbaarheid, veiligheid, woongenot, waarde huizen  en nog veel meer. Zie de bijlagen en de officiële uitnodiging op de site van zeeheldennieuws.nl

Als je de bijlage bekijkt zal je ontdekken dat de problemen die RondomAnna spelen nauwelijks worden genoemd. Graag willen we je daarom vragen om te komen!!

  • We worden gevraagd input te geven tijdens de Haagse Krachtbijeenkomst op:
  • Dinsdag 7 juli
  • Lokatie: De Heldenhoek, Elandstraat 88
  • De zaal is open om 19.00 uur en de bijeenkomst begint om 19.30 uur

Mail s.v.p. of je wel/niet komt en wat jouw belangrijkste onderwerpen zijn naar rondomanna@gmail.com

We sturen je dan vooraf de onderwerpenlijst en hoe vaak iets genoemd is.

Hierna gaan we zelf weer een bijeenkomst organiseren.

 

Zeehelden festival was nog weer beter dit jaar!

zeehelden festival

Het Zeeheldenfestival vondt dit jaar plaats van 1 t/m 5 juli. En dat was een jubileum, want het was alweer de 35e editie!! Wat ooit begon als protestmanifestatie met wat live-muzikanten is uitgegroeid tot het grootste buurtfeestje van Den Haag. Dit jaar was alles tot in de puntjes geregeld met een perfecte sfeer en veel leuke dingen om te doen. Het zal lastig worden dit volgend jaar te gaan overtreffen!

Tentoonstelling; Mesdag & Pulchri, ‘uit ijver voor het schone’

Het Haags Gemeentearchief presenteerde origineel materiaal uit de eigen collecties met materiaal uit het archief van Pulchri in de tentoonstelling Mesdag & Pulchri, ‘uit ijver voor het schone’. Deze tentoonstelling was van 30 mei tot 19 juli 2015 te zien in de Mesdagzaal van Pulchri Studio aan het Lange Voorhout en is zeer goed bezocht. Lees verder…

Nu is er de kans je mening te geven over het terrassenbeleid

Dankzij een aantal oplettende bewoners hieronder de link en inleiding van de gemeente.

De gemeente wil graag weten hoe bewoners over het terrassenbeleid denken.

Ook het stadspanel en de horecaondernemers worden gevraagd hun mening te geven.

GEEF dus je mening. Zeker na de bijeenkomst in De Kamer Hiernaast.

Link naar enquete:

https://nl.surveymonkey.com/r/YR336VL

Link naar pagina gemeente:

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Geef-uw-mening-over-het-terrassenbeleid.htm

Geef uw mening over het terrassenbeleid

Gepubliceerd: 
15 juni 2015
Laatste wijziging: 
15 juni 2015

De gemeente evalueert dit jaar de huidige regels voor terrassen in Den Haag. U kunt tot 31 juli 2015 uw mening geven.

In het collegeakkoord 2014-2018 staat dat terrassen meer ruimte krijgen en dat de regels soepeler worden. Daarbij houdt de gemeente rekening met alle belangen. U kunt in de enquête vragen beantwoorden als:

  • Vindt u dat er voldoende terrassen zijn in Den Haag?
  • Heeft u wel eens overlast van een terras?
  • Wat vindt u van de verlengde openingstijden in het centrum en in Scheveningen?

Nieuwe Horecanota

De gemeente wil met de enquête een goed beeld krijgen van opvattingen die leven in de stad. Ook het Stadspanel en de (horeca)ondernemers krijgen een vragenlijst voorgelegd. De gemeente gebruikt alle uitkomsten bij de evaluatie van de huidige regels voor terrassen. De reacties op de sluitingstijden neemt de gemeente ook mee bij het opstellen van de nieuwe Horecanota.

Vul de enquête in

Rapportage 1e positieve buurtbijeenkomst

Bijgaand de officiële rapportage in vervolg op de impressie van een paar weken geleden:
Beste mensen,
Met de zomer voor de deur wisselden we op initiatief van Robert Fontein op maandagavond 1 juni met elkaar van gedachten over hoe we samen kunnen genieten van een mooie zomer op het Anna Paulownaplein.
Dank voor jullie bijdrage aan deze avond, in de bijlage tref je een korte impressie aan met de uitkomsten.
Dank ook voor de gastvrijheid van Anton en Eva om iedereen te ontvangen in de Kamer Hiernaast!
Het aantal aanwezigen was flink groter dan verwacht, maar dat toont de betrokkenheid van eenieder bij dit onderwerp.
Fijn om met elkaar te constateren dat in overleg met Gemeente Den Haag al verbeteracties zijn ingezet om problemen rondom verkeersveiligheid en stallen/parkeren van fietsen en auto’s aan te pakken. De focus van deze avond lag voornamelijk op de aandachtsgebieden waar bewoners en ondernemers samen kunnen bijdragen om de leefbaarheid op en rondom het plein op een positieve manier te beïnvloeden.
Als relatieve ‘buitenstaander’ vond ik het mooi om te zien dat in korte tijd eenzelfde beeld ontstond over verwachtingen voor aankomende zomer, dat de belangrijkste aandachtsgebieden (voor verbetering) duidelijk werden en dat er ruimte was om hier op een respectvolle wijze met elkaar over te discussiëren.
Jullie gaven aan elkaar in de aankomende periode actief aan te gaan spreken als de situatie daarom vraagtom zo samen de leefbaarheid stukje-bij-beetje naar een hoger plan te tillen. Het belangrijkste is dat jullie over-en-weer (bewoners én ondernemers) het commitment uitspraken om samen te zoeken naar passende oplossingen zodat iedereen zo optimaal mogelijk kan genieten van een mooie zomer aan het prachtige Anna Paulownaplein…
Als jullie hierin dezelfde energie en betrokkenheid tonen als tijdens deze sessie heb ik daar het volste vertrouwen in!
Zoals aan het einde van deze avond werd afgesproken zullen we in het najaar (september/oktober) een vervolg geven aan deze bijeenkomst en met elkaar terugkijken op de zomer aan de hand van de benoemde aandachtsgebieden.
Als ik jullie daar nog bij kan helpen of als er naar aanleiding van deze mail en samenvatting nog vragen zijn hoor ik het graag.
Mede namens Robert wens ik jullie een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet,Michiel Hooyenga
Verdonck, Klooster & Associates
Bijlage: Verslag

Grote opkomst bij eerste positieve buurtbijeenkomst!

Op maandag 3 juni kwamen meer dan 50 buurtbewoners, vertegenwoordigers van de gemeente en ondernemers bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de zorgen van de buurt. Vooruitlopend op het verslag hierbij vast een eerste impressie.

Dankzij de gastvrijheid van ‘De Kamer Hiernaast’ , de goede voorbereiding van Robert Fontein en Michiel Hooyenga kon in korte tijd veel input worden geïnventariseerd en worden besproken. Michiel is een ervaren moderator die in drie rondes het gesprek faciliteerde. De insteek van Robert en Michiel was om “iets te doen aan de tweedeling die lijkt te onstaan tussen bewoners en horeca ondernemers” door partijen met elkaar in gesprek te brengen en de dialoog te faciliteren. Gezien de grote opkomst een uitstekend initiatief!

Robert introduceerde Michiel en gaf aan dat er op dit moment zoveel zaken spelen in de buurt dat er door hen gekozen was om de scope af te bakenen tot de problemen c.q uitdagingen met het (inmiddels fors toegenomen) aantal horecazaken rondom het plein. Andere zaken met betrekking tot leefbaarheid als fijnstof, schade door bouw/sanering, toename inbraken, etc. werden buiten deze scope gelaten. Tijdens de introductie bleek echter dat er ook behoefte was om over de andere onderwerpen in gesprek te gaan.

Michiel vroeg in de eerste stap onze associaties op te schrijven bij het denken aan ‘een gezellige zomer en leefbare situatie op en rondom het plein’. Er kwam na 8 minuten een flinke stapel post-its binnen die Michiel al pratend ging groeperen op de muur. Het bleken er echter zoveel te zijn dat Michiel de aanwezigen vroeg of de post-its die na ongeveer 15 minuten behandeld waren, ‘de lading’ dekte. Er viel een stilte na deze vraag waarop Michiel, na overleg met Robert, besloot om ons opnieuw te vragen input te geven echter nu gelimiteerd tot maximaal drie post-its. Een post-it met een positief punt en twee met punten ter verbetering.

Terwijl iedereen inmiddels van een drankje was voorzien, werden deze vervolgens door Michiel opgelezen, gegroepeerd en op de muur gehangen op de twee flipover vellen (een met een + en een met een – ), zodat er clusters ontstonden met ‘gelijkwaardige’ postivieve punten zoals gezelligheid, nette zaken, prettige ondernemers, ) en idem punten die moeten worden verbeterd als (geluids)overlast, te veel fietsen en in de weg/voor de deur/ramen, viezigheid en rommel en verkeersveiligheid/slechte doorgang,).

In een goede sfeer werd er vervolgens over gesproken. Michiel vatte de verbetergebieden samen, te weten; regelgeving/handhaving, schoonhouden, overlast en communicatie. Verschillende punten kwamen er voorbij. Zo was niet iedereen het ermee eens dat er al een goede dialoog was met de ondernemers, was er aardig wat kritiek op de gemeente (geen link tussen het horeca beleidsplan en het bestemmingsplan, een dialoog met sowieso veel te veel ondernemers is de put dempen als het kalf verdronken is; de gemeente kan immers niets meer doen, geen/te weinig handhaving,) en werden er verschillende verbanden besproken (met verkeer, veiligheid, rommel,). Vanuit emoties werd zo nu en dan het gesprek wat verhit maar over het algemeen voltrok het proces zich in een prima sfeer. Er kwamen wel wat oplossingen voorbij (zoals het blijven voeren van de dialoog , het inschakelen van een buurtconciërge/team om gasten en ondernemers te wijzen op ongewenste situaties, een fietsen ‘valet service’ en actiehouders aanwijzen) maar er was niet veel tijd meer om verder over oplossingen te praten. Diverse mensen wilden dan ook graag nog een keer bij elkaar komen ook om andere onderwerpen te gaan bespreken.

Veel mensen bleven dan ook napraten over wat we samen nog kunnen doen om de buurt rondom Anna leefbaarder te maken.

Deze ‘bredere’ onderwerpen die ook de bewoners ‘voorbij’ het plein aangaan in bijvoorbeeld de Bazarstraat, de Trompstraat en de Ruijterstraat, staan voor een deel al op de site rondomanna.nl. We kunnen tot de volgende bijeenkomst (Michiel heeft weer zijn hulp aangeboden en het Zeehelden Theater heeft hun lokatie aaangeboden!) ook via de zogenaamde ‘comments’ onder de verschillende ‘posts’ met elkaar in gesprek gaan en eventuele nieuwe uitdagingen toevoegen. Uiteraard gaan we het verslag van Michiel inclusief de lijsten met uitkomsten ook op de site zetten (een flink aantal mensen wilde graag komen maar konden niet gezien de korte tijd tussen uitnodiging en bijeenkomst) zodat je ziet dat je input is verwerkt en ook daar je opmerking/comments en ideeën voor oplossingen binnenkort kwijt kan. Op die manier kunnen we de input bundelen, ook via de site helpen de dialoog te blijven faciliteren en onze belangrijkste zorgen prioriteren en met de gemeente bespreken. Je kunt je input ook mailen aan rondomanna@gmail.com

Nogmaals dank aan Robert, Michiel, De Kamer Hiernaast en uiteraard alle deelnemers voor deze positieve, eerste bijeenkomst. Speciale dank ook aan de vertegenwoordigers van de gemeente die nota bene in de avonduren tijd voor ons hebben vrijgemaakt.

PS Hier tref je de officiële rapportage aan

Reactie Milieudefensie over fijnstof

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: Gezondelucht <gezondelucht@milieudefensie.nl>
Datum: 26 mei 2015 16:09
Onderwerp: Re: Luchtkwaliteit Anna Paulownaplein/straat Den Haag
Aan: Buurtcollectief Rondomanna <rondomanna@gmail.com>

Best buurtcollectief,

Dankjewel voor jullie berichtje. Ik begrijp dat jullie je zorgen maken nu het verkeer zo is toegenomen.

Helaas is het niet meer mogelijk om via Milieudefensie nog een meetpunt te starten. De nieuwe meetcampagne is in januari op 58 lokaties van start gegaan en we blijven daar een jaar lang meten.

Met de campagne Samen voor gezonde lucht hebben we in 2012-2013 een jaar lang de luchtkwaliteit gemeten. Mensen konder in principe overal meten waar vieze lucht een probleem is. Bij henzelf in de straat, op het schoolplein van hun kinderen etc. De resultaten kan je lezen in het rapport https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/eindrapport-hoe-gezond-is-onze-lucht/view

De nieuwe meetcampagne is van start gegaan op 58 lokaties in Nederland, waar we verwachten dat de norm voor stikstofdioxide in 2015 wellicht niet gehaald wordt. We meten dit keer dus niet op alle punten waar de lucht vies is, maar puur op die punten waar we een overschrijding van de europese norm verwachten en waar we contact hadden met burgers die wilden meten. We hebben hiervoor gekozen omdat in 2015 overal in Nederland aan die norm voldaan moet worden. Wij haken aan bij deze actualiteit en blijven uitdragen dat het halen van de norm niet voldoende is. Het is geen gezondheidsnorm maar een europees compromis. Daarnaast blijven we campagne voeren richting gemeenten en het rijk. Zo zijn we bijvoorbeeld een petitie gestart richting de tweede kamer. We vragen hen maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit te nemen, die ervoor zorgen dat overal  verbetering optreedt. Meer informatie over de petitie richting de Tweede Kamer vind je hier: https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie/luchtverontreiniging. Het is fijn als je deze wilt tekenen en verspreiden in je netwerk. Wellicht kunnen jullie een link op jullie site plaatsen?

Mocht je benieuwd zijn naar de berekeningen van de luchtkwaliteit bij jou in de buurt, dan kan vindt je meer informatie op onze site. https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat. Daar staat uitgelegd op welke sites je informatie kunt vinden, bijv. bij de atlas leefomgeving.

Ook al kan je dus geen meetpunt meer starten, het is wel mogelijk om aan te haken bij de campagne. In Den Haag proberen we geregeld een stem te laten horen van bewoners die zich zorgen maken over luchtvervuiling bij hen in de buurt. Daarover hou ik je graag op de hoogte dmv onze email nieuwsbrief. Mochten jullie dit niet willen, laat het dan ajb weten, dan haal ik jullie weer van de lijst af.
De nieuwsbrief houdt je van van alles op de hoogte, denk aan trainingen op het gebied van lobby, maar ook handtekeningen acties etc. Er is ook een toolkit voor groepen die zelf aan de slag willen, deze vind je op onze website:
Deze handleiding biedt aan de hand van een stappenplan de handvatten om zelf aan de slag te gaan voor een betere leefomgeving.
https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/handleiding-lokale-acties-voor-een-gezonde-leefomgeving/view en de bijlagen:
https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/bijlagen-bij-handleiding-lokale-acties-voor-gezonde-leefomgeving/view

We hebben evt. ook een standaard powerpoint en een handleiding waarmee je zelf een presentatie over luchtvervuiling kunt geven op een buurtbijeenkomst.
Ik hoop dat ik je berichtje naar tevredenheid beantwoord heb, het is per ongeluk wat lang geworden. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

vriendelijke groet Anne Reijnders