Featured post

Verslag virtuele buurtbijeenkomst met de gemeente

Bijgaand de mail die vandaag is verstuurd en via de buurtapp is verspreid.

Beste buren,

Onderstaande mail is naar alle bekende email adressen gestuurd met het verslag van de virtuele meeting. Wil je het verslag ook ontvangen? Mail dan even naar rondomanna@gmail.com met vermelding; ‘graag verslag’ en we mailen het naar je toe.

Beste allen,

Bijgaand het definitieve verslag van onze Zoom vergadering met de gemeente.Alle feedback van ruim een maand is verwerkt en het verslag zal komende week ook op de website worden gezet.
Inmiddels zijn er wat acties door de gemeente genomen en is er op andere gebieden helaas nog geen voortgang te melden.


Samengevat (zie verslag)Vragen/ zorgen/ suggesties voor oplossingen:

 1. Anna P. Plein 10-11, rijksmonumenten, door de bodemsanering in opdracht v.d. gemeente verzakt, sinds de omleiding extreme scheurvorming door trillingen verkeer. GEEN VOORTGANG. BEWONERS ZITTEN NOG STEEDS MET ENORME SCHEUREN IN HUN WONINGEN / RIJKSMONUMENTEN (SINDS BIJNA 7 JAAR)
 2. Ik woon de rijrichting volgend net na het AP plein. De weg ligt lager dan het plein en iedere bus ‘valt’ omlaag. Bij iedere bus staat mijn hele huis te trillen. Heb al scheuren in stuc en muur en maak me zorgen over de continue tikken op de fundering (zo voelt het). VOORTGANG: WEGDEK WAT GEËGALISEERD. BEWONERS VOELEN NOG STEEDS TRILLINGEN> BUSSEN RIJDEN MET NAME ‘S AVONDS NOG VEEL TE HARD.
 3. Grenswaarden of niet: ik heb scheuren in mijn eetkamer plus in mijn gevel. Laat ik straks graag even zien. Heb gelukkig ook nulmeting dus het wordt dan straks weer een juridisch verhaal. OOK BEWONERS RONDOM HET PLEIN (NIET RIJKSMONUMENTEN) HEBBEN SCHADE EN ANGST DAT DEZE VERDER VERGROOT DOOR HET ZWARE VERKEER. GEEN TOEZEGGING VAN DE GEMEENTE OM SCHADELOOS TE STELLEN.
 4. Er wordt hier niet gemeten; hoe kan je dan zeggen dat hier de normen niet worden overschreden? Hier stond het 10 uur per dag van kop tot staart stationair te draaien… GEEN VOORTGANG. LUCHTKWALITEIT IN DE ANNA PAULOWNASTRAAT WORDT ALS ZEER SLECHT ERVAREN.
 5. Er kan veel meer gebeuren om de snelheid naar beneden te brengen. VOORTGANG: 30KM BORDEN (echter pas bij het plein). TIJDELIJK DIGITAAL BORD EN INCIDENTEEL EEN VERKEERSREGELAAR. 
 6. Is er bij gemeente geen expertise in huis dat in een kritisch bodemgebied, bekend vanaf 2011 vooraf trillingsoverlast wordt ingeschat en daarmee kan worden voorkomen? GEEN VOORTGANG.
 7. Ik mis, gezien de gebeurtenissen van afgelopen jaar, een integrale kijk op leefbaarheid in deze wijk. GEEN VOORTGANG. NIET QUA INTEGRAAL UITGEVEN VAN BOUWVERGUNNINGEN EN OOK NIET QUA HORECA (EEN NIEUWE AANVRAAG VOOR HET PLEIN IS IN BEHANDELING GENOMEN/ INMIDDELS AFGEGEVEN).
 8. Ik zou graag willen dat er op hoogte van mijn woning trilling gemeten wordt, voordat de egalisering plaatsvindt. Anders rekent de schade expert later met metingen (bij AP straat 54) die waarschijnlijk lager liggen. GEEN VOORTGANG.
 9. Voor het onderwerp groen (en andere zorgen) was in deze vergadering onvoldoende tijd meer beschikbaar.

We zijn hoopvol dat nu de gemeente heeft aangegeven deze input op prijs te stellen en vaker de buurt wil gaan ‘horen’ (OOK t.a.v. de onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen) dat bovengenoemde punten (en inmiddels nieuwe punten) snel zullen worden opgepakt. 


Met name de langer lopende punten zoals de schade aan panden c.q. rijksmonumenten, verkeersoverlast, luchtkwaliteit en het niet-integraal afgeven van bouw- en horecavergunningen (m.n. zorgelijk vindt men de recente aankondiging in de gemeenteberichten van de komst van een bar/ restaurant op het laatste NIET-horecapunt op ons plein).


Met dank aan Paul Groen voor het werk op de avond (Livemappen) en afmaken van het verslag.

Met vriendelijke groeten,

p.s. Wil je even reageren ook als je geen tijd hebt: graag horen (met een reply op deze mail) we nl. wiewil helpen (al is het maar 1 uurtje p/mnd.) met bijv. het organiseren van de volgende bijeenkomst en/of andere werkzaamheden zoals flyeren, vacature bestuur invullen, helpen in een werkgroep (horeca, groen, luchtkwaliteit, etc.), buurtborrel als het weer kan etc.

Vast veel dank voor je reactie!


Bestuur Stichting RondomAnna

Featured post

Verkoeling en frissere lucht door meer groen! Wie wil dat?

In veel steden (met Arnhem als meest vooruitstrevend hierin) wordt de groenvoorziening compleet opnieuw ontworpen. De belangrijkste reden? Verkoeling en frisse lucht. Deze steden spelen in op de wetenschap dat onze steden steeds heter gaan worden en vervangen zwart asfalt en stenen door meer en meer groenplekken. Vaak worden planten en bomen gekozen die bekend staan om hun sterk ‘luchtverschonende’ eigenschappen (uitfilteren van fijnstof en andere giftige stoffen) en vermogen om CO2 af te breken en meer zuurstof in omloop te brengen.

Wat wil de buurt?
Tijdens de laatste wijkraadpleging ( Synthetron ) was het verder vergroenen van de wijk een van de meest genoemde onderwerpen door de deelnemende buren.

Bewoners in het wijkgebied van RondomAnna vrezen de bijl; er wordt steeds meer groen gekapt- en maar beperkt groen teruggeplaatst. Zo is een heel aantal woningen in de Anna Paulownastraat verordonneerd bomen in het achtertuin rigoureus te snoeien of te kappen omdat op het voormalig Lifoka- terrein nu woningen in het duurste segment worden gebouwd.

De toekomstige bewoners zullen immer last gaan hebben van schaduw en blaadjes. Althans, dat is het argument. Daarnaast gaat er op een groot terrein achter de Onderlinge gebouwd worden (tussen de Bazarlaan en de Zeestraat) en moet de prachtige binnentuin aldaar wijken.

DENK JE VERDER MEE?
We zijn naarstig op zoek naar oplossingen hiervoor. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer groen in de wijk krijgen zonder dat het (al te veel) parkeerplaatsen gaat kosten? Wil je meedenken; dan heel graag! We hebben inmiddels een concept plan gemaakt en sturen dat op zodat je wijzigingen en aanvullingen kan voorstellen.

Mail dan naar jbrv@casema.nl.

Het plaatje hierboven
Hierboven zie je de hittekaart van onze wijk- en hoe belangrijk de bomen hierbij zijn. We willen ons plan aan o.a. de politiek aanbieden. Hoe kunnen we helpen om mooie politieke statements over natuurinclusief bouwen realiseren!

Featured post

Buurtbijeenkomst

AP Plein 2005
Anna Paulownaplein medio 2005

Uitslag onderzoeken en meer

Vorig jaar is er door studenten (Justin en Fleur) onderzoek gedaan naar allerlei onderwerpen m.b.t. leefbaarheid in de buurt. Van meeuwenoverlast tot (verkeers)veiligheid en fijnstof. Er is daarnaast, via een enquête waar meer dan 100 buren aan hebben meegedaan, gevraagd naar de ideeën en behoeften m.b.t. een buurt ontmoetingsplek.

Tijdens komende buurtbijeenkomst gaan we de belangrijkste resultaten van beide onderzoeken presenteren en met elkaar brainstormen over welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen en hoe we dit samen kunnen gaan aanpakken.

Fig. 1. Centrale vraag onderzoek

Er is doorgevraagd naar soorten overlast maar ook naar ideëen hoe we leefbaarheid kunnen vergroten. Kortom over welke onderwerpen de deelnemers aan het onderzoek graag verder zouden willen gaan bespreken.

Fig. 2. Populariteit onderwerpen om verder te gaan bespreken.

Doorgevraagd is naar de vormen van overlast om in staat te zijn met de buurt te gaan bepalen welke overlast we als eerste zouden moeten gaan aanpakken. Zo krijgen we een beeld welke onderwerpen met elkaar verband houden zodat we oplossingen kunnen gaan bedenken die elkaar kunnen versterken en meerdere onderwerpen adresseren.

Fig. 3 Soorten overlast.

Programma bijeenkomst 23 november

De bijeenkomst start met een inloop om 16.30 uur in de voormalige speelgoedwinkel op het plein nummer 11. Er staat dan een drankje en hapje klaar zodat we tot 17.00 uur de tijd kunnen nemen om elkaar te leren kennen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inleiding (17.00 uur).
 • Samenvatting rapporten (17.15 uur).
 • Samen, in sub groepjes, bepalen van de prioriteiten (17.30 uur).
 • Bedenken van mogelijk eerste stappen (17.50 uur).
 • Rondvraag en afsluitende borrel (18.30 uur).

We leggen een intekenlijst neer zodat de mensen die willen helpen zich kunnen opgeven.

Graag willen we, in verband met het aantal stoelen en hapjes en drankjes, vragen of u via deze link (dus niet de reply hieronder 😉 , zich wilt opgeven met hoeveel u komt of een mail te sturen naar: rondomanna@gmail.com

Tot de 23ste!

Featured post

Let op de brievenbus S.V.P!

In de brievenbus ligt vandaag of morgen een uitnodiging (om te gaan helpen) een feestje te organiseren en een presentatie te geven van de twee onderzoeken die in de buurt zijn uitgevoerd.

We hebben eindelijk wat versterking en kunnen een feestje gaan organiseren!! We zijn van plan om dat te doen op het plein op de plek waar de speelgoedwinkel heeft gezeten (nr. 11). We gaan dan elkaar gezellig ontmoeten en ideeën uitwisselen over welke zaken we met elkaar het eerst willen gaan aanpakken. Hiervoor gebruiken we de onderzoeken die vorig jaar zijn uitgevoerd door twee studenten van de Haagse Hogeschool (Justin en Fleur).

Featured post

Hoera voor de Zebra

Veel buurtbewoners zijn blij met de zebra en fietspadmarkering, wat nu?

Veel mensen hebben het idee dat het gejaag door de straat een stuk minder is geworden. Het lijkt erop of al het lobbywerk en ideeën aanleveren bij de gemeente, door RondomAnna, zijn vruchten afwerpt.

Toch geven sommige buurtbewoners aan dat er nog steeds te hard wordt gereden. Bovendien blijven mensen zich ergeren aan de fietsers op de stoep. Volgens sommigen zijn het vooral de bezoekers van de Dizzy Duck die flink gas geven als ze Anna Paulownastraat opdraaien. Wat denkt u? Zijn er nog vragen, ideeën of andere opmerkingen?

Featured post

Buurtontmoetingsplek

Een van de onderzoeken in de buurt is zo goed als af. Het blijft echter mogelijk de enqête in te vullen. Nu al is duidelijk dat er behoefte is aan een buurtontmoetingsplek.

Veel respondenten hebben ook meegedacht over wat er georganiseerd zou kunnen worden in een buurtontmoetingsplek. We hebben al een plek op het oog. Binnenkort meer tijdens via de maillijst (geef je op via rondomanna@gmail.com) of via een buurtfeestje.

Fig.1 Deelvraag 4 met antwoorden.
Featured post

Veel willen helpen maar wie wil helpen dat te gaan starten ;-)!

Uit het buurtonderzoek van Fleur is gebleken dat veel mensen de leefbaarheid willen vergroten. Echter waar gaan we beginnen? We hebben immers te weinig capaciteit om een start te maken.

Een idee is om eerst maar eens een buurtfeestje te organiseren zodat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten en afspreken wie wat, wanneer zou kunnen doen.

Het begint dan met een programma maken, de plek reserveren, een uitnodiging maken, de maillijst updaten, flyers maken, printen en flyeren, berichtje voor de website maken en laten plaatsen bij het content bureau, hapjes regelen, een spreker van de gemeente vragen etc.

Geef je s.v.p. op via rondomanna@gmail.com of via ‘contact’ op rondomanna.nl

Featured post

Doe mee en bepaal! Vul de enquête in!

Helpt u mee? Door uw mening en ideeën te geven, kunnen we de buurt verder helpen ontwikkelen. De enquête staat hier –> Enquête behoefteonderzoek RondomAnna <–

Goed nieuws! De buurt heeft budget om verbeteringen door te voeren.

Een idee is om een buurtontmoetingsplek op het plein in te richten. Dit komt ter sprake in het eerste deel van de enquête.
Het tweede gedeelte zal gaan over de leefbaarheid in de buurt. Graag willen wij meer wensen en ideeën ophalen hierover.

De vragenlijst zal ongeveer 10 – 15 minuten in beslag nemen.
De verkregen resultaten zullen anoniem en vertrouwelijk behandeld worden.

Alvast bedankt voor uw tijd!

Fleur Bos en Justin van Santen
Studenten Haagse Hogeschool

Past een succesvolle coffeeshop nog wel in onze buurt?

Veel buurtgenoten hebben het onderwerp de laatste jaren keer op keer aangebracht; de overlast van coffeeshop de Dizzy Duck.

Inmiddels is er een aardige klachtenlijst die verder gaat dan alleen de overlast in de directe omgeving / straat. Als de terrassen nog niet open zijn gaan klanten op het plein of lopend door de straten al een sterk ruikend sigaretje opsteken en rijden de klanten vanuit de Trompstraat met een bloedgang de bocht om bij makelaar Anna of trekken op met bloedspoed vanuit een parkeerplek in de Anna Paulownastraat of Bazarstraat.

Inmiddels heeft de directie van de Dizzy Duck al een reeks aan maatregelen getroffen maar die (b)lijken helaas niet voldoende doeltreffend. De vraag is of een (succesvolle) Coffeeshop wel past in onze buurt.

Graag horen we je mening, klacht of oplossing via: rbr@casema.nl