Category Archives: In de buurt..

Let op de brievenbus S.V.P!

In de brievenbus ligt vandaag of morgen een uitnodiging (om te gaan helpen) een feestje te organiseren en een presentatie te geven van de twee onderzoeken die in de buurt zijn uitgevoerd.

We hebben eindelijk wat versterking en kunnen een feestje gaan organiseren!! We zijn van plan om dat te doen op het plein op de plek waar de speelgoedwinkel heeft gezeten (nr. 11). We gaan dan elkaar gezellig ontmoeten en ideeën uitwisselen over welke zaken we met elkaar het eerst willen gaan aanpakken. Hiervoor gebruiken we de onderzoeken die vorig jaar zijn uitgevoerd door twee studenten van de Haagse Hogeschool (Justin en Fleur).

Buurtontmoetingsplek

Een van de onderzoeken in de buurt is zo goed als af. Het blijft echter mogelijk de enqête in te vullen. Nu al is duidelijk dat er behoefte is aan een buurtontmoetingsplek.

Veel respondenten hebben ook meegedacht over wat er georganiseerd zou kunnen worden in een buurtontmoetingsplek. We hebben al een plek op het oog. Binnenkort meer tijdens via de maillijst (geef je op via rondomanna@gmail.com) of via een buurtfeestje.

Fig.1 Deelvraag 4 met antwoorden.

Anna heeft haar handen terug!

Beste buurtbewoners

De gemeente Den Haag is op de diverse verzoeken van buurtbewoners en andere belanghebbenden ingegaan. Anna heeft haar handen weer terug!

Fijn dat dit nu is geregeld!! Het was niet makkelijk omdat het niet duidelijk was wie nu verantwoordelijk is voor onderhoud c.q. schade aan het beeld van Anna.

Mr. Henk Boenders, bestuurslid van Rondom Anna, is hier achter aan gegaan met als gevolg dat de PvdA fractie vragen heeft gesteld over het eigenaarschap van het beeld. De grond blijkt van verzekeringsmaatschappij Onderlinge ‘s-Gravenhage te zijn. De gemeente is erfpachter en heeft met het toestaan van het (nagelvast) plaatsen van het beeld in 1999 daarmee ook de zorg voor het beeld van Anna op zich genomen (hoewel dit formeel nooit zo is vastgelegd).

De gemeente is in overleg gegaan met de eigenaar en samen hebben ze besloten de kosten te delen. Niet alleen worden nu de handen van Anna terug geplaatst maar ook het bankje wordt verfraaid. Dit is het (tussentijdse) resultaat:

Geef hieronder s.v.p. even aan wat je ervan denkt.

De gemeente wil (NIET) graag met u praten….

uitd-gem-dhHeeft u het kaartje hierboven gezien?

Het viel gisteren in de bus en de bijeenkomst is morgen al. Van 13.00 tot 16.00 uur.

Bewoners van de andere pleinen hebben al helemaal geen kans.

Waar? Dat wordt niet gezegd.

Het zoveelste voorbeeld van een gemeente die zegt zaken belangrijk te vinden maar dat niet laat zien. Sterker nog het lijkt erop alsof er een bewuste strategie is van heers en verdeel.

Binnenkort meer hierover.

Gratis planten voor je gevel of in je tuin; operatie steenbreek!

groener voor de deur

UITNODIGING

Beste buurtbewoner,

Operatie Steenbreek is begonnen met de actie: Vergroen je tuin en je straat! Buurtbewoners kunnen zich opgeven om gezamenlijk aan deze actie deel te nemen om de buurt te vergroenen. Duurzaam Den Haag zorgt voor de gratis planten en wij halen de tegels op.

De buurt wordt groener en gezelliger! Beter kan toch niet? Opgeven kan via deze link: http://duurzaamdenhaag.nl/groene-straat (Let op, er moeten minimaal 3 buurtbewoners meedoen.)

Operatie Steenbreek

‘Een tegel eruit, een plant erin!’, is het motto van Operatie Steenbreek (OS). En veel Hagenaars geven gevolg aan deze oproep. Er zijn tot 1 juni 2016 in Den Haag 42.749 stenen uit tuinen en straat gehaald, dit zijn in gewicht 125 olifanten!

Operatie Steenbreek is bedoeld om de verstening van particuliere tuinen tegen te gaan. Die verstening heeft veel nadelige gevolgen: regenwater kan niet in de grond zinken, waardoor de riolen alleen nog maar zwaarder belast worden. Dieren (denk aan vogels, egels, bijen, vlinders) hebben in versteende tuinen weinig tot niets te zoeken. Een groene tuin is veel gezonder (verkoeling, vangt stof, je komt beter tot rust).

Een groene tuin hoeft zeker geen meer werk te zijn. Vraag hierover advies bij onze tuinambassadeurs.

Hartelijke groet,
Geert van Poelgeest Projectleider Natuur en Water

Riviervismarkt 5 2513 AM DEN HAAG

t 070 364 30 70

geert@duurzaamdenhaag.nl www.duurzaamdenhaag.nl

(woensdag afwezig)
(070) 820 92 06 of 06 – 33 00 1742

Zeeheldenfestival van 29 juni t/m zondag 3 juli; GEKKIGHEID

zeehelden

Het Zeeheldenfestival vindt dit jaar plaats van woensdag 29 juni t/m zondag 3 juli. Het is alweer de 36e editie. Wat ooit begon als protestmanifestatie met wat live-muziek is uitgegroeid tot het grootste buurtfeestje van Den Haag. En daar is de organisatie trots op!

Gewoon vijf dagen gekkigheid! Toegang is gratis.

Vijf dagen lang staat het Prins Hendrikplein in het Zeeheldenkwartier bol van muziek, dans, straattheater en kinderactiviteiten. De programmering is heel erg breed, er is voor ieder wat wils. Met het Zeeheldenfestival vieren we dat we met zijn allen in een mooie wijk in een mooie stad wonen. Gezellig een drankje en een hapje doen met vrienden, buren, collega’s en alle andere bezoekers, luisteren naar muziek, kijken naar optredens, (hopelijk) genieten van de zomerzon.

Bekijk hier het programma.

Help je buren in de buurt van de Kortenaer (ze worden er gek van…)!

meer dan 80 dba

Verslag van overlast verbouwing van de Kortenaer.

Opgetekent op basis van diverse emails en (telefonische) verhalen van ervaringen van bewoners en ondernemers in een straal van ca. 200 meter richting rondomanna.nl (Anna Paulownastraat/Kortenaerkade/de Ruyterstraat/ Bazarstraat en Anna Paulownaplein).

Hoe het was…

Voor velen was het tot voor kort een gewaardeerd ‘stiltegebied’, waar het aan de achterzijde van de huizen (tuinen, balkons, veranda’s) goed toeven was. De ramen van het gebouw Kortenaer konden niet worden geopend, er was geen geluidshinder van de anti-kraak gebruikers. De auto’s, geparkeerd op maaiveldhoogte, waren alleen aanwezig op werkdagen en dan nog tussen 8-19 uur. In de weekeinden was het helemaal stil.

Pieken van meer dan 80 Dba op 200 meter afstand!

Een behoorlijk scherp contrast met de situatie beschreven in de voorgaande alinea. Wie heeft het niet gehoord? Pneumatische sloophamers, zagen, slijpers en ander grof sloopgereedschap. Zelfs achterin de Anna Paulownastraat is het nog duidelijk hoorbaar. Een geluidshinder van ongekende omvang! Zie bijlagen onderaan deze post. Plus aan de voorzijde, vooral in de Anna Paulownastraat: veel en zwaar vrachtverkeer, stilstaande vrachtauto’s en busjes met draaiende motoren en koelinstallaties. De aanwezigheid van groen aan de achterzijde is de enige compensatie voor de uitlaatgassen aan de voorzijde. Nu is het ondoenlijk voor alle omliggende buren om de ramen en deuren open te houden i.v.m. uitlaatgassen, stof en geluid.

Niemand thuis?

Om meer informatie over de verbouwing te krijgen is bij Gemeente en uitvoerders nadrukkelijk en bij herhaling door de bewonersorganisatie gevraagd vooraf een informatie avond voor belanghebbenden te beleggen. Hier is geen gevolg aangegeven, enige dagen voor de start van de werkzaamheden ontving een beperkt aantal betrokkenen een brief. Andere belanghebbenden bleven/blijven in het ongewisse. In correspondentie wordt gesproken over “enige hinder”, in plaats van “ernstige overlast”. Dit heeft veel verbazing veroorzaakt en zelfs kwaad bloed gezet. De werkzaamheden beginnen gewoonlijk ‘s ochtends om 7:00 uur en duren soms voort tot 19:00 uur ‘s avonds, ook op zaterdagen wordt gewerkt. Na zeer lang aandringen wordt sinds kort met het meeste geluid producerende werkzaamheden om 8.00 uur ‘s ochtends begonnen. Ook al zijn er inmiddels wat afdekdoeken gespannen. Ondanks dat dringen er zich regelmatig grote stofwolken op tot ver door in de binnenruimte. De geluidshinder bereikten in de afgelopen maanden – vaak onophoudelijk -de grenzen van het toelaatbare en gingen er regelmatig fors overheen.

Gevolgen gezondheid…

Op den duur schaadt dit de geestelijke en lichamelijke gezondheid van omwonenden. Zij konden en kunnen de ramen en deuren aan de achterzijde niet meer open hebben. Op warme dagen is dit onhoudbaar, echter zij konden/kunnen ook niet meer in de buitenlucht zitten. Met als gevolg een langzaamaan gek wordende situatie; geestelijk en lichamelijk zeer ongezond. De mensen vluchtten letterlijk hun huizen uit waarbij zij op kosten werden gejaagd. Tuinen kunnen niet meer worden bijgehouden. Stof drong/dringt overal in door. Gesprekken aan de achterzijde in het binnengebied waren niet meer mogelijk; het geluid van de bekende helicopters zijn zelfs lager dan de verbouwing. Binnenshuis werd/wordt alles overstemd door het oorverdovende lawaai.

Gevolgen schade…

Bovendien is inmiddels is geconstateerd dat er in de omliggende panden schade is ontstaan door de werkzaamheden. Trillingen waren voelbaar op ver van de bouw. Tot ver in de Zeestraat werd over geluidshinder en trillingen geklaagd. Hierdoor zijn in omliggende panden scheuren ontstaan.

Gevaarlijke situatie!

Het zebrapad Anna Paulownastraat/Piet Heinplein is aan de oneven zijde van de Anna Paulownastraat, niet bereikbaar en levert gevaarlijke situaties op voor mindervaliden.

Hoe nu verder?

RondomAnna is gevraagd om ondersteuning. Wij hebben een gesprek aangevraagd en we gaan proberen een aantal netelige vragen beantwoord te krijgen van gemeente en/of project ontwikkelaar. Graag willen we o.a. weten hoe de overlast maximaal beperkt kan worden en hoe lang deze nog duurt. Hoe gedupeerden recht kunnen doen gelden op vergoeding wegens gederfd woongenot. Hoe de bedrijven die te maken met interne communicatie problemen, concentratieverlies, het niet kunnen afspreken met klanten, niet kunnen geven van trainingen etc. gecompenseerd kunnen worden. De kosten van huisvesting gaan immers door, terwijl slechts een deel van de panden op normale wijze kan worden gebruikt gedurende de dag. Ook een vergoeding voor kosten gemaakt om op een andere plek overdag rust te vinden, of voor het niet kunnen verrichten van werkzaamheden is hierbij aan de orde.

>> Er is inmiddels een afspraak gemaakt om dit te bespreken. Hierover zullen wij binnenkort rapporteren.

Oproep aan allen!!

>> Het is van groot belang dat we als verenigde bewoners onze stem laten horen. Ook als we wat verderop wonen! Meld daarom zoveel mogelijk overlast en andere onregelmatigheden bij de gemeente (zie deze post over wie je wat moet melden) én op RondomAnna.nl. Geef dit bericht/deze post door aan andere buren om je heen en geef s.v.p. ook verslag van individuele acties als commentaar onderaan deze post zodat iedereen een totaalbeeld krijgt van de situatie en acties.

Bijlagen; Geluidsoverlast op 200 meter van de Kortenaer in dBa:

donderdag 25-06-15 06h00m00 13h23m33

maandag 26-06-15 06h00m00 15h50m55

donderdag 02-07-15 06h00m00 11h16m15

woensdag 08-07-15 06h00m00 12h43m25