Meld overlast altijd

Met het toenemen van het aantal horeca gelegenheden en de verschillende typen overlast komt steeds vaker de vraag voorbij:
–> “Bij wie moet ik nu wat melden?”

De wijkmanager (van Scheveningen, vanwege afwezigheid van onze wijkmanager ) adviseert zo vaak mogelijk vanuit verschillende bewoners de overlast te melden bij het juiste loket.

–> Hoe vaker hoe minder overlast en bovendien wordt het totale dossier gelicht als er over het bestemmingsplan wordt herzien. Het is dus van groot belang voor de leefbaarheid.

Hij is zo vriendelijk geweest onderstaand schema op te sturen:

Overlast Voorbeeld Toezicht en Handhaving Contactgegevens Opmerkingen
Geluidsoverlast Harde muziek Omgevingsdienst Haaglanden 0888 333 555 en / of Afhankelijk van
      meldingsformulier via duur en hardheid
      omgevingsdiensthaaglanden.nl  
Geluidsoverlast Ondernemers overschrijden sluitingstijd Politie ‘s-nachts Politie via 0900-8844  
  Bijvoorbeeld categorie 2, sluitingstijd 1 uur ‘s-nachts Cluster horeca, OOV, gemeente Klant Contact Centrum tel. 14070  
  Geschreeuw op straat    bestuursr. optreden nav rapp. Politie
Geluidsoverlast Afzuiginstallaties, gepraat van personeel, Omgevingsdienst Haaglanden 0888 333 555 en /of Afhankelijk van
  het dumpen ‘s nachts od ‘s ochtends vroeg van flessen   meldingsformulier via duur en hardheid
omgevingsdiensthaaglanden.nl
Illegale bouw Bijvoorbeeld afzuiginstallatie horeca of air conditioning Dienst Stedelijke Ontwikkeling Klant Contact Centrum tel. 14070  
afd. Haagse Pandbrigade meld en steunpunt woonoverlast Beste is via webformulier
 
Stankoverlast Keuken/afval horeca Omgevingsdienst Haaglanden 0888 333 555 en / of Afhankelijk van
      meldingsformulier via duur en niveau
      omgevingsdiensthaaglanden.nl  
Doorgang trottoir Terrasgrenzen worden overschreden Handhavingsteam Klant Contact Centrum tel. 14070  
Geparkeerde fietsen Doorgang trottoir, verwijderen wrakken Handhavingsteam Klant Contact Centrum tel. 14070  
  schade aan auto’s en woningen door geparkeerde fietsen Privaatrechtelijk    
Parkeeroverlast Foutief parkeren Politie Politie via 0900-8844  
    Handhavingsteam Klant Contact Centrum tel. 14070  
    Parkeerhandhaving Klant Contact Centrum tel. 14070  
Vervuiling straat zwerfvuil op straat Milieubeheer, stadsdeel centrum Klant Contact Centrum tel. 14070  
  afvalopslag horeca te beperkt, controle afvalcontracten Handhavingsteam Klant Contact Centrum tel. 14070  
  ongedierte op straat Milieubeheer, stadsdeel centrum    

 

2 thoughts on “Meld overlast altijd

  1. Pingback: Help je buren in de buurt van de Kortenaer (ze worden er gek van…)! | Rondom Anna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *