Goed nieuws; aandacht voor verkeersoverlast (snelheid, fijnstof,)

Beste buurtbewoners,

Onze buurtregisseur heeft geregeld dat de eerste stap wordt gezet om in de Anna Paulownastraat iets te gaan doen aan de idiote snelheidsoverschrijdingen, de toename van vrachtverkeer (fijnstof) en (brom)fietsen die tegen de richting in rijden.

Stap 1) Er komen telslangen die e.e.a. meten (zie brief).

Stap 2) De meetgegevens worden geanalyseerd.

Stap 3) Drempels?, flitskasten?, fijnstofmeters?, meer handhaving?,

Misschien heb je de brief niet ontvangen. Bij deze:

brief snelheid en milieu

1 thought on “Goed nieuws; aandacht voor verkeersoverlast (snelheid, fijnstof,)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *