Category Archives: Verkeer en doorgang

Ernstige verkeersonveiligheid Anna P. straat en plein: bewuste keuze gemeente?

Op 19 mei heeft de gemeente bij de werkgroep Leefbaarheid van De Groene Eland een plan gepresenteerd om rond het Anna Paulownaplein verkeersmaatregelen te treffen. De leden van RondomAnna waren hier zeer verrast door. De gemeente heeft bewonersorganisatie RondomAnna hiervoor niet uitgenodigd. Juist RondomAnna had immers het probleem van de verkeersonveiligheid officieel onder de aandacht gebracht middels een schrijven aan verkeerswethouder de Bruijn. Hiervoor is wel een officiële ontvangst­bevestiging ontvangen, maar geen antwoord en ook geen uitnodiging.

Probleem

In de Anna Paulownastraat is een ernstige verslechtering van de verkeersveiligheid ont­staan door het toegenomen aantal oversteekbewegingen en geme­ten snelheden van zelfs meer dan 70 km per uur.

Maar ook bij het Anna Paulownaplein heerst een ern­stige verkeersonveiligheid van­wege het fors toegeno­men aantal horecabezoekers, de honderden kinderen die daar iedere doordeweekse dag op de fiets passeren om naar school te gaan en later langs dezelfde route ook weer huiswaarts keren.

Bewonersorganisatie Stichting RondomAnna is met een ruime vertegenwoordiging bij de pre­sen­tatie van het plan aanwezig geweest en doet hierbij verslag.

plan plein

Analyse

Er is geen grondige probleemanalyse gedaan; slechts één meting in de huidige situatie binnen de context van recent toegenomen oversteek bewegingen. Dit was nog niet eerder gebeurd. Zeker niet in de zomerperiode bij mooi weer. Hierbij was geconcludeerd op basis van de meting (van slechts 2 weken) dat er relatief weinig vrachtverkeer door de straat gaat (bewoners tijdens de vergadering gaven aan dat dit er veel meer dan 2 per uur), de gemeente enorm geschrokken was het aantal fietsers tegen de richting in (verboden en oorzaak voor onveilige situaties) en er maar liefst iedere week gemiddeld meer dan tien voertuigen met een snelheid van ruim boven de 70 km p/uur door de Anna Paulownastraat racen. Buurtbewoners zijn zelf na de vergadering gaan meten en komen op een zomerse dag inmiddels ver boven de 20 hardijders die door de straat racen. Sommigen lijken wel 90 te rijden. Het aantal vrachtwagens ligt nu (inclusief toeristische bussen) ruim boven de 10 per dag en in het weekeinde vaak hoger.

Fietsveiligheid

De aanleiding vormde de vele klachten uit de buurt die al vorig jaar gemeld waren via het buurtoverleg aan de burgemeester en wijkteammanager door mevrouw Marja Bolier van de gemeente. Ondanks dat, heeft de gemeente toch besloten dat de Anna Paulownastraat en het ‑plein niet mogen meedoen met het meer­jarenplan fietsveiligheid 2015-2018. Er is dus geen budget beschikbaar om dit nu goed en degelijk aan te pakken.

Stadsdeel Centrum

De wijkteammanager Luc Brocken heeft helaas geen enkel initiatief genomen op dit gebied of om de andere problemen in onze buurt aan te pakken, ondanks toe­zeggingen van bijna een jaar geleden.

Overstekende kinderen

fietsDe gemeente vindt kennelijk 10 voertuigen boven de 70 km p/uur per week, ofwel meer dan 500 kansen per jaar op een ernstig of dodelijk ongeval, acceptabel! Ondanks het feit dat hier iedere dag stromen kinderen oversteken in de ochtend en in de middag terwijl de gemeente het gebied ondertussen heeft aangemerkt als verblijfsgebied (waarvoor officieel een bestemmingsplan wijziging nodig is) en het aantal oversteek ­bewegingen door de toege­nomen horeca activiteiten volgens bewoners meer dan vertienvoudigd zijn. De meting van bewoners zelf liggen veel hoger. Is het wachten op een ernstig ongeval?

De rol van de brandweer!?

Onder druk van de leiding van het brand­weerkorps wil de gemeente de Anna Paulow­na­straat niet tot een 30km straat maken omdat volgens medewerkers van de gemeente; “de brandweer zich te kort voelt gedaan door de gemeente vanwege de druk op aanrijtijden in andere gebieden van Den Haag.” De Anna Paulownastraat en het plein moeten hier dus kennelijk voor ‘boeten’.

Dit, terwijl de brandweer heeft gezegd dat in de feitelijke situaties van het Anna Paulowna­plein en de ‑straat de 30 km zone nog geen 0,5 seconde scheelt in de aanrijtijd!

Nog harder rijden door trechterwerking?

trechterDe gemeente wil wel drempels leggen in de aan­sluitingen van de Bazarstraat op het plein waar­door er een trechter ontstaat die volgens sommige aanwezigen (dit blijkt in andere gebieden te zijn gebeurd) juist deze maatregel snelheid ver­hogend werkt.

Waarom niet gewoon nu al doen?

Dit snelheid verhogende effect is bij de brandweer bekend. Deze reageerde volgens de gemeente ambtenaren met het ‘aanbod’ dat als na het aanleggen van de drempels ( in de zijstraten; zie plaatje) blijkt dat mensen inderdaad harder gaan rijden (en ook pas na een nieuwe meting blijkt dat dit effect snelheidsverhogend werkt) wil de brandweer wel instemmen met een 50 km (!) drempel in de Anna Paulownastraat. Waarom dit nu al niet kan werd niet duidelijk tijdens de bijeenkomst.

Vieze lucht

Er niet is gekeken naar de verslechtering van de luchtkwaliteit in de straat (Den Haag is de 2e smerigste stad van Nederland). Hoe harder men rijdt hoe meer uitstoot, hoe viezer de straat.

Voetgangers

rollator stoep vrijEr is niet gekeken naar het feit dat bij volle terrassen veel oude mensen, minder validen en kinderen de straat op moeten. Men was niet bekend met de plaatstelijke situatie (was niet gaan kijken) dat door achteruit geschoven stoelen en verplaatste tafeltjes en fietsen, bakfietsen en scooters op de stoep de doorgang versperd wordt. Dus niet alleen meer oversteekbewegingen maar ook veel meer mensen die tussen de auto’s de straat op moeten.

Handen af

De verkeerskundigen van de gemeente gingen een aantal oplossingen ‘in de marge’ presenteren (de trechter en een laad en los plaats) omdat ze vertelde dat hun ruimte om oplossingen te bedenken ernstig bekort was vanwege de verplichte conditie vooraf (van ‘boven’); “aan de straat mogen jullie niets doen”. Zie ook ‘oplossingen’ hieronder en de tekening hierboven.

Politie

De wijkagent maakt zich terecht al lange tijd zorgen over de verslechtering van de verkeersveiligheid en heeft aangegeven dat “het wachten is op een ernstig ongeval”. Ondanks dat de politie moet worden geraadpleegd omdat zij hier het vaakst aanwezig is, blijkt dat aan de inschatting van de lokale politie (en die van de bewo­ners zelf) weinig waarde wordt gehecht. De wijkagent heeft werkelijk overal aangeklopt en geprobeerd te pleiten voor een 30 km zone. De deuren gingen dicht (aan de straat mag niets gedaan worden).

Oplossingen

De belangrijkste elementen van ‘de oplossing’ waren volgende de gemeente een laad en losplaats maken op de Anna Paulownastraat ter hoogte van Anna’s Makelaardij tot Oranje Makelaars. Dit gaat ca. 3 parkeerplaatsten kosten (is dat wel zo handig?). Precies daar waar veel wordt overgestoken en juist de bocht waar verkeer van de Trompstraat (volgens sommigen de bezoekers van de Coffee shop) vaak hard de bocht omscheuren. Een laad- en losplaats kan goed werken maar dan natuurlijk voordat de vrachtwagens het plein over moeten! In plaatst van achteruit moeten insteken, voorbij het plein, terug naar het plein en een fietser of voetganger scheppen. Vrachtwagenchaffeurs hebben één hele grote angst en dat is dat ze net dat ene fietsertje niet zien in de dode hoek. Kortom dit leek de aanwezigen een plan van onervaren verkeerskundigen die achter hun bureau zijn blijven zitten.

te hardVeel bewoners wezen de heren van de gemeente erop dat uberhaupt 50 km al veel te hard is. Diverse oplossingen werden door de groep voorgesteld zoals alleen een bord met 30 km of een paal met een snelheidsmeting en een matrix met smiley als er onder de 30 wordt gereden, speciale 50 km drempels, etc. Alle oplossingen werden niet mogelijk of onvoldoende geacht. “Aan de straat mogen wij niet komen”. Wel mag de buurt zelf poppen neerzetten. Die zal de gemeente dan waarschijnlijk niet weghalen.

Het blijkt inderdaad een bewuste keuze te zijn.

Hoe lang nog voordat we de put gaan dempen als het kalf al verdronken (overreden) is?

Reageren?

Heeft u een oplossing of wilt u ook uw zorgen kenbaar maken. Gebruik dan de commentaar functie hieronder of mail uw reactie naar: rondomanna@gmail.com

Ouderen voelen zich onveilig op onze stoepen nu de zon schijnt

 

rollator stoep vrij

Tijdens de buurtbijeenkomst op 19 mei hebben een aantal ouderen opnieuw hun ernstige zorgen kenbaar gemaakt over het niet vrijelijk op de stoepen kunnen lopen in de Anna Paulownastraat en rondom het Anna Pauwlownaplein. Tijdens en na de bijeenkomst kwamen in de verschillende discussies 2 oorzaken naar voren:

 1. De vele fietsers (en regelmatig ook scooters!!) die over de stoep tegen de richting van het verkeer in fietsen.
 2. De versperring van de doorgang door de vele fietsen en scooters die midden op de stoep worden ‘geparkeerd’ en (op het plein) de naar achter geschoven stoelen en tafeltjes van gasten die een stoeltje aanschuiven of iets meer in de zon willen gaan zitten. Ouderen, kinderen en minder validen moeten dan de weg op om hun weg te kunnen vervolgen. Een oudere mevrouw vertelde dat ze daarom met mooi weer geen boodschappen  (dierenwinkel) doet.

Het stoep fietsenwas al bekend geworden bij een vorige buurtbijeenkomst dat een van de ouderen een vriend heeft verloren vanwege een aanrijding met een fietser op de stoep. Deze overleed enige tijd na de aanrijding aan complicaties van zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Een andere bewoner vertelde nog dat dat het beschavingsniveau van een samenleving (buurt, dorp, land, ) zich kenmerkt door de wijze waarop die samenleving met hun ouderen (kinderen en dieren) omgaat.

Wat kunnen we hieraan doen? 

Nadat dit aan de wijkmanager (Luc Brocken) is gemeld via de notulen van de laatste buurtbijeenkomst eind 2015 is door de gemeente hier nauwelijks actie op genomen. Er is een meting gedaan waar “we als gemeente erg van zijn geschrokken”.  Wethouder Tom de Bruijn heeft juist de Anna Paulownastraat uit zijn meerjarenplan Fietsveiligheid 2015-2018 geschrapt. De enige die zich hiervoor blijft inzetten is onze wijkagent Paul Bloemberg.

Graag horen we je ideeën hieronder.

Horeca wil graag evenementen organiseren op het plein

Ingezonden stuk
Hieronder staat een stukje uit een artikel van 03-10 uit het AD waarin staat dat de horecaondernemers graag allerlei evenementen willen gaan organiseren om het Anna Paulownaplein meer bekendheid te geven als horecalocatie.
Horecaplein
Gezelligheid is prima maar liever niet (nog meer) ten koste van de leefbaarheid.
Het idee is om een structureel buurtoverleg opstarten met de horecaondernemers. We zijn benieuwd wat jullie hiervan denken.
Zie ook het volledige krantenartikel:

 

UITNODIGING: bewonersbijeenkomst 5 oktober

UITNODIGING: bewonersbijeenkomst 5 oktober a.s. om 20.00 uur met veel nieuws over de Kortenaer (schade vergoeding), Fijnstof, Verkeer, Horeca overlast, Parkeren, Handhaving etc.

KOMT ALLEN, zeker als je overlast of schade hebt ondervonden van de werkzaamheden aan de Kortenaer en je meer kans wil maken deze schade vergoed te krijgen of als je het terecht vindt om een compensatie voor bijvoorbeeld geluidsoverlast of stofoverlast te ontvangen.

 • Koffie en thee is gratis.
 • Neem je zelf een biertje/ wijnte/ chipje/ nootje mee?

Wel even reserveren!!
Geef even door i.v.m. het aantal stoelen wat we moeten huren of je komt en met hoeveel, via rondomanna@gmail.com , s.v.p. met je naam en ev telefoonnummer (i.v.m. wijzigingen) en je ev. vragen (vraag s.v.p. ook even je buren links en rechts, mocht deze circulaire nog niet bekend zijn).

 • We hebben beperkt plek dus alleen aanmeldingen via rondomanna@gmail.com krijgen een plek. Na aanmelding ontvang je een bevestiging mail met details. Wees dus snel!

Programma
Per onderdeel volgt een korte inleiding, brainstorm en een discussie met vragen en antwoorden

 1. Opening (20.00 uur)
  • Korte toelichting doel RondomAnna, bestuur, relatie gemeente, organisatie etc.
 2. Kortenaer
  • We hebben aan de bouwer gevraagd om een schade te gaan uitkeren aan iedereen die last heeft gehad van stof, geluid (bijv: niet kunnen werken), parkeerschade van vrachtwagens en scheuren in huis. Wat is nu de laatste situatie? Wat is onze aanpak en wat kunnen we verwachten? Wat is de rol van de gemeente hierin?
 3. Horeca overlast
  • Wat is er sinds de laatste bijeenkomst gebeurd t.a.v. de horeca overlast? Wat heeft de gemeente precies gedaan? Wat doet de nieuwe wijkagent? Wie heeft nu last? Is er iets verbeterd? Wat doen de horeca ondernemers zelf?
 4. Parkeren en doorstroom
  • Wat is nu de situatie? Wat is er uit de metingen gekomen? Hoe staat de gemeente er nu in? Wat zijn er nog voor verbetermogelijkheden?
 5. Fijnstof
  • Wat zegt milieudefensie over onze situatie? En de gemeente? Wat kunnen we nog doen?
 6. (Gemeente)Raad
  • Met welke onderwerpen zijn we in de raad gekomen, wat is het effect en wat staat er nog in de planning. Hoe gaan de gemeentecontacten nu Marja Bolier is gestopt?
 7. Rondvraag en volgende bijeenkomst
 8. Borrel (21.30 uur)

borrel

 

 

Help je buren in de buurt van de Kortenaer (ze worden er gek van…)!

meer dan 80 dba

Verslag van overlast verbouwing van de Kortenaer.

Opgetekent op basis van diverse emails en (telefonische) verhalen van ervaringen van bewoners en ondernemers in een straal van ca. 200 meter richting rondomanna.nl (Anna Paulownastraat/Kortenaerkade/de Ruyterstraat/ Bazarstraat en Anna Paulownaplein).

Hoe het was…

Voor velen was het tot voor kort een gewaardeerd ‘stiltegebied’, waar het aan de achterzijde van de huizen (tuinen, balkons, veranda’s) goed toeven was. De ramen van het gebouw Kortenaer konden niet worden geopend, er was geen geluidshinder van de anti-kraak gebruikers. De auto’s, geparkeerd op maaiveldhoogte, waren alleen aanwezig op werkdagen en dan nog tussen 8-19 uur. In de weekeinden was het helemaal stil.

Pieken van meer dan 80 Dba op 200 meter afstand!

Een behoorlijk scherp contrast met de situatie beschreven in de voorgaande alinea. Wie heeft het niet gehoord? Pneumatische sloophamers, zagen, slijpers en ander grof sloopgereedschap. Zelfs achterin de Anna Paulownastraat is het nog duidelijk hoorbaar. Een geluidshinder van ongekende omvang! Zie bijlagen onderaan deze post. Plus aan de voorzijde, vooral in de Anna Paulownastraat: veel en zwaar vrachtverkeer, stilstaande vrachtauto’s en busjes met draaiende motoren en koelinstallaties. De aanwezigheid van groen aan de achterzijde is de enige compensatie voor de uitlaatgassen aan de voorzijde. Nu is het ondoenlijk voor alle omliggende buren om de ramen en deuren open te houden i.v.m. uitlaatgassen, stof en geluid.

Niemand thuis?

Om meer informatie over de verbouwing te krijgen is bij Gemeente en uitvoerders nadrukkelijk en bij herhaling door de bewonersorganisatie gevraagd vooraf een informatie avond voor belanghebbenden te beleggen. Hier is geen gevolg aangegeven, enige dagen voor de start van de werkzaamheden ontving een beperkt aantal betrokkenen een brief. Andere belanghebbenden bleven/blijven in het ongewisse. In correspondentie wordt gesproken over “enige hinder”, in plaats van “ernstige overlast”. Dit heeft veel verbazing veroorzaakt en zelfs kwaad bloed gezet. De werkzaamheden beginnen gewoonlijk ‘s ochtends om 7:00 uur en duren soms voort tot 19:00 uur ‘s avonds, ook op zaterdagen wordt gewerkt. Na zeer lang aandringen wordt sinds kort met het meeste geluid producerende werkzaamheden om 8.00 uur ‘s ochtends begonnen. Ook al zijn er inmiddels wat afdekdoeken gespannen. Ondanks dat dringen er zich regelmatig grote stofwolken op tot ver door in de binnenruimte. De geluidshinder bereikten in de afgelopen maanden – vaak onophoudelijk -de grenzen van het toelaatbare en gingen er regelmatig fors overheen.

Gevolgen gezondheid…

Op den duur schaadt dit de geestelijke en lichamelijke gezondheid van omwonenden. Zij konden en kunnen de ramen en deuren aan de achterzijde niet meer open hebben. Op warme dagen is dit onhoudbaar, echter zij konden/kunnen ook niet meer in de buitenlucht zitten. Met als gevolg een langzaamaan gek wordende situatie; geestelijk en lichamelijk zeer ongezond. De mensen vluchtten letterlijk hun huizen uit waarbij zij op kosten werden gejaagd. Tuinen kunnen niet meer worden bijgehouden. Stof drong/dringt overal in door. Gesprekken aan de achterzijde in het binnengebied waren niet meer mogelijk; het geluid van de bekende helicopters zijn zelfs lager dan de verbouwing. Binnenshuis werd/wordt alles overstemd door het oorverdovende lawaai.

Gevolgen schade…

Bovendien is inmiddels is geconstateerd dat er in de omliggende panden schade is ontstaan door de werkzaamheden. Trillingen waren voelbaar op ver van de bouw. Tot ver in de Zeestraat werd over geluidshinder en trillingen geklaagd. Hierdoor zijn in omliggende panden scheuren ontstaan.

Gevaarlijke situatie!

Het zebrapad Anna Paulownastraat/Piet Heinplein is aan de oneven zijde van de Anna Paulownastraat, niet bereikbaar en levert gevaarlijke situaties op voor mindervaliden.

Hoe nu verder?

RondomAnna is gevraagd om ondersteuning. Wij hebben een gesprek aangevraagd en we gaan proberen een aantal netelige vragen beantwoord te krijgen van gemeente en/of project ontwikkelaar. Graag willen we o.a. weten hoe de overlast maximaal beperkt kan worden en hoe lang deze nog duurt. Hoe gedupeerden recht kunnen doen gelden op vergoeding wegens gederfd woongenot. Hoe de bedrijven die te maken met interne communicatie problemen, concentratieverlies, het niet kunnen afspreken met klanten, niet kunnen geven van trainingen etc. gecompenseerd kunnen worden. De kosten van huisvesting gaan immers door, terwijl slechts een deel van de panden op normale wijze kan worden gebruikt gedurende de dag. Ook een vergoeding voor kosten gemaakt om op een andere plek overdag rust te vinden, of voor het niet kunnen verrichten van werkzaamheden is hierbij aan de orde.

>> Er is inmiddels een afspraak gemaakt om dit te bespreken. Hierover zullen wij binnenkort rapporteren.

Oproep aan allen!!

>> Het is van groot belang dat we als verenigde bewoners onze stem laten horen. Ook als we wat verderop wonen! Meld daarom zoveel mogelijk overlast en andere onregelmatigheden bij de gemeente (zie deze post over wie je wat moet melden) én op RondomAnna.nl. Geef dit bericht/deze post door aan andere buren om je heen en geef s.v.p. ook verslag van individuele acties als commentaar onderaan deze post zodat iedereen een totaalbeeld krijgt van de situatie en acties.

Bijlagen; Geluidsoverlast op 200 meter van de Kortenaer in dBa:

donderdag 25-06-15 06h00m00 13h23m33

maandag 26-06-15 06h00m00 15h50m55

donderdag 02-07-15 06h00m00 11h16m15

woensdag 08-07-15 06h00m00 12h43m25

 

De stadsdeelplannen lopen af. Geef je input voor de nieuwe!

De stadsdeelplannen 2012-2015 lopen dit jaar af!

De gebiedsprogramma’s zijn de opvolgers van de stadsdeelplannen. Marc Prins, directeur van het stadsdeel ‘Centrum’ wil graag met ons de nieuwe plannen gaan opstellen. Deze worden dan in het 4de kwartaal in de gemeenteraad definitief vastgesteld. Samen wil de gemeente daarna aan slag om met ons de buurt te gaan verbeteren.

Dit is van belang voor ons allemaal m.b.t. de leefbaarheid, veiligheid, woongenot, waarde huizen  en nog veel meer. Zie de bijlagen en de officiële uitnodiging op de site van zeeheldennieuws.nl

Als je de bijlage bekijkt zal je ontdekken dat de problemen die RondomAnna spelen nauwelijks worden genoemd. Graag willen we je daarom vragen om te komen!!

 • We worden gevraagd input te geven tijdens de Haagse Krachtbijeenkomst op:
 • Dinsdag 7 juli
 • Lokatie: De Heldenhoek, Elandstraat 88
 • De zaal is open om 19.00 uur en de bijeenkomst begint om 19.30 uur

Mail s.v.p. of je wel/niet komt en wat jouw belangrijkste onderwerpen zijn naar rondomanna@gmail.com

We sturen je dan vooraf de onderwerpenlijst en hoe vaak iets genoemd is.

Hierna gaan we zelf weer een bijeenkomst organiseren.

 

Nu is er de kans je mening te geven over het terrassenbeleid

Dankzij een aantal oplettende bewoners hieronder de link en inleiding van de gemeente.

De gemeente wil graag weten hoe bewoners over het terrassenbeleid denken.

Ook het stadspanel en de horecaondernemers worden gevraagd hun mening te geven.

GEEF dus je mening. Zeker na de bijeenkomst in De Kamer Hiernaast.

Link naar enquete:

https://nl.surveymonkey.com/r/YR336VL

Link naar pagina gemeente:

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Geef-uw-mening-over-het-terrassenbeleid.htm

Geef uw mening over het terrassenbeleid

Gepubliceerd: 
15 juni 2015
Laatste wijziging: 
15 juni 2015

De gemeente evalueert dit jaar de huidige regels voor terrassen in Den Haag. U kunt tot 31 juli 2015 uw mening geven.

In het collegeakkoord 2014-2018 staat dat terrassen meer ruimte krijgen en dat de regels soepeler worden. Daarbij houdt de gemeente rekening met alle belangen. U kunt in de enquête vragen beantwoorden als:

 • Vindt u dat er voldoende terrassen zijn in Den Haag?
 • Heeft u wel eens overlast van een terras?
 • Wat vindt u van de verlengde openingstijden in het centrum en in Scheveningen?

Nieuwe Horecanota

De gemeente wil met de enquête een goed beeld krijgen van opvattingen die leven in de stad. Ook het Stadspanel en de (horeca)ondernemers krijgen een vragenlijst voorgelegd. De gemeente gebruikt alle uitkomsten bij de evaluatie van de huidige regels voor terrassen. De reacties op de sluitingstijden neemt de gemeente ook mee bij het opstellen van de nieuwe Horecanota.

Vul de enquête in

Rapportage 1e positieve buurtbijeenkomst

Bijgaand de officiële rapportage in vervolg op de impressie van een paar weken geleden:
Beste mensen,
Met de zomer voor de deur wisselden we op initiatief van Robert Fontein op maandagavond 1 juni met elkaar van gedachten over hoe we samen kunnen genieten van een mooie zomer op het Anna Paulownaplein.
Dank voor jullie bijdrage aan deze avond, in de bijlage tref je een korte impressie aan met de uitkomsten.
Dank ook voor de gastvrijheid van Anton en Eva om iedereen te ontvangen in de Kamer Hiernaast!
Het aantal aanwezigen was flink groter dan verwacht, maar dat toont de betrokkenheid van eenieder bij dit onderwerp.
Fijn om met elkaar te constateren dat in overleg met Gemeente Den Haag al verbeteracties zijn ingezet om problemen rondom verkeersveiligheid en stallen/parkeren van fietsen en auto’s aan te pakken. De focus van deze avond lag voornamelijk op de aandachtsgebieden waar bewoners en ondernemers samen kunnen bijdragen om de leefbaarheid op en rondom het plein op een positieve manier te beïnvloeden.
Als relatieve ‘buitenstaander’ vond ik het mooi om te zien dat in korte tijd eenzelfde beeld ontstond over verwachtingen voor aankomende zomer, dat de belangrijkste aandachtsgebieden (voor verbetering) duidelijk werden en dat er ruimte was om hier op een respectvolle wijze met elkaar over te discussiëren.
Jullie gaven aan elkaar in de aankomende periode actief aan te gaan spreken als de situatie daarom vraagtom zo samen de leefbaarheid stukje-bij-beetje naar een hoger plan te tillen. Het belangrijkste is dat jullie over-en-weer (bewoners én ondernemers) het commitment uitspraken om samen te zoeken naar passende oplossingen zodat iedereen zo optimaal mogelijk kan genieten van een mooie zomer aan het prachtige Anna Paulownaplein…
Als jullie hierin dezelfde energie en betrokkenheid tonen als tijdens deze sessie heb ik daar het volste vertrouwen in!
Zoals aan het einde van deze avond werd afgesproken zullen we in het najaar (september/oktober) een vervolg geven aan deze bijeenkomst en met elkaar terugkijken op de zomer aan de hand van de benoemde aandachtsgebieden.
Als ik jullie daar nog bij kan helpen of als er naar aanleiding van deze mail en samenvatting nog vragen zijn hoor ik het graag.
Mede namens Robert wens ik jullie een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet,Michiel Hooyenga
Verdonck, Klooster & Associates
Bijlage: Verslag

Grote opkomst bij eerste positieve buurtbijeenkomst!

Op maandag 3 juni kwamen meer dan 50 buurtbewoners, vertegenwoordigers van de gemeente en ondernemers bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de zorgen van de buurt. Vooruitlopend op het verslag hierbij vast een eerste impressie.

Dankzij de gastvrijheid van ‘De Kamer Hiernaast’ , de goede voorbereiding van Robert Fontein en Michiel Hooyenga kon in korte tijd veel input worden geïnventariseerd en worden besproken. Michiel is een ervaren moderator die in drie rondes het gesprek faciliteerde. De insteek van Robert en Michiel was om “iets te doen aan de tweedeling die lijkt te onstaan tussen bewoners en horeca ondernemers” door partijen met elkaar in gesprek te brengen en de dialoog te faciliteren. Gezien de grote opkomst een uitstekend initiatief!

Robert introduceerde Michiel en gaf aan dat er op dit moment zoveel zaken spelen in de buurt dat er door hen gekozen was om de scope af te bakenen tot de problemen c.q uitdagingen met het (inmiddels fors toegenomen) aantal horecazaken rondom het plein. Andere zaken met betrekking tot leefbaarheid als fijnstof, schade door bouw/sanering, toename inbraken, etc. werden buiten deze scope gelaten. Tijdens de introductie bleek echter dat er ook behoefte was om over de andere onderwerpen in gesprek te gaan.

Michiel vroeg in de eerste stap onze associaties op te schrijven bij het denken aan ‘een gezellige zomer en leefbare situatie op en rondom het plein’. Er kwam na 8 minuten een flinke stapel post-its binnen die Michiel al pratend ging groeperen op de muur. Het bleken er echter zoveel te zijn dat Michiel de aanwezigen vroeg of de post-its die na ongeveer 15 minuten behandeld waren, ‘de lading’ dekte. Er viel een stilte na deze vraag waarop Michiel, na overleg met Robert, besloot om ons opnieuw te vragen input te geven echter nu gelimiteerd tot maximaal drie post-its. Een post-it met een positief punt en twee met punten ter verbetering.

Terwijl iedereen inmiddels van een drankje was voorzien, werden deze vervolgens door Michiel opgelezen, gegroepeerd en op de muur gehangen op de twee flipover vellen (een met een + en een met een – ), zodat er clusters ontstonden met ‘gelijkwaardige’ postivieve punten zoals gezelligheid, nette zaken, prettige ondernemers, ) en idem punten die moeten worden verbeterd als (geluids)overlast, te veel fietsen en in de weg/voor de deur/ramen, viezigheid en rommel en verkeersveiligheid/slechte doorgang,).

In een goede sfeer werd er vervolgens over gesproken. Michiel vatte de verbetergebieden samen, te weten; regelgeving/handhaving, schoonhouden, overlast en communicatie. Verschillende punten kwamen er voorbij. Zo was niet iedereen het ermee eens dat er al een goede dialoog was met de ondernemers, was er aardig wat kritiek op de gemeente (geen link tussen het horeca beleidsplan en het bestemmingsplan, een dialoog met sowieso veel te veel ondernemers is de put dempen als het kalf verdronken is; de gemeente kan immers niets meer doen, geen/te weinig handhaving,) en werden er verschillende verbanden besproken (met verkeer, veiligheid, rommel,). Vanuit emoties werd zo nu en dan het gesprek wat verhit maar over het algemeen voltrok het proces zich in een prima sfeer. Er kwamen wel wat oplossingen voorbij (zoals het blijven voeren van de dialoog , het inschakelen van een buurtconciërge/team om gasten en ondernemers te wijzen op ongewenste situaties, een fietsen ‘valet service’ en actiehouders aanwijzen) maar er was niet veel tijd meer om verder over oplossingen te praten. Diverse mensen wilden dan ook graag nog een keer bij elkaar komen ook om andere onderwerpen te gaan bespreken.

Veel mensen bleven dan ook napraten over wat we samen nog kunnen doen om de buurt rondom Anna leefbaarder te maken.

Deze ‘bredere’ onderwerpen die ook de bewoners ‘voorbij’ het plein aangaan in bijvoorbeeld de Bazarstraat, de Trompstraat en de Ruijterstraat, staan voor een deel al op de site rondomanna.nl. We kunnen tot de volgende bijeenkomst (Michiel heeft weer zijn hulp aangeboden en het Zeehelden Theater heeft hun lokatie aaangeboden!) ook via de zogenaamde ‘comments’ onder de verschillende ‘posts’ met elkaar in gesprek gaan en eventuele nieuwe uitdagingen toevoegen. Uiteraard gaan we het verslag van Michiel inclusief de lijsten met uitkomsten ook op de site zetten (een flink aantal mensen wilde graag komen maar konden niet gezien de korte tijd tussen uitnodiging en bijeenkomst) zodat je ziet dat je input is verwerkt en ook daar je opmerking/comments en ideeën voor oplossingen binnenkort kwijt kan. Op die manier kunnen we de input bundelen, ook via de site helpen de dialoog te blijven faciliteren en onze belangrijkste zorgen prioriteren en met de gemeente bespreken. Je kunt je input ook mailen aan rondomanna@gmail.com

Nogmaals dank aan Robert, Michiel, De Kamer Hiernaast en uiteraard alle deelnemers voor deze positieve, eerste bijeenkomst. Speciale dank ook aan de vertegenwoordigers van de gemeente die nota bene in de avonduren tijd voor ons hebben vrijgemaakt.

PS Hier tref je de officiële rapportage aan

Reactie Milieudefensie over fijnstof

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: Gezondelucht <gezondelucht@milieudefensie.nl>
Datum: 26 mei 2015 16:09
Onderwerp: Re: Luchtkwaliteit Anna Paulownaplein/straat Den Haag
Aan: Buurtcollectief Rondomanna <rondomanna@gmail.com>

Best buurtcollectief,

Dankjewel voor jullie berichtje. Ik begrijp dat jullie je zorgen maken nu het verkeer zo is toegenomen.

Helaas is het niet meer mogelijk om via Milieudefensie nog een meetpunt te starten. De nieuwe meetcampagne is in januari op 58 lokaties van start gegaan en we blijven daar een jaar lang meten.

Met de campagne Samen voor gezonde lucht hebben we in 2012-2013 een jaar lang de luchtkwaliteit gemeten. Mensen konder in principe overal meten waar vieze lucht een probleem is. Bij henzelf in de straat, op het schoolplein van hun kinderen etc. De resultaten kan je lezen in het rapport https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/eindrapport-hoe-gezond-is-onze-lucht/view

De nieuwe meetcampagne is van start gegaan op 58 lokaties in Nederland, waar we verwachten dat de norm voor stikstofdioxide in 2015 wellicht niet gehaald wordt. We meten dit keer dus niet op alle punten waar de lucht vies is, maar puur op die punten waar we een overschrijding van de europese norm verwachten en waar we contact hadden met burgers die wilden meten. We hebben hiervoor gekozen omdat in 2015 overal in Nederland aan die norm voldaan moet worden. Wij haken aan bij deze actualiteit en blijven uitdragen dat het halen van de norm niet voldoende is. Het is geen gezondheidsnorm maar een europees compromis. Daarnaast blijven we campagne voeren richting gemeenten en het rijk. Zo zijn we bijvoorbeeld een petitie gestart richting de tweede kamer. We vragen hen maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit te nemen, die ervoor zorgen dat overal  verbetering optreedt. Meer informatie over de petitie richting de Tweede Kamer vind je hier: https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie/luchtverontreiniging. Het is fijn als je deze wilt tekenen en verspreiden in je netwerk. Wellicht kunnen jullie een link op jullie site plaatsen?

Mocht je benieuwd zijn naar de berekeningen van de luchtkwaliteit bij jou in de buurt, dan kan vindt je meer informatie op onze site. https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat. Daar staat uitgelegd op welke sites je informatie kunt vinden, bijv. bij de atlas leefomgeving.

Ook al kan je dus geen meetpunt meer starten, het is wel mogelijk om aan te haken bij de campagne. In Den Haag proberen we geregeld een stem te laten horen van bewoners die zich zorgen maken over luchtvervuiling bij hen in de buurt. Daarover hou ik je graag op de hoogte dmv onze email nieuwsbrief. Mochten jullie dit niet willen, laat het dan ajb weten, dan haal ik jullie weer van de lijst af.
De nieuwsbrief houdt je van van alles op de hoogte, denk aan trainingen op het gebied van lobby, maar ook handtekeningen acties etc. Er is ook een toolkit voor groepen die zelf aan de slag willen, deze vind je op onze website:
Deze handleiding biedt aan de hand van een stappenplan de handvatten om zelf aan de slag te gaan voor een betere leefomgeving.
https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/handleiding-lokale-acties-voor-een-gezonde-leefomgeving/view en de bijlagen:
https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/bijlagen-bij-handleiding-lokale-acties-voor-gezonde-leefomgeving/view

We hebben evt. ook een standaard powerpoint en een handleiding waarmee je zelf een presentatie over luchtvervuiling kunt geven op een buurtbijeenkomst.
Ik hoop dat ik je berichtje naar tevredenheid beantwoord heb, het is per ongeluk wat lang geworden. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

vriendelijke groet Anne Reijnders