Effecten verbouwing appartementengebouw Kortenaerkade op de onze buurt

Buurtbewonder Marc Ek heeft detailinformatie opgevraagd bij Provast (Marc dank daarvoor) en gevraagd deze te publiceren.

kortenaerEr waren al vragen over o.a. asbestverwijdering, verdwijnende parkeerplaatsen en schade aan panden door bemaling. Hier is een stukje uit de brief die je kan downloaden hieronder:

Geachte heer, mevrouw,

Middels deze brief willen wij u informeren dat wij maandag 16 februari 2015 starten met de sloopwerkzaamheden voor de transformatie van het kantoor naar appartementen aan de Kortenaerkade 1 inclusief de naastgelegen bijbehorende paviljoens. In grote lijnen kennen we de volgende slooponderdelen:

  • verwijderen bestaande binnenwanden en plafonds en delen van bestaande betonwanden;
  • verwijderen bestaande dakopbouw met installatie van het hoogbouw gedeelte;
  • verwijderen van bestaande gevelkozijnen;
  • verwijderen van delen van bestaande betonnen hekwerken en borstweringen.
  • De sloopwerkzaamheden zullen enkele maanden in beslag nemen. Als richtlijn tot aan de bouwvak.

De werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast veroorzaken, wij vragen uw begrip hiervoor. Aansluitend aan de sloopwerkzaamheden gaan we starten met de gevel en de afbouw. De verwachte oplevering van het project is medio 2016.

Er zal binnenkort een schouw plaatsvinden van een aantal bestaande panden in de omgeving van de bouwplaats, om de bestaande situatie in kaart te brengen. De betreffende panden welke binnen het risicogebied vallen, zullen worden benaderd door Expertisebureau Hoogeveen voor het maken van een afspraak.

Omdat gedurende de sloop- en bouwperiode op de bouwplaats ook ruimte nodig is naast het gebouw is….etc.

Dus let even op of je in de schouw wordt meegenomen als je denkt dat schade kan oplopen door bemaling (verlaging grondwaterpeil en dus verzwakking draagvlak funderingen) etc.

Download hier de brief.

Download hier de veranderingen m.b.t. de verkeerssituatie.

1 thought on “Effecten verbouwing appartementengebouw Kortenaerkade op de onze buurt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *