Veel onrust over de ORAC

opgeruimdstaatEr is veel onrust over de ondergrondse restafval containers. Diverse mails zijn er naar de site gestuurd om hier actie op te gaan ondernemen. Vandaar even deze blogpost.

Wat is er aan de hand? De gemeente heeft de laatste enquête verwerkt en beweert nu dat er in onze buurt geen behoefte is aan zogenaamde ORACs. Nu hebben wij als buurt allemaal netjes de enquête ingevuld en aangegeven dat we graag ORACs willen o.a. vanwege het ongedierte probleem en de meeuwen. Nu blijkt uit de laatste brief van de gemeente dat op onjuiste gronden onze buurt niet in aanmerking komt. Weer een bewijs van ongecoördineerd beleid. Vandaar dat veel buurtbewoners nu bereid zijn om hiervoor actie te gaan voeren. We gaan dit centraliseren via de site en bespreken dit met de Groene Eland en zullen de voortgang bij de komende bijeenkomst bespreken. Ondertussen gaan we het gesprek aan met de gemeente.

Reageer s.v.p even inhoudelijk zodat we ook jouw argumenten kunnen meenemen in onze gesprekken.

1 thought on “Veel onrust over de ORAC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *