Monthly Archives: May 2015

Buurtbijeenkomst 1 juni; kom je ook?

Bijgaand informatie uit de mail van Robert over de eerste buurtbijeenkomst

uitwerking Actiepunten tbv bewoners en ondernemers

Beste Allemaal,

Naar aanleiding van komende maandag, wil ik graag van iedereen een reactie hebben of ze aanwezig zijn dan wel niet; Ja ik kom nee ik kom niet (red: kan ook naar rondomanna@gmail.com).

Naast de aanwezigheid bij voldoende animo, van Michiel heb ik begrepen dat er iemand is aangewezen vanuit de gemeente specifiek gericht op ons plein.

Haar naam is Marja Bolier sommige van jullie kennen haar al andere waaronder ik niet. Een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken.

Ik hoor graag van jullie zo snel mogelijk ( uiterlijk voor zondag), zodat Michiel zich goed kan voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

Robert Fontein

——————————Voorgaande mail:

Onderwerp: Als plein goed de zomer in?

Beste bewoners, horeca ondernemers en huiseigenaren,

Eergisteren ben ik in een spontaan gesprek beland met Wendy, Anton & Eva (Room) en Jack (Wicked Wines). In het korte gesprek kwam naar voren wat er ‘speelt’ op het Anna Paulownaplein. Ik (wij) heb me buiten de verzakking kwestie nergens mee bemoeid, en ik (wij) wil verder het liefst ook overal buiten blijven.

Maar niets ondernemen is ook geen optie! Ik ben van mening dat als er een wil is, er een oplossing moet zijn.

Om dit op een onafhankelijke manier te regelen heb ik heb een goede vriend gevraagd om een vergadering/avond te begeleiden. Waarbij iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar punten/wensen/eisen kenbaar te maken. Op basis hiervan kan bekeken worden of er een oplossing mogelijk is en wat die dan is.

Michiel Hooyenga werkt voor Verdonck, klooster & Associates en hij is bereid een avond vrij te maken om te onderzoeken of er ruimte is voor dialoog. En of er een werkbare oplossing is waarin iedereen zich kan vinden. Hij helpt bedrijven, zorg- en overheidsinstanties om processen ( en daarbij belangen) te stroomlijnen om zo de neuzen dezelfde richting in te krijgen

Achtergrond: Al geruime is er onder de bewoners op en rondom het Anna Paulownaplein kleine en grote onvrede over de horeca en lijkt er een twee-deling te ontstaan tussen ondernemers en bewoners. Regelgeving lijkt niet duidelijk voor ondernemers en bewoners maar ook voor de ambtenaren van de Gemeente Den Haag die hiermee belast zijn.

Het doel moet zijn imo: Met respect voor elkaar en in goed overleg de zomer in ( en wellicht is dit een start tot het verder oplossen van een hoop gedoe).

Voorstel;

  •  Inventariseren Feiten en Wensen
  •  Bundelen van belangen ( horeca/bewoners/huis eigenaren)
  •  Faciliteren van de dialoog
  •  Bekijken of er een werkzame oplossing is

Eva van de kamer hiernaast heeft aangeboden om haar ruimte hiervoor beschikbaar te stellen op Maandag 1 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur dusin de ‘Kamer Hiernaast’ (Anna Paulownaplein).

Met vriendelijke groeten,
Robert Fontein

 

Goed nieuws; aandacht voor verkeersoverlast (snelheid, fijnstof,)

Beste buurtbewoners,

Onze buurtregisseur heeft geregeld dat de eerste stap wordt gezet om in de Anna Paulownastraat iets te gaan doen aan de idiote snelheidsoverschrijdingen, de toename van vrachtverkeer (fijnstof) en (brom)fietsen die tegen de richting in rijden.

Stap 1) Er komen telslangen die e.e.a. meten (zie brief).

Stap 2) De meetgegevens worden geanalyseerd.

Stap 3) Drempels?, flitskasten?, fijnstofmeters?, meer handhaving?,

Misschien heb je de brief niet ontvangen. Bij deze:

brief snelheid en milieu